Nyheter

Tema: Norske korallrev Fjern filter

Resultat: (1)

glaskorallrev.jpg

Modellar viser forskarane kvar korallane er

23.06.2020

Modelleringa av kvar det veks kaldtvasskorallar er no blitt så nøyaktig at den kan brukast til å lage kart over kvar det er forventa å finne dei mest vanlege korallartane i norske havområde.