KS og SMS systemet

KS&SMS Rederi12
KS&SMS-01  Internkontrollsystemet for Rederi KS&SMS-1 Hovedmanual9 KS&SMS-2 Administrative rutiner5 KS&SMS-3 Skipsoperasjoner10
KS&SMS-3-1 Hovedmanual Skipsoperasjoner XXX0
KS&SMS 3-3 Beredskapsmanual5 Kristine Bonnevie8
KS-SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell6 2. Mannskap og Stillingsinstruks19 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy39
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap26 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr14 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike19
Sjekklister og fartøyspesifikke prosedyrer1 DMLC II40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.12.1-03  Selvassurandørbekreftelse Kristine Bonnevie KS&SMS-3-2.12-04  DMLC II - Kristine Bonnevie KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)1
Hans Brattström7
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser5 3. Familisering, opplæring og evaluering18 4. Daglig drift, fartøy27 5. Daglig drift, forskning5 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko16 7. Øvelser og beredskap23 8. Verne og miljøarbeid6 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr9 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 DMLC II39
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.12-01  DMLC II KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fartøyspesifike prosedyrer / sjekk lister15 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike2
Lønn og diverse2 Standard maler34
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
G. M. Dannevig5
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser8 3. Familiserin, opplæring og evaluering25 4. Daglig drift, fartøy32
KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko18 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og miljøarbeid7 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 13. Interne referanser7
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 DMLC II40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.12-01  DMLC II KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Sjekklister4 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike7
Kronprins Haakon9
Operasjons manual12
1. Mål3 2. Mannskap og stillingsinstruks21 3. Familisering, opplæring og evaluering28 4. Daglig drift, fartøy38
KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning11 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko23 7. Øvelser og beredskap27 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr12 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 Risikoanalyser3
Daglig drift16 Vedlikehold6 Forskningsarbeid6
Fartøyspesifikke Prosedyrer og sjekklister5 DMLC II41
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-3-2.12.1-05  Selvassurandørbekreftelse Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.12-05  DMLC II - Kronprins Haakon KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Polar operasjons manual (PWOM)41
KS&SMS-3-2.13.8.1-01  Polar operasjonsmanual - Kronprins Haakon - Innhold KS&SMS-3-2.13.8.1-02  PWOM - Isbryterkapasitet Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.13.8.1-03  PWOM - Manøvrering i isfylt farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-04  PWOM - Begrensinger og handlinger ved "tunge" isoperasjoner KS&SMS-3-2.13.8.1-05  PWOM - Spesialutstyr for operasjoner i is KS&SMS-3-2.13.8.1-06  PWOM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-3-2.13.8.1-07  PWOM - Opasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-3-2.13.8.1-08  PWOM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-3-2.13.8.1-09  PWOM - Navigasjon på høye breddegrader KS&SMS-3-2.13.8.1-10  Tokt av lang varighet KS&SMS-3-2.13.8.1-11  PWOM - Ruteplanlegging i polare områder KS&SMS-3-2.13.8.1.A-11  Sea_Ice_Nomenclature_March_2014 KS&SMS-3-2.13.8.1-12  PWOM - Vedlegg 1 - Sjekkliste Tokt og ruteplanlegging KS&SMS-3-2.13.8.1-13  PWOM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-3-2.13.8.1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-3-2.13.8.1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-3-2.13.8.1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-3-2.13.8.1-17  PWOM - Prosedyre for tråling i isfylt farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-18  PWOM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med sjøis KS&SMS-3-2.13.8.1-19  PWOM - Ising og tiltak på fartøy KS&SMS-3-2.13.8.1-20  PWOM - Vinteriseringsplan Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.13.8.1-21  PWOM - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-3-2.13.8.1-22  PWOM - Vedlegg 1 - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-3-2.13.8.1-23  PWOM - Prosedyre for bruk av dekksutstyr i lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-24  PWOM - Sjekkliste dekksoperasjoner lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-25  PWOM - Sjekkliste maskinoperasjoner - lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-26  PWOM - Utstyr for fjerning av snø og is KS&SMS-3-2.13.8.1-27  PWOM - Sikkerhetsprosedyrer for isbjørn KS&SMS-3-2.13.8.1-28  PWOM - Arbeid på sjøis KS&SMS-3-2.13.8.1-29  PWOM - Havarikontroll KS&SMS-3-2.13.8.1-30  PWOM - Brannslokking KS&SMS-3-2.13.8.1-31  PWOM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-3-2.13.8.1-32  PWOM - Polart nødutstyr KS&SMS-3-2.13.8.1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk KS&SMS-3-2.13.8.1-34  PWOM - Rapporteringsprosedyrer COMNAP & SAFREP KS&SMS-3-2.13.8.1-35  PWOM - KPH - Oversikt over utstyr for Polarskipsertifikat KS&SMS-3-2.13.8.1-36  PWOM - Risikovuredring - Operasjon i polare farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-37  PWOM - Risikovurering - Personell i polare farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-40  KPH - "Operasjonell vurdering for bruk av Kronprins Haakon i polare områder" KS&SMS-3-2.13.8.1-41  PWOM - Prosedyre for tiltak ved for lav lufttemperatur Vedlegg til PWOM9
Miljø2
Dr. Fridtjof Nansen8
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy39
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko21 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3 Fartøy prosedyrer og sjekklister7 DMLC II40
KS&SMS-3-2.12.1-01  Havforskningsinstitu MLC Liability Cert Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS492 KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-3-2.12.1-02  Havforskningsinstitu MLC Cert Repatriation Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS491 - 20717408 KS&SMS-3-2.12-02  DMLC II - Dr. Fridtjof Nansen KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Johan Hjort8
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og Stillingsinstrukser19 3. Familisering opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy41
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.13.4-35  JH - Prosedyre for restart av "drive" KS&SMS-3-2.13.4-36  JH - Prosedyre for start og stopp av fremdriftsmaskineri KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-3-2.13.4-38  JH - Kart oppdatering til ECDIS og OLEX
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap29
KS&SMS-3-2.7-01  Prosedyre for innsending av next of kin KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.7-03  Prosedyre for daglig rapportering av posisjon KS&SMS-3-2.7-04  Prosedyre for øvelsesplanlegging KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.7-06  Beredskapsituasjoner og rapportering KS&SMS-3-2.7-07  Sjekkliste for beredskapsituasjoner KS&SMS-3-2-0-07  Kapittel 7. KS&SMS-3-2.7-08  Sjekkliste kollisjon KS&SMS-3-2.7-09  Sjekkliste grunnstøting KS&SMS-3-2.7-10  Sjekkliste brann i innredning i havn KS&SMS-3-2.7-11  Sjekkliste brann i maskinrom i havn KS&SMS-3-2.7-12  Sjekkliste brann i innredning i sjø KS&SMS-3-2.7-13  Sjekkliste brann i maskinrom i sjø KS&SMS-3-2.7-14  Retningslinjer vannintrenging KS&SMS-3-2.7-15  Retningslinjer ved feil på elektrisk kraftforsyning KS&SMS-3-2.7-16  Sjekkliste feil på hovedmotor eller styremaskin KS&SMS-3-2.7-17  Sjekkliste ved forlat fartøy KS&SMS-3-2.7-18  Dødsfall ombord KS&SMS-3-2.7-19  Sjekkliste mann over bord KS&SMS-3-2.7-20  Sjekkliste blindpassasjer KS&SMS-3-2.7-21  Retningslinjer ved pirater eller terrorister KS&SMS-3-2.7-22  Retningslinjer for sikring av bevis og loggbokføring KS&SMS-3-2.7-23  Kontaktinformasjon Radio Medico KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.13.4-37  JH - Prosedyre ved Brann i batteripakke/batterirom KS&SMS-3-2.13.4-39  JH - Nødslepeprosedyre
8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr13 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3
Daglig drift14 Vedlikehold8 Forskningsarbeid9
Fartøyspesifike Sjekklister6 DMLC II2
KS&SMS-3-2.12-06  DMLC II - Johan Hjort DMLC II med tilhørende prosedyrer40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-3-2.12-06  DMLC II - Johan Hjort KS&SMS-3-2.12.1-06  Selvassurandørbekreftelse Johan Hjort KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)1
G O Sars10
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy44
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-4-8-03  Instruks for drift av senkekjøler KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-3-2.4-39  GOS Avfallsplan KS&SMS-3-2.4-40  GOS Prosedyre for bruk av Incinerator KS&SMS-3-2.4-41  GOS Prosedyre for oppdatering av K-NAV ECDIS/OLEX KS&SMS-3-2.4-42  GOS Helikopteroperasjoner
5. Daglig drift, forskning13 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap28 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3
Daglig drift12 Vedlikehold4 Forskningsarbeid10
Fartøy prosedyrer og sjekklister3 Standard Maler45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
DMLC II40
KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.12-03  DMLC II - G O Sars KS&SMS-3-2.12.1-04  Selvassurandørbekreftelse G O Sars KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fokus og Målstyring1 Polar Operasjons Manual (POM)1
Dekkshåndbok0
KS&SMS-04 Instrument12
Hovedmanual instrument5 Hydroakustikk3 CTD4 Vekter og målebrett3 Trålinstrumenter og planktonfarkoster2 Bunnutstyr, vinsjer og kabler3 Datahåndtering3 ROV og videorigger4 Værstasjon1 Corer5 Instrumentrapporter og driftskjema4 Telefonliste1
KS&SMS-05 Tokt4
Forberedelse16 HMS Toktproduksjon17
KS&SMS-5-MAN-01  RETNINGSLINJER FOR MINIMERING AV AKUSTISKE FORSTYRRELSER FOR SJØPATTEDYR I FORBINDELSE MED SEISMISKE UNDERSØKELSER KS&SMS-5-2-01  Sikkerhetskrav til vitenskapelig utstyr som skal kunne løftes og/eller slepes. KS&SMS-5-2-02  Sikkerhetsinfo for vitenskapelig utstyr som skal løftes KS&SMS-5-2-03  Sikkerhetsprosedyre for beholdere som inneholder, eller kan utvikle trykk. KS&SMS-5-2-04  Sikkerhetsprosedyre for Batteri KS&SMS-5-1-04  RSP - ( Risiko Styrings Plan) KS&SMS-5-2-05  Risikomatrise KS&SMS-3-2.13.2-06  Information to cruise participants on board "Dr. Fridtjof Nansen" KS&SMS-5-2-06  HMS Veiledning for toktdeltakere KS&SMS-5-2-07  Instruks for verneombud for toktpersonell KS&SMS-5-2-08  Skjema Kartlegging / vernerunde KS&SMS-5-2-09  Saksgang for vernesaker ombord KS&SMS-5-2-10  Feltarbeid ved Nordaustlandet KS&SMS-5-2-11  Vessel Questionnaire KS&SMS-5-2-12  Instruks for bruk av gass på tokt KS&SMS-3-2.4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering Dokumenter for Kjemikalieansvarlig8
Toktavslutning3 Tokt i utenlanske soner9
KS&SMS-06 Fartøydrift6
Mannskap15 Operasjon5 Teknisk5 Lager og transport4 Avfallshåndtering2 Stillingsinstrukser Rederi18
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål11
KS&SMS-7-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-7-1-3-1-6-01  Gisund Super KS&SMS-7-1-3-01  Trålmanual Harstadtrål KS&SMS-7-1-3-02  Trålmanual Åkratrål KS&SMS-7-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-7-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-7-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-7-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-7-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer3
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler7 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører7
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS-08 Leiefartøy5
KS&SMS-08-01 Hovedmanual2 KS&SMS-08-02 Administrative rutiner for leie av fartøy2 KS&SMS-08-03 HMS- bestemmelser for leiefartøy2 KS&SMS-08-04 Instrumentering og utrustning av leiefartøy17
KS&SMS-8.4-01  Krav til utstrålt støy, leiefartøy KS&SMS-8.4-02  Krav til laboratoriefasiliteter for leiefartøy. KS&SMS-8.4-03  Krav til CTD/vannhenter og tilhørende vinsj utrustning, leiefartøy KS&SMS-8.4-04  Krav til nettverksutrustning, leiefartøy KS&SMS-8.4-05  Krav til hydroakustisk utrustning, leiefartøyer KS&SMS-8.4-06  Krav til plankton innsamlingsutstyr, leiefartøy KS&SMS-8.4-07  Krav til trålinstrumentering, leiefartøy KS&SMS-8.4-09  Prosedyre for anvendelse av CTD SBE25 KS&SMS-8.4-11  Sea-Bird SBE25 Krav til utrustning6 Utstyrspakker8 CTD4 Fartøyspesifikk utrustning4
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål11
KS&SMS-7-1-3-1-6-01  Gisund Super KS&SMS-7-1-3-01  Trålmanual Harstadtrål KS&SMS-7-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-7-1-3-02  Trålmanual Åkratrål KS&SMS-7-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-7-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-7-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-7-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-7-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer3
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler7 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører7
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS-09 Byggeoppfølging1
Kronprins Haakon3
Hovedmanual14 Avviksrapportering7 Stillingsinstrukser6