KS og SMS systemet

KS&SMS Rederi15
KS&SMS-01  Internkontrollsystemet for Rederi KS&SMS-1 Hovedmanual9 KS&SMS-2 Administrative rutiner6 KS&SMS-3 Skipsoperasjoner11
KS&SMS-3-1 Hovedmanual Skipsoperasjoner XXX0
KS&SMS 3-3 Beredskapsmanual6 Kristine Bonnevie8
KS-SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell6 2. Mannskap og Stillingsinstruks19 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy42
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-03-2-4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-03-2-4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning12 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko20 7. Øvelser og beredskap26 8. Verne og Miljøarbeid11 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr15 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikovurderinger4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid6 Fartøyspesifike21
Fartøyspesifikke sjekklister og prosedyrer2 Maritime Labour Convention (MLC)40
KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-12-1-03  Selvassurandørbekreftelse Kristine Bonnevie KS&SMS-03-2-12-04  DMLC II - Kristine Bonnevie KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)38
KS&SMS-03-2-13-9-01  POM - Introduksjon KS&SMS-03-2-13-3-1-01  KB - POM - Forside KS&SMS-03-2-13-3-1-02  KB - POM - Isbryter egenskaper og begrensinger. KS&SMS-03-2-13-9-02  POM - Operasjonelle utfordringer i polare områder KS&SMS-03-2-13-3-1-03  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - fartøysystemer KS&SMS-03-2-13-9-03  POM - Definisjoner KS&SMS-03-2-13-9-04  POM - Operatørveiledning for sikker operasjon i is KS&SMS-03-2-13-3-1-04  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko -Skipskonstruksjoner KS&SMS-03-2-13-3-1-05  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Maskin installasjoner. KS&SMS-03-2-13-9-05  POM - Navigering i is KS&SMS-03-2-13-3-1-06  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Brannsikring / Brannvern. KS&SMS-03-2-13-9-06  POM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-03-2-13-3-1-07  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Redningsredskap / arrangement KS&SMS-03-2-13-9-07  POM - Operasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-03-2-13-3-1-08  KB - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Sikker Navigering. KS&SMS-03-2-13-9-08  POM - Operatørveiledning for sikker drift KS&SMS-03-2-13-3-1-09  KB - POM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-9-09  POM - Strategisk ruteplanlegging og utføring KS&SMS-03-2-13-3-1-10  KB - POM - Navigasjonsegenskaper på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-9-10  POM - Bemanning under operasjoner i områder med fare for is KS&SMS-03-2-13-3-1-11  KB - POM - Toktlengde og kapasiteter KS&SMS-03-2-13-9-11  POM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med is KS&SMS-03-2-13-3-1-12  KB - POM - Operasjon av sjøvannsystemer KS&SMS-03-2-13-9-12  POM - Forebygging av overising og av-ising KS&SMS-03-2-13-9-13  POM - Vedlikehold og forebygging av skade på batterier KS&SMS-03-2-13-3-1-13  KB - POM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-03-2-13-8-1-13  POM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-03-2-13-9-14  POM - Vurdering av tiltak ved ugunstige isforhold / temperaturer KS&SMS-03-2-13-3-1-14  KB - POM - Operasjonell vurdering i Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-03-2-13-9-15  POM - Havarikontroll KS&SMS-03-2-13-8-1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-03-2-13-9-16  POM - Telemedisinsk assistanse KS&SMS-03-2-13-9-17  POM - Hindring av forurensning KS&SMS-03-2-13-3-22  Polar operasjonsmanual (POM) Kristine Bonnevie KS&SMS-03-2-13-8-1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk Vedlegg til POM9
Hans Brattström7
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser5 3. Familisering, opplæring og evaluering18 4. Daglig drift, fartøy30
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning10 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko17 7. Øvelser og beredskap23 8. Verne og miljøarbeid7 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr9 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 Maritime Labour Convention (MLC)39
KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-03-2-12-01  DMLC II KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fartøyspesifike prosedyrer / sjekk lister16 Risikovurderinger4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid6 Fartøyspesifike2
Lønn og diverse2 Standard maler33
KS&SMS-03-2-13-01  Prosedyre mal KS&SMS-05-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-03-2-8-03  VMU-HMS rapport KS&SMS-02-3-03  Safir rapport KS&SMS-03-2-11-04  Skjema Sertifikater og utløpsdatoer KS&SMS-03-2-10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-06-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-06-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-03-2-10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-03-2-7-05  Øvelsesplan KS&SMS-03-2-6-05  varmt arbeid KS&SMS-03-2-3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-03-2-11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-03-2-11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-03-2-6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-03-2-3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-03-2-3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-03-2-6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-03-2-6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-03-2-3-24  Informasjon toktleder, engelsk
G. M. Dannevig6
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser8 3. Familiserin, opplæring og evaluering25 4. Daglig drift, fartøy35
KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning12 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og miljøarbeid8 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 Maritime Labour Convention (MLC)40
KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-03-2-12-01  DMLC II KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fartøyspesifikke sjekklister og prosedyrer5 Risikovurderinger4
Daglig drift10 Vedlikehold4 Forskningsarbeid6 Fartøyspesifike13
KS&SMS-03-06 SOPEP manual1
Kronprins Haakon10
KS-SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks21 3. Familisering, opplæring og evaluering28 4. Daglig drift, fartøy43
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-13-8-2-04  KH - Prosedyre for oppbevaring og håndtering av avfall KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-03-2-4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-03-2-4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning16 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko22 7. Øvelser og beredskap27 8. Verne og Miljøarbeid11 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr12 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 Risikovurderinger4
Daglig drift17 Vedlikehold6 Forskningsarbeid8 Fartøyspesifike16
Fartøyspesifikke Prosedyrer og sjekklister11 Maritime Labour Convention (MLC)41
KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-03-2-12-1-05  Selvassurandørbekreftelse Kronprins Haakon KS&SMS-03-2-12-05  DMLC II - Kronprins Haakon KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)44
KS&SMS-03-2-13-01  Prosedyre mal KS&SMS-05-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-02-3-03  Safir rapport KS&SMS-03-2-8-03  VMU-HMS rapport KS&SMS-03-2-11-04  Skjema Sertifikater og utløpsdatoer KS&SMS-03-2-10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-06-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-06-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-03-2-11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-03-2-10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-03-2-7-05  Øvelsesplan KS&SMS-03-2-6-05  varmt arbeid KS&SMS-03-2-3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-03-2-11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-03-2-11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-06-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-03-2-6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-03-2-3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-03-2-11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-03-2-10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-03-2-3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-03-2-3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-03-2-6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-03-2-3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-03-2-3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-03-2-3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-03-2-6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-03-2-3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-03-2-3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Polar operasjons manual (PWOM)44
KS&SMS-03-2-13-8-1-01  Polar operasjonsmanual - Kronprins Haakon - Innhold KS&SMS-03-2-13-8-1-02  PWOM - Isbryterkapasitet Kronprins Haakon KS&SMS-03-2-13-8-1-03  PWOM - Manøvrering i isfylt farvann KS&SMS-03-2-13-8-1-04  PWOM - Begrensinger og handlinger ved "tunge" isoperasjoner KS&SMS-03-2-13-8-1-05  PWOM - Spesialutstyr for operasjoner i is KS&SMS-03-2-13-8-1-06  PWOM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-03-2-13-8-1-07  PWOM - Opasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-03-2-13-8-1-08  PWOM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-8-1-A-09  Sea_Ice_Nomenclature_March_2014 KS&SMS-03-2-13-8-1-09  PWOM - Navigasjon på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-8-1-10  PWOM - Tokt av lang varighet KS&SMS-03-2-13-8-1-11  PWOM - Ruteplanlegging i polare områder KS&SMS-03-2-13-8-1-A-11  PWOM - Vedlegg - Fremgangsmåte automatiske iskart /Vær KS&SMS-03-2-13-8-1-A-12  PWOM - Sjekkliste før entring av isfylt farvann KS&SMS-03-2-13-8-1-12  PWOM - Vedlegg 1 - Sjekkliste Tokt og ruteplanlegging KS&SMS-03-2-13-8-1-13  POM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-03-2-13-8-1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-03-2-13-8-1-A-15  PWOM - Prosedyre for inntak av Doppler logg og Navigasjonsekkolodd KS&SMS-03-2-13-8-1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-03-2-13-8-1-17  PWOM - Prosedyre for tråling i isfylt farvann KS&SMS-03-2-13-8-1-18  PWOM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med sjøis KS&SMS-03-2-13-8-1-19  PWOM - Ising og tiltak på fartøy KS&SMS-03-2-13-8-1-20  PWOM - Vinteriseringsplan Kronprins Haakon KS&SMS-03-2-13-8-1-21  PWOM - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-03-2-13-8-1-22  PWOM - Vedlegg 1 - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-03-2-13-8-1-23  PWOM - Prosedyre for bruk av dekksutstyr i lave temperaturer KS&SMS-03-2-13-8-1-25  PWOM - Sjekkliste operasjoner lave temperaturer KS&SMS-03-2-13-8-1-26  PWOM - Utstyr for fjerning av snø og is KS&SMS-03-2-13-8-1-27  PWOM - Sikkerhetsprosedyrer for isbjørn KS&SMS-03-2-13-8-1-28  PWOM - Arbeid på sjøis KS&SMS-03-2-13-8-1-29  PWOM - Havarikontroll KS&SMS-03-2-13-8-1-30  PWOM - Brannslokking KS&SMS-03-2-13-8-1-31  PWOM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-03-2-13-8-1-32  PWOM - Polart nødutstyr KS&SMS-03-2-13-8-1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk KS&SMS-03-2-13-8-1-34  PWOM - Rapporteringsprosedyrer COMNAP & SAFREP KS&SMS-03-2-13-8-1-35  PWOM - KPH - Oversikt over utstyr for Polarskipsertifikat KS&SMS-03-2-13-8-1-36  PWOM - Risikovuredring - Operasjon i polare farvann KS&SMS-03-2-13-8-1-37  PWOM - Risikovurering - Personell i polare farvann KS&SMS-03-2-13-8-1-38  PWOM - KPH - Uønskede opphold fast i isen KS&SMS-03-2-13-8-1-40  KPH - "Operasjonell vurdering for bruk av Kronprins Haakon i polare områder" KS&SMS-03-2-13-8-1-41  PWOM - Prosedyre for tiltak ved for lav lufttemperatur Vedlegg til PWOM11
Miljø2 Helikopter operasjoner16
Dr. Fridtjof Nansen8
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy42
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-03-2-4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-03-2-4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning12 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko22 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og Miljøarbeid11 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikovurderinger4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid6 Fartøyspesifike1
Fartøy prosedyrer og sjekklister10 Maritime Labour Convention (MLC)40
KS&SMS-03-2-12-1-01  Havforskningsinstitu MLC Liability Cert Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS492 KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-03-2-12-1-02  Havforskningsinstitu MLC Cert Repatriation Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS491 - 20717408 KS&SMS-03-2-12-02  DMLC II - Dr. Fridtjof Nansen KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)44
KS&SMS-03-2-13-01  Prosedyre mal KS&SMS-05-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-02-3-03  Safir rapport KS&SMS-03-2-8-03  VMU-HMS rapport KS&SMS-03-2-11-04  Skjema Sertifikater og utløpsdatoer KS&SMS-03-2-10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-06-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-06-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-03-2-11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-03-2-10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-03-2-7-05  Øvelsesplan KS&SMS-03-2-6-05  varmt arbeid KS&SMS-03-2-3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-03-2-11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-03-2-11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-06-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-03-2-6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-03-2-3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-03-2-11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-03-2-10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-03-2-3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-03-2-3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-03-2-6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-03-2-3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-03-2-3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-03-2-3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-03-2-6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-03-2-3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-03-2-3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Johan Hjort8
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og Stillingsinstrukser19 3. Familisering opplæring og evaluering29
KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-0-03  Kapittel 3. KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-3-06  Kompetanse og Overlapp matrise KS&SMS-03-2-3-07  Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-3-09  Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-03-2-3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-03-2-3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-03-2-3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-03-2-3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-03-2-3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-3-22  Informasjon til toktledere KS&SMS-03-2-3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-03-2-3-24  Informasjon toktleder, engelsk KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-3-29  ECDIS Kongsberg K-Nav - Intern opplæring KS&SMS-03-2-3-30  ECDIS typespesifikk opplæring om bord
4. Daglig drift, fartøy44
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-03-2-4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-03-2-4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-13-4-35  JH - Prosedyre for restart av "drive" KS&SMS-03-2-13-4-36  JH - Prosedyre for start og stopp av fremdriftsmaskineri KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-13-4-38  JH - Kart oppdatering til ECDIS og OLEX KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning12 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko20 7. Øvelser og beredskap29
KS&SMS-03-2-7-01  Prosedyre for innsending av next of kin KS&SMS-03-2-7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-03-2-7-03  Prosedyre for daglig rapportering av posisjon KS&SMS-03-2-7-04  Prosedyre for øvelsesplanlegging KS&SMS-03-2-7-05  Øvelsesplan KS&SMS-03-2-7-06  Beredskapsituasjoner og rapportering KS&SMS-03-2-7-07  Sjekkliste for beredskapsituasjoner KS&SMS-03-2-0-07  Kapittel 7. KS&SMS-03-2-7-08  Sjekkliste kollisjon KS&SMS-03-2-7-09  Sjekkliste grunnstøting KS&SMS-03-2-7-10  Sjekkliste brann i innredning i havn KS&SMS-03-2-7-11  Sjekkliste brann i maskinrom i havn KS&SMS-03-2-7-12  Sjekkliste brann i innredning i sjø KS&SMS-03-2-7-13  Sjekkliste brann i maskinrom i sjø KS&SMS-03-2-7-14  Retningslinjer vannintrenging KS&SMS-03-2-7-15  Retningslinjer ved feil på elektrisk kraftforsyning KS&SMS-03-2-7-16  Sjekkliste feil på hovedmotor eller styremaskin KS&SMS-03-2-7-17  Sjekkliste ved forlat fartøy KS&SMS-03-2-7-18  Dødsfall ombord KS&SMS-03-2-7-19  Sjekkliste mann over bord KS&SMS-03-2-7-20  Sjekkliste blindpassasjer KS&SMS-03-2-7-21  Retningslinjer ved pirater eller terrorister KS&SMS-03-2-7-22  Retningslinjer for sikring av bevis og loggbokføring KS&SMS-03-2-7-23  Kontaktinformasjon Radio Medico KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-13-4-37  JH - Prosedyre ved Brann i batteripakke/batterirom KS&SMS-03-2-13-4-39  JH - Nødslepeprosedyre
8. Verne og Miljøarbeid11 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr13 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikovurderinger4
Daglig drift14 Vedlikehold8 Forskningsarbeid10 Fartøyspesifike29
KS&SMS-03-2-13-4-03  Risikoanalyse gravid arbeidstaker KS&SMS-03-2-13-4-05  JH - Risikovurdering "Tråloperasjoner Multipelt" KS&SMS-03-2-13-4-06  JH - Risikovurdering "Brenning, sliping og sveising" KS&SMS-03-2-13-4-07  JH - Risikovurdering "Elektriske Komponenter" KS&SMS-03-2-13-4-08  JH - Risikovurdering "Nytt personell" KS&SMS-03-2-13-4-09  JH - Risikovurdering "Forpleining, matlaging og rengjøring" KS&SMS-03-2-13-4-10  JH - Risikovurdering "Bruk av varmt utstyr i byssa" KS&SMS-03-2-13-4-11  JH - Risikovurdering "Entring av maskinrom" KS&SMS-03-2-13-4-12  JH - Risikovurdering "Marinbiologiske prøvetaking" KS&SMS-03-2-13-4-13  JH - Risikovurdering "Bunkring" KS&SMS-03-2-13-4-14  JH - Risikovurdering "Fortøyning og ankring" KS&SMS-03-2-13-4-15  JH - Risikovurdering "Bruk av taljer" KS&SMS-03-2-13-4-16  JH - Risk Assessment "Bysseutstyr, vaskemidler, kjøle- og fryserom" KS&SMS-03-2-13-4-17  JH - Risikovurdering "Kranoperasjoner" KS&SMS-03-2-13-4-18  JH - Risikovurdering "Tråloperasjoner" KS&SMS-03-2-13-4-19  JH - Risikovurdering "CTD operasjon" KS&SMS-03-2-13-4-20  JH - Risikovurdering "Elektrisk sonde operasjon" KS&SMS-03-2-13-4-21  JH - Risikovurdering "Småbåt opersjoner (MOB-båt operasjoner)" KS&SMS-03-2-13-4-22  JH - Risikovuredring "Uttak av kjemikalier fra kjemikalieskap" KS&SMS-03-2-13-4-23  JH - Risikovurdering "Uttak fra maling lager" KS&SMS-03-2-13-4-24  JH - Risikovurdering "Vedlikehold dekk" KS&SMS-03-2-13-4-25  JH - Risikovurdering "Oppdatering av ECDIS" KS&SMS-03-2-13-4-26  JH - Risikovurdering "Øvelse om bord" KS&SMS-03-2-13-4-27  JH - Risikovurdering "Entring og arbeid i lukkede rom" KS&SMS-03-2-13-4-29  JH - Risikovurdering "Løft av personell med kran (Recoverplan)" KS&SMS-03-2-13-4-31  JH - Risk Assessment "Biologisk smitte, byssepersonell" KS&SMS-03-2-13-4-32  JH - Riskovurdering "Arbeid og vedlikehold på septikk-,gråvannsanlegg og tanker" KS&SMS-03-2-13-4-33  JH - Risikovurdering "Førstehjelp og medisinsk behandling" KS&SMS-03-2-13-4-34  JH - Risikovurdering "Kjøring av Messor"
Fartøyspesifike Sjekklister og prosedyrer7 Maritime Labour Convention (MLC)2
KS&SMS-03-2-12-06  DMLC II - Johan Hjort DMLC II med tilhørende prosedyrer40
KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-03-2-12-06  DMLC II - Johan Hjort KS&SMS-03-2-12-1-06  Selvassurandørbekreftelse Johan Hjort KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)38
KS&SMS-03-2-13-9-01  POM - Introduksjon KS&SMS-03-2-13-4-1-01  POM - JH - Forside KS&SMS-03-2-13-9-02  POM - Operasjonelle utfordringer i polare områder KS&SMS-03-2-13-4-1-02  JH- POM - Isbryter egenskaper og begrensinger. KS&SMS-03-2-13-4-1-03  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - fartøysystemer KS&SMS-03-2-13-9-03  POM - Definisjoner KS&SMS-03-2-13-4-1-04  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Skipskonstruksjoner KS&SMS-03-2-13-9-04  POM - Operatørveiledning for sikker operasjon i is KS&SMS-03-2-13-9-05  POM - Navigering i is KS&SMS-03-2-13-4-1-05  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Maskin installasjoner. KS&SMS-03-2-13-9-06  POM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-03-2-13-4-1-06  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Brannsikring / Brannvern. KS&SMS-03-2-13-4-1-07  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Redningsredskap / arrangement. KS&SMS-03-2-13-9-07  POM - Operasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-03-2-13-4-1-08  JH - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Sikker Navigering. KS&SMS-03-2-13-9-08  POM - Operatørveiledning for sikker drift KS&SMS-03-2-13-4-1-09  JH - POM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-9-09  POM - Strategisk ruteplanlegging og utføring KS&SMS-03-2-13-9-10  POM - Bemanning under operasjoner i områder med fare for is KS&SMS-03-2-13-4-1-10  JH - POM - Navigasjonsegenskaper på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-4-1-11  JH - POM - Toktlengde og kapasiteter KS&SMS-03-2-13-9-11  POM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med is KS&SMS-03-2-13-4-1-12  JH - POM - Operasjon av sjøvannsystemer KS&SMS-03-2-13-9-12  POM - Forebygging av overising og av-ising KS&SMS-03-2-13-4-1-13  JH - POM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-03-2-13-9-13  POM - Vedlikehold og forebygging av skade på batterier KS&SMS-03-2-13-8-1-13  POM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-03-2-13-9-14  POM - Vurdering av tiltak ved ugunstige isforhold / temperaturer KS&SMS-03-2-13-4-1-14  JH - POM - Operasjonell vurdering Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-03-2-13-9-15  POM - Havarikontroll KS&SMS-03-2-13-8-1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-03-2-13-9-16  POM - Telemedisinsk assistanse KS&SMS-03-2-13-9-17  POM - Hindring av forurensning KS&SMS-03-2-13-8-1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk KS&SMS-03-2-13-4-40  Polar operasjonsmanual (POM) Johan Hjort Vedlegg til POM10
G O Sars10
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual11
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy47
KS&SMS-03-2-4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-04-8-03  Instruks for drift av senkekjøler KS&SMS-03-2-4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-03-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-03-2-4-05  Regelverk og publikasjoner som skal finnes om bord KS&SMS-03-2-4-06  Kapteinens stående ordre KS&SMS-03-2-4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-03-2-4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-03-2-4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-03-2-4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-03-2-4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-03-2-4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-03-2-4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-03-2-4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-03-2-4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-03-2-4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-03-2-4-18  Dekksarbeid KS&SMS-03-2-4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-03-2-4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-03-2-4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-03-2-4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-03-2-4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-03-2-4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-03-2-4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-03-2-4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-03-2-4-39  GOS Avfallsplan KS&SMS-03-2-4-40  GOS Prosedyre for bruk av Incinerator KS&SMS-03-2-4-41  GOS Prosedyre for oppdatering av K-NAV ECDIS/OLEX KS&SMS-03-2-4-42  GOS Helikopteroperasjoner KS&SMS-03-2-4-44  Prosedyre for bruk av BarrierTech Fogger til desinfeksjon av overflater om bord KS&SMS-03-2-4-45  Instruks for Arbeidstøy - Rederi KS&SMS-03-2-4-46  Instruks for uniform for mannskap og offiserer på fartøy operert av Havforskningsinstituttet
5. Daglig drift, forskning16 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko20 7. Øvelser og beredskap28 8. Verne og Miljøarbeid11 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikovurderinger5
Operasjoner3 Daglig drift20 Vedlikehold8 Forskningsarbeid17 Fartøyspesifike1
Fartøy prosedyrer og sjekklister9 Standard Maler44
KS&SMS-03-2-13-01  Prosedyre mal KS&SMS-05-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-03-2-4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-03-2-6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-02-3-03  Safir rapport KS&SMS-03-2-8-03  VMU-HMS rapport KS&SMS-03-2-11-04  Skjema Sertifikater og utløpsdatoer KS&SMS-03-2-10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-06-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-06-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-03-2-11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-03-2-10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-03-2-7-05  Øvelsesplan KS&SMS-03-2-6-05  varmt arbeid KS&SMS-03-2-3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-03-2-10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-03-2-11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-03-2-11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-06-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-03-2-6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-03-2-3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-03-2-10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-03-2-11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-03-2-10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-03-2-11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-03-2-3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-03-2-3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-03-2-3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-03-2-6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-03-2-3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-03-2-3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-03-2-3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-03-2-6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-03-2-3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-03-2-3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Maritime Labour Convention (MLC)40
KS&SMS-03-2-3-01  Opplæring om bord KS&SMS-06-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-03-2-8-01  Verneombud KS&SMS-03-2-6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-03-2-8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-03-2-9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-01-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-03-2-3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-03-2-2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-03-2-3-03  Familiarisation-crew and cruise participants KS&SMS-06-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-03-2-12-03  DMLC II - G O Sars KS&SMS-03-2-12-1-04  Selvassurandørbekreftelse G O Sars KS&SMS-03-2-9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-03-2-3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-06-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-06-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-03-2-9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-06-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-03-2-6-09  Prosedyre Risikohåndtering for rederi KS&SMS-03-2-2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-03-2-6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-03-2-2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-03-2-3-11  Hviletid KS&SMS-03-2-3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-03-2-3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-03-2-4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-03-2-7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-03-2-4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-03-2-4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-03-2-3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-03-2-3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-03-2-4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-03-2-4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-03-2-4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-03-2-4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-03-2-4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-03-2-4-35  Prosedyre for kjemikalie håndtering KS&SMS-03-2-4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-03-2-4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fokus og Målstyring1 Polar Operasjons Manual (POM)38
KS&SMS-03-2-13-9-01  POM - Introduksjon KS&SMS-03-2-13-1-5-01  GOS - POM - Forside KS&SMS-03-2-13-9-02  POM - Operasjonelle utfordringer i polare områder KS&SMS-03-2-13-1-5-02  GOS - POM - Isbryter egenskaper og begrensinger. KS&SMS-03-2-13-1-5-03  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - fartøysystemer KS&SMS-03-2-13-9-03  POM - Definisjoner KS&SMS-03-2-13-1-5-04  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Skipskonstruksjoner KS&SMS-03-2-13-9-04  POM - Operatørveiledning for sikker operasjon i is KS&SMS-03-2-13-1-5-05  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Maskin installasjoner. KS&SMS-03-2-13-9-05  POM - Navigering i is KS&SMS-03-2-13-1-5-06  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Brannsikring / Brannvern. KS&SMS-03-2-13-9-06  POM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-03-2-13-1-5-07  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Redningsredskap / arrangement. KS&SMS-03-2-13-9-07  POM - Operasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-03-2-13-1-5-08  GOS - POM - Operasjon i lave temperaturer - Farer og risiko - Sikker Navigering. KS&SMS-03-2-13-9-08  POM - Operatørveiledning for sikker drift KS&SMS-03-2-13-1-5-09  GOS - POM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-9-09  POM - Strategisk ruteplanlegging og utføring KS&SMS-03-2-13-1-5-10  GOS - POM - Navigasjonsegenskaper på høye breddegrader KS&SMS-03-2-13-9-10  POM - Bemanning under operasjoner i områder med fare for is KS&SMS-03-2-13-9-11  POM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med is KS&SMS-03-2-13-1-5-11  GOS - POM - Toktlengde og kapasiteter KS&SMS-03-2-13-1-5-12  GOS - POM - Operasjon av sjøvannsystemer KS&SMS-03-2-13-9-12  POM - Forebygging av overising og av-ising KS&SMS-03-2-13-9-13  POM - Vedlikehold og forebygging av skade på batterier KS&SMS-03-2-13-1-5-13  GOS - POM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-03-2-13-8-1-13  POM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-03-2-13-8-1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-03-2-13-9-14  POM - Vurdering av tiltak ved ugunstige isforhold / temperaturer KS&SMS-03-2-13-1-5-14  GOS - POM - Operasjonell vurdering Arktis og Antarktis KS&SMS-03-2-13-8-1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-03-2-13-9-15  POM - Havarikontroll KS&SMS-03-2-13-8-1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-03-2-13-9-16  POM - Telemedisinsk assistanse KS&SMS-03-2-13-9-17  POM - Hindring av forurensning KS&SMS-03-2-13-1-20  Polar Operasjonsmanual (POM) G.O. Sars KS&SMS-03-2-13-8-1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk Vedlegg til POM10
Dekkshåndbok0
Kyber sikkerhet2
KS&SMS-04 Fartøyistrument13
KS&SMS-4-01 Hovedmanual instrument8 Hydroakustiske instrumenter3 Oseanografiske instrumenter2 Vekter og målebrett4 Trålinstrumenter og planktonfarkoster2 Bunnutstyr, vinsjer og kabler3 Datahåndtering5 ROV og videorigger3 Værstasjon3 Corer5 Nettverk og VSAT1 Instrumentrapporter og driftskjema4 Telefonliste1
KS&SMS-05 Tokt4
Forberedelse16
KS&SMS-08-3-01  Instruks for toktledelse, leiefartøyer KS&SMS-05-MAN-01  RETNINGSLINJER FOR MINIMERING AV AKUSTISKE FORSTYRRELSER FOR SJØPATTEDYR I FORBINDELSE MED SEISMISKE UNDERSØKELSER KS&SMS-05-1-01  Instruks for toktledelse KS&SMS-05-1-02  Instruks for toktkoordinator KS&SMS-05-1-03  Prosedyre for toktsøknad og tildeling av tokttid KS&SMS-05-1-04  RSP - ( Risiko Styrings Plan) KS&SMS-05-2-06  Feltarbeid ved Nordaustlandet KS&SMS-05-1-11  Rutine for dykking fra fartøy driftet av HI-Rederiavdeling KS&SMS-05-1-13  Acceptance form for flying from HI operated vessel KS&SMS-05-1-16  Risiko Vurdering - Reise på tokt i fjerne farvann KS&SMS-03-2-5-20  Helseattest og sikkerhetskurs for toktdeltagere og gjester Kurs6 Kronprins Haakon9 Dr. Fridtjof Nansen5 Covid-196 HMS11
Laboratorier og kjemikalier4 Toktavslutning8 Tokt i utenlandske soner9
KS&SMS-06 Fartøydrift7
Mannskap15 Operasjon5 Teknisk5 Lager og transport5 Avfallshåndtering2 Stillingsinstrukser Fartøydrift13 Fartøysbrosjyrer12
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler6 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4
KS&SMS-08 Leiefartøy6
KS&SMS-08-02  Sjekkliste for forberedelse til tokt med fartøyer som ikke drives eller leies av Havforskningsinstituttet KS&SMS-08-01 Hovedmanual2 KS&SMS-08-02 Administrative rutiner for leie av fartøy2 KS&SMS-08-03 HMS- bestemmelser for leiefartøy2 KS&SMS-08-04 Instrumentering og utrustning av leiefartøy15 KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler6 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4
KS&SMS-12 Koronatiltak - fartøy7 Rederi ekstern web (hi.no)6
Skipsoperasjonsmanual7
Kronprins Haakon3
Daglig drift, forskning14 Risikoanalyser forskningsarbeid7 Helikopteroperasjoner16
Dr Fritjof Nansen2 G O Sars2
Daglig drift, forskning14 Risikoanalyser forskningsarbeid17
Johan Hjort2 Kristine Bonnevie2 G M Dannevig2 Hans Brattsrøm2
Fartøysinformasjon6 Fartøyinstrument1 Tokt4
Forberedelse15
KS&SMS-05-MAN-01  RETNINGSLINJER FOR MINIMERING AV AKUSTISKE FORSTYRRELSER FOR SJØPATTEDYR I FORBINDELSE MED SEISMISKE UNDERSØKELSER KS&SMS-08-3-01  Instruks for toktledelse, leiefartøyer KS&SMS-05-1-01  Instruks for toktledelse KS&SMS-05-1-02  Instruks for toktkoordinator KS&SMS-05-1-03  Prosedyre for toktsøknad og tildeling av tokttid KS&SMS-05-1-04  RSP - ( Risiko Styrings Plan) KS&SMS-05-2-06  Feltarbeid ved Nordaustlandet KS&SMS-05-1-11  Rutine for dykking fra fartøy driftet av HI-Rederiavdeling KS&SMS-05-1-13  Acceptance form for flying from HI operated vessel KS&SMS-05-1-16  Risiko Vurdering - Reise på tokt i fjerne farvann Kurs6 Kronprins Haakon9 Dr. Fridtjof Nansen5 Covid-196 HMS11
Laboratorier og kjemikalier4 Toktavslutning8 Tokt i utenlandske soner9
Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler5 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4
Leiefartøy6
KS&SMS-08-02  Sjekkliste for forberedelse til tokt med fartøyer som ikke drives eller leies av Havforskningsinstituttet KS&SMS-08-01 Hovedmanual2 KS&SMS-08-02 Administrative rutiner for leie av fartøy2 KS&SMS-08-03 HMS- bestemmelser for leiefartøy2 KS&SMS-08-04 Instrumentering og utrustning av leiefartøy15
KS&SMS-08-4-01  Krav til utstrålt støy, leiefartøy KS&SMS-08-4-02  Krav til laboratoriefasiliteter for leiefartøy. KS&SMS-08-4-03  Krav til CTD/vannhenter og tilhørende vinsj utrustning, leiefartøy KS&SMS-08-4-04  Krav til nettverksutrustning, leiefartøy KS&SMS-08-4-05  Krav til hydroakustisk utrustning, leiefartøyer KS&SMS-08-4-06  Krav til plankton innsamlingsutstyr, leiefartøy KS&SMS-08-4-07  Krav til trålinstrumentering, leiefartøy Krav til utrustning6 Utstyrspakker8 CTD4 Fartøyspesifikk utrustning4
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler6 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4