Gå til hovedinnhold

Ellen Sofie Grefsrud

20201201 Ellen Sofie Grefsrud DSC 5657
Forsker
Telefon: 41455428
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeidsområde

Risikovurdering av miljøeffekter og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett er en av hovedleveransene i program for Miljøpåvirkninger av akvakultur og har siden 2010 vært gitt ut årlig i form av rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett".

Med mer enn 400 millioner oppdrettsfisk stående i åpne merder langs kysten til enhver tid utgjør lakseoppdrett den største husdyrproduksjonen i Norge. Med en så høy biomasse er det bred enighet om at aktiviteten i større eller mindre grad påvirker miljøet både lokalt og regionalt og det er knyttet til dels store utfordringer til dyrevelferd. Til tross for omfattende forskning og overvåkning, har det vært vanskelig å få et helhetlig bilde og felles forståelse av hvor store utfordringene knyttet til disse problemstillingene har vært i norsk havbruksnæring, og hvordan dette påvirker bærekraften av norsk fiskeoppdrett. Risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser samt sannsynligheten for at hendelsen vil inntreffe og konsekvenser av en slik hendelse. For å kunne gjennomføre en god risikovurdering er det viktig å kartlegge risikobildet ved å identifisere de viktigste risikofaktorene og prøve å få en best mulig oversikt over all kunnskap knyttet til de ulike risikofaktorene. Å vurdere risiko er en kontinuerlig prosess og vurdering av påvirkningsfaktorer og risiko knyttet til disse vil endre seg i takt med økt kunnskap innen det enkelte risikolandskap. I tråd med forskningsfronten innen risikofaget er ikke formålet med vår risikovurderingen å beregne risiko nøyaktig, men heller å skape forståelse hos brukerne og legge det beste grunnlaget for risikobaserte avgjørelser.

Mer informasjon om rådgivning på akvakultur og risikorapportene: 

https://www.hi.no/hi/radgivning/akvakultur

https://www.hi.no/hi/nettrapporter?serie=rapport-fra-havforskningen

Bestandsansvarlig stort kamskjell

I Norge høstes stort kamskjell kun ved dykking. I 2018 var totalfangsten på 561 tonn, med en svak økning av fangster i Nordland, sammenlignet med 2017. Fangstendringene har fortsatt sammenheng med redusert fangstinnsats i forbindelse med omlegging av fangstrutiner. Resultater fra våre tidligere toktundersøkelser av alderssammensetning i bestanden som det høstes fra i Trøndelag, tyder på at reproduksjonsevne og rekruttering er god og varierer lite mellom år. Fangstselskapenes loggbøker det siste tiår viser fangsteffektivitet for individuelle dykkere som indikerer et bærekraftig fiske.

Mer informasjon om kamskjell: https://www.hi.no/hi/temasider/arter/kamskjell

Curriculum Vitae

UTDANNELSE OG JOBBERFARING

2008- Forsker ved Havforskningsinstituttet

  • Prosjektleder for risikovurdering av miljøpåvirkninger og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett
  • Hovedredaktør for Risikorapport norsk fiskeoppdrett
  • Chair for ICES Working group of risk assessment of environmental interactions of aquaculture (WGREIA) (2021-2023)
  • Bestandsansvarlig for stort kamskjell
  • Naturtypekartlegging med ansvar for kartlegging av stort kamskjell og haneskjell
  • Prosjektleder for delprosjektet ”Kartlegging av marint biologisk mangfold i Hordaland”
  • Effekt av forsurning på kamskjell og hummer

2007- 2008 18 mnd Post doktor ved Harbor Branch Oceanographic Institute at Florida Atlantic University, Florida, USA
• Havbeite og gjenoppbygging av ville bestander av konkylier
• Utenlandsstipend fra Norges Forskningsråd (prosjektnr 176781)

2006 August-desember, 1109 forsker ved Havforskningsinstituttet, Bergen.
• Biologisk kunnskapsstaus hos hjerteskjell
• ”Økologiske effekter ved utsett av oppdrettshummer”

2006 Disputas, Doctor scientiarum. “Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

2000-2003 Stipendiat i marinbiologi (NFR prosjektnr 137326/120)
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1996-1999 Hovedfag i marinbiologi: “Crab (Cancer pagurus) predation on
scallop (Pecten maximus) – handling time and predation behaviour
related to scallop size”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1993-1996 Kandidat i akvakultur. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework

Kevin Glover, Vidar Wennevik, Kjetil Hindar, Øystein Skaala, Peder Fiske, Monica Favnebøe Solberg, Ola Håvard Diserud, Terje Svåsand, Sten Karlsson, Lasse Berg Andersen, Ellen Sofie Grefsrud
Fish and Fisheries
2019

Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation

Marc B Anglès d'Auriac, Line Le Gall, Viviana Peña, Jason M Hall-Spencer, Robert S Steneck, Stein Fredriksen, Janne Gitmark, Hartvig Christie, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Eli Rinde
Scientific Reports 9
2017

Training camp—A way to improve survival in European lobster juveniles?

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Knut Eirik Jørstad
Fisheries Research 186 p. 531-537
2017

Sensitivity towards elevated pCO2 in great scallop (Pecten maximus Lamarck) embryos and fed larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 14 (Ja) p. 529-539
2016

Training camp—A way to improve survival in European lobster juveniles?

Agnalt A-L, Grefsrud ES, Farestveit E, Jørstad KE
Fisheries Research (Ja)
2016

An enriched environment promotes shelter-seeking behaviour and survival of hatchery-produced juvenile European lobster (Homarus gammarus)

Stian Aspaas, Ellen Sofie Grefsrud, Anders Fernø, Knut Helge Jensen, Henrik Trengereid, Ann-Lisbeth Agnalt
PLOS ONE 11:e0159807 (Ja)
2016

Reseña de proyecto: Coralalg, la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae).

Viviana Peña, L Le Gall, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Jason M. Hall-Spencer, Robert S. Steneck, Stein Fredriksen, Olivier De Clerck, Janne Kim Gitmark, Marc Anglès d'Auriac, Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Eli Rinde
Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología 52 (Ja) p. 55-58
2014

Mortality and deformities in European lobster (Homarus gammarus) juveniles exposed to the anti-parasitic drug teflubenzuron

Ole Bent Samuelsen, Bjørn Tore Lunestad, Eva Farestveit, Ellen Sofie Grefsrud, Rita Hannisdal, Bjarte Holmelid, Tore Tjensvoll, Ann-Lisbeth Agnalt
Aquatic Toxicology 149 (Ja) p. 8-15
2013

Deformities in larvae and juvenile European lobster (Homarus gammarus) exposed to lower pH at two different temperatures

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Marita Larsen, Felicia Keulder
Biogeosciences 10 (Ja) p. 7883-7895
2013

Effect of increased pCO(2) level on early shell development in great scallop (Pecten maximus Lamarck) larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 10 (Ja) p. 6161-6184
2012

The role of MPAs in reconciling fisheries management with conservation of biological diversity

Jake C. Rice, Erlend Moksness, Colin G. Attwood, Stephen K Brown, Geir Dahle, Kristina M. Gjerde, Ellen Sofie Grefsrud, Richard Kenchington, Alf Ring Kleiven, Patrick McConney, Magnus A K Ngoile, Tor Næsje, Erik Joel Steinar Olsen, Esben Moland Olsen, Jessica Sanders, Chandrika Sharma, Ole Vestergaard, Lena Westlund
Ocean and Coastal Management 69 p. 217-230
2008

Modifications in foliated microstructure of cultured and wild scallop shells (Pecten maximus)

Grefsrud ES, Dauphin Y, Cuif J-P, Denis A, Strand Ø.
Journal of Shellfish Research 27 (Ja) p. 633-642
2006

Comparison of shell strength in cultured and wild scallops (Pecten maximus).

Grefsrud ES, Strand Ø.
Aquaculture 251 (Ja) p. 306-313
2003

Handling time and predation behaviour by the crab, Cancer pagurus, preying on cultured scallops, Pecten maximus

Grefsrud ES, Strand Ø, Haugum GA
Aquaculture Research 34 (Ja) p. 1191-1200

Poster

2018

Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae

Eli Rinde, Marc Angles d'Auriac, Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Stein Fredriksen, Janne Kim Gitmark, Ellen Sofie Grefsrud, Jason M. Hall-Spencer, Vivian Husa, L Le Gall, Viviana Peña, Robert S. Steneck

Vitenskapelige foredrag

2019

Update on Pecten maximus and Chlamys islandica fisheries in Norway

Ellen Sofie Grefsrud, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Jan Sundet
2019

Scallop (Pecten maximus) sea-ranching in Norway �–�lessons learned

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Strohmeier, Øivind Strand
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming – A new approach

Ellen Sofie Grefsrud, Terje svåsand, Lasse Berg Andersen

Kapitler og bøker

2013

The Norwegian Programme for mapping of marine habitats – providing knowledge and maps for ICZMP

Trine Bekkby, Frithjof Emil Moy, Olsen Heidi, Eli Rinde, Torjan Bodvin, Reidulv Bøe, Henning Steen, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Are Pedersen, Nina M. Jørgensen
Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (Ja) p. 21-30
2004

Release strategies in scallop (Pecten maximus) sea ranching vulnerable to crab predation.

Strand Ø, Grefsrud ES, Haugum GA, Bakke G, Helland E, Helland T
Stock enhancement and Sea Ranching (Ja) p. 544-555

Faglige foredrag

2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2020

Risk assessment of Norwegian fin fish aquaculture�2019

Ellen Sofie Grefsrud
2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Scallop (Pecten maximus) sea-ranching in Norway – lessons learned.

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Strohmeier, Øivind Strand
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming �– �A new approach

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikorapport 2019 - Ny metodikk

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming – A new approach

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2019

Risk Assessment for Dummies

Ellen Sofie Grefsrud
2019

The Norwegian Risk Assessment�- �Environmental impacts of fin-fish aquaculture

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Ny metodikk for risikovurdering av�miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Ny metodikk for risikovurdering av miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?

Eli Rinde, Viviana Peña, Lene LeGall, Marc Angles d'Auriac, Jason M. Hall-Spencer, Steneck Robert S, Janne Kim Gitmark, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Fredriksen, Trine Bekkby, Hartvig C Christie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - i ny drakt..(?)

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - råd for bærekraftig havbruk

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger
2018

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - Miljøeffekter av oppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Kalkalger - forekomst og effekt av uttak. Har vi kontroll?

Ellen Sofie Grefsrud, Vivian Husa
2018

Kalkalger - forekomst og uttak. Har vi kontroll?

Ellen Sofie Grefsrud, Vivian Husa, Tina Kutti
2018

Har oppdrettslaksen skylden?

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Akvakultur ved Havforskningsinstituttet

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2018

Risikorapport - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risk assessment - Environmental impact of Norwegian fin-fish aquaculture

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Terje Svåsand, Ellen Sofie Grefsrud
2016

European lobster develops deformities with increasing pCO2and temperature; What happens in the gastroliths & exoskeleton ?

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Ingrid Uglenes Fiksdal, Marita Larsen, Grethe Beate Thorsheim
(Ja)
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
(Nei)
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
(Nei)
2014

The Long and Winding story of the Lobster Homarus gammarus in Norway

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud

Rapporter og avhandlinger

2021

Workshop on the Norwegian Sea Aquaculture Overviews (WKNORAO). ICES Scientific Reports. 3:116.

Terje Svåsand, Henn Ojaveer, Gunnvør a Nordi, Bjarte Bogstad, Ryan Carnegie, Anne Cooper, Malene Eilersen, Ellen Sofie Grefsrud, Eirik Inge Mikkelsen, Francis O'Beirn, Michael Rust, Mette Skern-Mauritzen, Seth Theuerkauf, Solveig Tronsgaard, Frode Bendiksen Vikebø, Janet E. Whaley
2021

Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk

Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Even Moland, Nina Sandlund, Bjørn-Steinar Sæther, Ingeborg Mathisen Sætra, Terje Svåsand
2021

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Guldborg Søvik, Jon Albretsen, Portia Joy Nillos Kleiven, Fabian Zimmermann, Ellen Sofie Grefsrud, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Ola Vie
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2020

WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL INTERACTIONS OF AQUACULTURE (WGEIA). ICES Scientific Reports.

Terje Svåsand, Lars Asplin, Adele Boyd, Tim Ellis, Nigel B. Keeley, Olav Moberg, Ingrid Burgetz, Cecilia Engler Lynne Falconer, Ulfert Focken, Ellen Sofie Grefsrud, Liu Hui, Geir Jakobsen, Unn Laksa, Erik-Jan Lock, Chris McKindsey, Andrew Moore, David Morris, Gunnvør á Nordi, Francis O´Beirn, Lisbeth Jess Plesner, Ken Riley, Michael Rust, Monica Favnebøe Solberg, Trevor Telfer, Ivan Viegas
2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 : Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Terje Svåsand
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2020

Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter

Trine Bekkby, Eli Rinde, Sigurd Heiberg Espeland, Heidi Anita Olsen, Jonas Thormar, Ellen Sofie Grefsrud, Reidulv Bøe, Carla Freitas, Frithjof Emil Moy
2020

Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter

Trine Bekkby, Eli Rinde, Sigurd H. Espeland, Heidi Olsen, Jonas Thormar, Ellen S. Grefsrud, Reidulv Bøe, Carla Freitas Brandt og Frithjof E. Moy
NIVA-rapport L.NR. 7454-2020 (Ja) p. 33
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett

Grefsrud ES, Svåsand T, Glover K, Husa V, Hansen PK, Samuelsen O, Sandlund N, Stien LH
Fisken og havet 2019-5 (Ja) p. 118
2019

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Arbeidsrapport 2017-2018

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Guldborg Søvik, Ellen Sofie Grefsrud, Dag Ottesen
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Ellen Sofie Grefsrud, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Stein Mortensen, Ole Bent Samuelsen, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2017

Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Mortensen, Lars Johan Naustvoll, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Lisbeth Sælemyr
2017

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

Terje Svåsand, Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Tore S Kristiansen
2017

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

Svåsand T., Grefsrud E.S., Karlsen Ø., Kvamme B.O., Glover, K. S, Husa, V. og Kristiansen, T.S. (red.).
Fisken og havet særnummer 2 (Ja) p. 180
2016

Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter. Kunnskapsstatus

Vivian Husa, Tina Kutti, Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister, Ole Bent Samuelsen, Bjørn Einar Grøsvik
Rapport fra Havforskningen (Ja) p. 52
2016

Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Øivind Strand, Tore Strohmeier, Ann Merete Hjelset, Ellen Sofie Grefsrud
Fisken og havet (Ja) p. 16
2015

KANDIDATOMRÅDER FOR MARINT VERN I HORDALAND Oppdatert kunnskap om det foreslåtte verneområdet i Korsfjorden, Hordaland

Vivian Husa, Tina Kutti, Ellen Sofie Grefsrud, Jan Helge Fosså
Rapport fra Havforskningen 24 (Ja) p. 53
2014

Havforskningsinstituttets overvåkingsstrategi 2015-2024

Axelsen BE, Gjøsæter H, Grefsrud ES, Korsbrekke K, Kvamme BO, Mork KA, Sandlund N.
(Nei) p. 42
2012

Nasjonal kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Diskusjon og forslag til revidering av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkeolområder

Trine Bekkby, Frithjof Emil Moy, Heidi Olsen, Torjan Bodvin, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Bøe Reidulv, Eli Rinde
NIVA (6446-2012) (Ja) p. 45
2011

Viktige naturtyper langs kysten

Torjan Bodvin, Henning Steen, Frithjof Emil Moy, Ellen Sofie Grefsrud
Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1–2011 (Ja) p. 51-52
2009

Bunnforhold og kamskjellforekomster – kartlegging av to områder i Froan.

Olsen H.A., Bøe R., Totland O & Grefsrud E.S
Norges geologiske Undersøkelser, Rapport no 2009.044 (Ja) p. 43
2007

Hjerteskjell (Cerastoderma edule) – kunnskapsstatus for ressursbiologi, miljøeffekter av fiske og forvaltningsstrategier.

Grefsrud E.S. & Strand Ø.
(Ja) p. 20
2006

Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Høisæter
(Ja) p. 44
1999

Crab (Cancer pagurus) predation on scallop (Pecten maximus) - handling time and predation behaviour related to scallop size

Grefsrud, Ellen Sofie
(Ja)
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)