KS og SMS systemet

KS&SMS Rederi11
KS&SMS-01 Hovedmanual6 KS&SMS-02 Administrative rutiner5
KS&SMS-2-01 Innkjøp5 KS&SMS-2-02 Regnskap2 KS&SMS-2-06 Dokumenthåndtering Integrert KS&SMS4 KS&SMS-2-03 Avvik og forbedring4 KS&SMS-2-05 Dokumenthåndtering Rederi1
KS&SMS-03 Skipsoperasjoner8
KS&SMS 03-03 Beredskapsmanual5 Kristine Bonnevie7
KS-SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og Stillingsinstruks19 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy39
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap26 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr14 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike19
Sjekklister og fartøyspesifikke prosedyrer1 DMLC II40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.12.1-03  Selvassurandørbekreftelse Kristine Bonnevie KS&SMS-3-2.12-04  DMLC II - Kristine Bonnevie KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)1
Hans Brattström7
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser5 3. Familisering, opplæring og evaluering18 4. Daglig drift, fartøy27 5. Daglig drift, forskning5 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko16 7. Øvelser og beredskap23 8. Verne og miljøarbeid6 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr9 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 DMLC II39
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.12-01  DMLC II KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fartøyspesifike prosedyrer / sjekk lister15 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike2
Lønn og diverse2 Standard maler34
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
G. M. Dannevig5
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstrukser8 3. Familiserin, opplæring og evaluering25 4. Daglig drift, fartøy32
KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko18 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og miljøarbeid7 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 13. Interne referanser7
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 DMLC II40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.12-01  DMLC II KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Sjekklister4 Risikoanalyser4
Daglig drift11 Vedlikehold4 Forskningsarbeid5 Fartøyspesifike7
Kronprins Haakon8
Operasjons manual12
1. Mål3 2. Mannskap og stillingsinstruks21 3. Familisering, opplæring og evaluering28 4. Daglig drift, fartøy38
KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning11 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko23 7. Øvelser og beredskap27 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr12 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-06 SEEMP manual1 Risikoanalyser3
Daglig drift16 Vedlikehold6 Forskningsarbeid6
Fartøyspesifikke Prosedyrer og sjekklister5 DMLC II41
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.2-03  Stillingsinstruks Kaptein G.M. Dannevig KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-3-2.12.1-05  Selvassurandørbekreftelse Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.12-05  DMLC II - Kronprins Haakon KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Polar operasjons manual (PWOM)41
KS&SMS-3-2.13.8.1-01  Polar Operasjonas Manual - Kronprins Haakon - Innhold KS&SMS-3-2.13.8.1-02  PWOM - Isbryterkapasitet Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.13.8.1-03  PWOM - Manøvrering i isfylt farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-04  PWOM - Begrensinger og handlinger ved "tunge" isoperasjoner KS&SMS-3-2.13.8.1-05  PWOM - Spesialutstyr for operasjoner i is KS&SMS-3-2.13.8.1-06  PWOM - Navigering i områder hvor is kan forventes KS&SMS-3-2.13.8.1-07  PWOM - Opasjoner i lave temperaturer - Personell KS&SMS-3-2.13.8.1-08  PWOM - Kommunikasjon på høye breddegrader KS&SMS-3-2.13.8.1-09  PWOM - Navigasjon på høye breddegrader KS&SMS-3-2.13.8.1-10  Tokt av lang varighet KS&SMS-3-2.13.8.1-11  PWOM - Ruteplanlegging i polare områder KS&SMS-3-2.13.8.1.A-11  Sea_Ice_Nomenclature_March_2014 KS&SMS-3-2.13.8.1-12  PWOM - Vedlegg 1 - Sjekkliste Tokt og ruteplanlegging KS&SMS-3-2.13.8.1-13  PWOM - Miljøbegrensninger og restriksjoner i Arktis KS&SMS-3-2.13.8.1-14  PWOM - Informasjon om isforhold KS&SMS-3-2.13.8.1-15  PWOM - Meteorologisk informasjon KS&SMS-3-2.13.8.1-16  PWOM - Verifisering av hydrografisk, meteorologisk og navigasjons- informasjon KS&SMS-3-2.13.8.1-17  PWOM - Prosedyre for tråling i isfylt farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-18  PWOM - Operasjon av vitenskapelig utstyr i områder med sjøis KS&SMS-3-2.13.8.1-19  PWOM - Ising og tiltak på fartøy KS&SMS-3-2.13.8.1-20  PWOM - Vinteriseringsplan Kronprins Haakon KS&SMS-3-2.13.8.1-21  PWOM - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-3-2.13.8.1-22  PWOM - Vedlegg 1 - Operering av sjøvannskjølesystemet KS&SMS-3-2.13.8.1-23  PWOM - Prosedyre for bruk av dekksutstyr i lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-24  PWOM - Sjekkliste dekksoperasjoner lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-25  PWOM - Sjekkliste maskinoperasjoner - lave temperaturer KS&SMS-3-2.13.8.1-26  PWOM - Utstyr for fjerning av snø og is KS&SMS-3-2.13.8.1-27  PWOM - Sikkerhetsprosedyrer for isbjørn KS&SMS-3-2.13.8.1-28  PWOM - Arbeid på sjøis KS&SMS-3-2.13.8.1-29  PWOM - Havarikontroll KS&SMS-3-2.13.8.1-30  PWOM - Brannslokking KS&SMS-3-2.13.8.1-31  PWOM - Forlate fartøy i polare områder KS&SMS-3-2.13.8.1-32  PWOM - Polart nødutstyr KS&SMS-3-2.13.8.1-33  PWOM - Søk og redning i polare strøk KS&SMS-3-2.13.8.1-34  PWOM - Rapporteringsprosedyrer COMNAP & SAFREP KS&SMS-3-2.13.8.1-35  PWOM - KPH - Oversikt over utstyr for Polarskipsertifikat KS&SMS-3-2.13.8.1-36  PWOM - Risikovuredring - Operasjon i polare farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-37  PWOM - Risikovurering - Personell i polare farvann KS&SMS-3-2.13.8.1-40  KPH - "Operasjonell vurdering for bruk av Kronprins Haakon i polare områder" KS&SMS-3-2.13.8.1-41  PWOM - Prosedyre for tiltak ved for lav lufttemperatur Vedlegg til PWOM9
Miljø2
Dr. Fridtjof Nansen8
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy39
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko21 7. Øvelser og beredskap25 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3 Fartøy prosedyrer og sjekklister7 DMLC II40
KS&SMS-3-2.12.1-01  Havforskningsinstitu MLC Liability Cert Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS492 KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-3-2.12.1-02  Havforskningsinstitu MLC Cert Repatriation Renewal - DR. FRIDTJOF NANSEN RS491 - 20717408 KS&SMS-3-2.12-02  DMLC II - Dr. Fridtjof Nansen KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Standard Maler (kopi)45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
Johan Hjort7
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og Stillingsinstrukser19 3. Familisering opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy41
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.13.4-35  JH - Prosedyre for restart av "drive" KS&SMS-3-2.13.4-36  JH - Prosedyre for start og stopp av fremdriftsmaskineri KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.13.4-38  JH - Kart oppdatering til ECDIS og OLEX KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere
5. Daglig drift, forskning8 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap29
KS&SMS-3-2.7-01  Prosedyre for innsending av next of kin KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.7-03  Prosedyre for daglig rapportering av posisjon KS&SMS-3-2.7-04  Prosedyre for øvelsesplanlegging KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.7-06  Beredskapsituasjoner og rapportering KS&SMS-3-2.7-07  Sjekkliste for beredskapsituasjoner KS&SMS-3-2-0-07  Kapittel 7. KS&SMS-3-2.7-08  Sjekkliste kollisjon KS&SMS-3-2.7-09  Sjekkliste grunnstøting KS&SMS-3-2.7-10  Sjekkliste brann i innredning i havn KS&SMS-3-2.7-11  Sjekkliste brann i maskinrom i havn KS&SMS-3-2.7-12  Sjekkliste brann i innredning i sjø KS&SMS-3-2.7-13  Sjekkliste brann i maskinrom i sjø KS&SMS-3-2.7-14  Retningslinjer vannintrenging KS&SMS-3-2.7-15  Retningslinjer ved feil på elektrisk kraftforsyning KS&SMS-3-2.7-16  Sjekkliste feil på hovedmotor eller styremaskin KS&SMS-3-2.7-17  Sjekkliste ved forlat fartøy KS&SMS-3-2.7-18  Dødsfall ombord KS&SMS-3-2.7-19  Sjekkliste mann over bord KS&SMS-3-2.7-20  Sjekkliste blindpassasjer KS&SMS-3-2.7-21  Retningslinjer ved pirater eller terrorister KS&SMS-3-2.7-22  Retningslinjer for sikring av bevis og loggbokføring KS&SMS-3-2.7-23  Kontaktinformasjon Radio Medico KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.13.4-37  JH - Prosedyre ved Brann i batteripakke/batterirom KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.13.4-39  JH - Nødslepeprosedyre
8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr13 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3
Daglig drift14 Vedlikehold8 Forskningsarbeid9
Fartøyspesifike Sjekklister6 DMLC II2
KS&SMS-3-2.12-06  DMLC II - Johan Hjort DMLC II med tilhørende prosedyrer40
KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-3-2.12-06  DMLC II - Johan Hjort KS&SMS-3-2.12.1-06  Selvassurandørbekreftelse Johan Hjort KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Polar Operasjons Manual (POM)1
G O Sars10
KS&SMS-03-02 Skipsoperasjonsmanual12
1. Generell5 2. Mannskap og stillingsinstruks20 3. Familisering, opplæring og evaluering29 4. Daglig drift, fartøy44
KS&SMS-3-2.4-01  Avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.4-03  Garbage Management Plan KS&SMS-4-8-03  Instruks for drift av senkekjøler KS&SMS-3-2.4-04  Skipsdagbøker KS&SMS-3-2-0-04  Kapittel 4. KS&SMS-3-2.4-05  Oppdatering publikasjoner KS&SMS-3-2.4-06  Kapteinen stående ordre KS&SMS-3-2.4-07  Ruteplanlegging KS&SMS-3-2.4-08  Kartrettelser og oppdatering datakart KS&SMS-3-2.4-09  Prosedyre ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-10  Sjekkliste ved ankomst havn KS&SMS-3-2.4-11  Prosedyre for avgang havn KS&SMS-3-2.4-12  Sjekkliste ved avgang havn KS&SMS-3-2.4-13  Sjøklargjøring KS&SMS-3-2.4-14  Instruks for vaktavløsning i sjøen KS&SMS-3-2.4-15  Prosedyre for vaktavløsing utkikk KS&SMS-3-2.4-16  Vakt ved ankring og landligge KS&SMS-3-2.4-17  Dokumentasjon, formularer, skriv KS&SMS-3-2.4-18  Dekksarbeid KS&SMS-3-2.4-19  Prosedyre for fortøyning KS&SMS-3-2.4-20  Prosedyre for anskaffelse og bruk av losleider KS&SMS-3-2.4-21  Prosedyre for utsetting av MOB KS&SMS-3-2.4-22  Prosedyre for operasjon av dekkskraner KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-30  Maskinrominstruks KS&SMS-3-2.4-31  Maskinsjefen stående ordre KS&SMS-3-2.4-32  Prosedyre for lensing av septitank KS&SMS-3-2.4-33  Prosedyre for kjøring av senkekjøl KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier. KS&SMS-3-2.4-38  Økonomisk sikkerhet skipsarbeidere KS&SMS-3-2.4-39  GOS Avfallsplan KS&SMS-3-2.4-40  GOS Prosedyre for bruk av Incinerator KS&SMS-3-2.4-41  GOS Prosedyre for oppdatering av K-NAV ECDIS/OLEX KS&SMS-3-2.4-42  GOS Helikopteroperasjoner
5. Daglig drift, forskning13 6. Arbeidstillatelser og operasjoner med økt risiko19 7. Øvelser og beredskap28 8. Verne og Miljøarbeid10 9. Avviksrapportering8 10. Vedlikehold og sjekk av kritisk utstyr11 11. Verifikasjon og revisjon10 12. Interne referanser7
KS&SMS-03-04 SOPEP manual1 KS&SMS-03-05 ISPS manual1 KS&SMS-03-06 SEEMP manual2 Risikoanalyser3
Daglig drift12 Vedlikehold4 Forskningsarbeid9
Fartøy prosedyrer og sjekklister3 Standard Maler45
KS&SMS-3-2.13-01  Prosedyre mal KS&SMS-5-3-01  Teknisk toktleder rapport KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.4-02  Skjema avløsningsrapport KS&SMS-3-2.7-02  Skjema Next Of Kin KS&SMS-3-2.6-03  Skjema for arbeidsmøte med risikovurdering KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-2-3-03  Safir rapport KS&SMS-6-3-1-04  Bestillingsskjema for bunkers KS&SMS-3-2.10-04  Kritisk utstyr skjema KS&SMS-6-3-1-05  Bunkring - Letter of Protest KS&SMS-3-2.11-05  Detaljert revisjonsplan KS&SMS-3-2.10-05  Skjema ukentlig sjekk KS&SMS-3-2.7-05  Øvelsesplan KS&SMS-3-2.3-05  Skjema Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-3-2.6-05  varmt arbeid KS&SMS-3-2.10-06  Skjema Månedlig sjekk KS&SMS-3-2.11-06  Avviksformular Internrevisjon KS&SMS-3-2.11-07  Revisjonsrapport Internrevisjon KS&SMS-6-2-07  variable utbetalinger skjema KS&SMS-3-2.6-07  Skjema entring av lukkede rom KS&SMS-3-2.3-08  Skjema Utviklingssamtaler KS&SMS-3-2.10-08  Skjema Verkstedsjobb KS&SMS-3-2.11-08  Årlig plan for revisjon og fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.5-08  Kapteinens toktrapport KS&SMS-3-2.10-09  Skjema verkstedsjobb engelsk KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.3-10  Skjema Evaluering av vikarer KS&SMS-3-2.11-11  Agenda for skipsledelsens gjennomgang KS&SMS-3-2.10-11  Fartøyinspeksjon KS&SMS-3-2.3-13  Opplæringsplan Dekksoffiser KS&SMS-3-2.3-14  Opplæringsplan Trålbas og Nettmann KS&SMS-3-2.3-15  Opplæringsplan Matros KS&SMS-3-2.6-15  Sjekkliste ved bunkring KS&SMS-3-2.3-16  Opplæringsplan Stuert KS&SMS-3-2.3-17  Opplæringsplan Forpleiningsassistent KS&SMS-3-2.3-18  Opplæringsplan Maskinoffiser KS&SMS-3-2.6-18  Skjema tillatelse til elektrisk høyspent arbeid KS&SMS-3-2.3-19  Opplæringsplan Skipselektriker KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.3-23  Skjema Informasjon toktleder, norsk KS&SMS-3-2.3-24  Informasjon toktleder, engelsk
DMLC II40
KS&SMS-3-2.3-01  Opplæring om bord KS&SMS-6-2-01  Prosedyre for ansettelse, på, om- og avmønstring av mannskap KS&SMS-3-2.8-01  Verneombud KS&SMS-3-2.6-01  Operasjoner med økt risiko KS&SMS-3-2.8-02  Verne og miljøutvalg KS&SMS-3-2.9-02  Klage på arbeids- og levevilkår KS&SMS-1-02  Sikkerhets-, kvalitets- og miljøpolicy KS&SMS-3-2.3-02  Familiarisering for mannskap, norsk KS&SMS-3-2.2-02  Stillingsinstruks Kaptein KS&SMS-3-2.3-03  Familiarisering for mannskap, engelsk KS&SMS-6-2-03  Ansettelsesavtale Rederi KS&SMS-3-2.12-03  DMLC II - G O Sars KS&SMS-3-2.12.1-04  Selvassurandørbekreftelse G O Sars KS&SMS-3-2.9-04  Rapportering rundt arbeids- og levevilkår ombord KS&SMS-3-2.3-04  Kontroll av Mannskapskvalifikasjoner KS&SMS-6-2-05  Opplysninger ved nyansettelser KS&SMS-6-2-06  Arbeidstakere under 18 år. KS&SMS-3-2.9-06  Skjema "Standard Medical form" KS&SMS-6-2-09  Rederiets ernæring, trenings og velferdsprofil KS&SMS-3-2.6-09  Prosedyre Risikohåndtering KS&SMS-3-2.2-10  Stillingsinstruks Stuert KS&SMS-3-2.6-10  Risikovurdering mal KS&SMS-3-2.2-11  Stillingsinstruks Kokekyndig Matros KS&SMS-3-2.3-11  Hviletid KS&SMS-3-2.3-20  Familiarisering for andre enn besetning, Norsk versjon KS&SMS-3-2.3-21  Familiarisering for andre enn besetning, Engelsk versjon, KS&SMS-3-2.4-23  Prosedyre for innkjøp, oppbevaring og tilbereding av mat med særskilt oppmerksomhet. KS&SMS-3-2.7-24  Registrering av øvelseselementer for mannskap KS&SMS-3-2.4-24  Ukentlig inspeksjon av innredning KS&SMS-3-2.4-25  Prosedyre for rengjøringsrutiner lugarer og fellesområder KS&SMS-3-2.3-25  Oppslag Arbeid / Hviletid KS&SMS-3-2.3-26  Oppslag Arbeid / Hviletid Engelsk KS&SMS-3-2.4-26  Prosedyre for rengjøringsrutiner bysse, pantry, messe proviantstoreser og vaskeri. KS&SMS-3-2.4-27  Prosedyre for mat håndtering, lagring og tilberedning. KS&SMS-3-2.4-28  Tilberedelse av matvarer KS&SMS-3-2.4-29  Prosedyre for kontroll av drikkevann KS&SMS-3-2.4-34  Prosedyre for Medisin og Medisinsk behandling KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier KS&SMS-3-2.4-36  Prosedyre for håndtering av biologiske faktorer KS&SMS-3-2.4-37  Beredskapsplan ved uforutsett høy eksponering av kjemikalier.
Fokus og Målstyring1 Polar Operasjons Manual (POM)1
KS&SMS-04 instrument14
Hovedmanual instrument5 Hydroakustikk3 CTD21
KS&SMS-4-MAN.3-01  SeaBird kjøring med Windows KS&SMS-4-3-01  Prosedyre for innsamling av CTD-data for SBE 911 Plus KS&SMS-4-MAN.3-02  Seasave-Win32 for Windows - beskrivelse KS&SMS-4-3-02  Instruks for innsamling av CTD-data SBE 911 Pluss KS&SMS-4-MAN.3-03  Etterbehandling av Sea-Bird CTD-data med Windows-programmer. KS&SMS-4-3-03  Instruks for bruk av CTD-systemer og vannhenterutstyr. KS&SMS-4-3-04  Tørrtest av konduktivitetssensor på Sea-Bird 911plus CTD KS&SMS-4-MAN.3-04  appnote 2 D July05 KS&SMS-4-3-05  Prosedyre for prøvetaking av næringssalter KS&SMS-4-MAN.3-05  Sea-Bird SEB9Plus vedlikehold og kalibrering KS&SMS-4-MAN.3-06  Sea-Bird SBE 21 Thermosalinograph KS&SMS-4-3-06  Instruks for prøvetaking av klorofyll KS&SMS-4-3-07  Driftsskjema 2 CTD sonde KS&SMS-4-3-08  Instruks for skylling, rensing og lagring av konduktivitetssensorer på SEA-BIRD CTD KS&SMS-4-3-09  Tapping av vannprøver fra vannhenterkrans KS&SMS-4-3-10  Vedlikehold og kalibrering av CTD SBE9 Plus KS&SMS-4-3-12  Prosedyre for anvendelse av thermosalinograf SBE 21 KS&SMS-4-3-13  Instruks for å operere thermosalinograf SBE 21 SeaBird SBE91111 Saiv SD2081 Thermosalinograf3
Vekter og målebrett12 Trålinstrumenter og planktonredskap10 ADCP1 Bunnkartlegging1 Bunnutstyr, vinsjer og kabler10 Datahåndtering8 ROV og Videorigger10 Meteorologi1 Geologi16 Instrumentrapporter og driftskjema13 Telefonliste1
KS&SMS-05 Tokt4
Forberedelse16 HMS Toktproduksjon17
KS&SMS-5-2-01  Sikkerhetskrav til vitenskapelig utstyr som skal kunne løftes og/eller slepes. KS&SMS-5-MAN-01  RETNINGSLINJER FOR MINIMERING AV AKUSTISKE FORSTYRRELSER FOR SJØPATTEDYR I FORBINDELSE MED SEISMISKE UNDERSØKELSER KS&SMS-5-2-02  Sikkerhetsinfo for vitenskapelig utstyr som skal løftes KS&SMS-5-2-03  Sikkerhetsprosedyre for beholdere som inneholder, eller kan utvikle trykk. KS&SMS-5-2-04  Sikkerhetsprosedyre for Batteri KS&SMS-5-1-04  RSP - ( Risiko Styrings Plan) KS&SMS-5-2-05  Risikomatrise KS&SMS-3-2.13.2-06  Information to cruise participants on board "Dr. Fridtjof Nansen" KS&SMS-5-2-06  HMS Veiledning for toktdeltakere KS&SMS-5-2-07  Instruks for verneombud for toktpersonell KS&SMS-5-2-08  Skjema Kartlegging / vernerunde KS&SMS-5-2-09  Saksgang for vernesaker ombord KS&SMS-5-2-10  Feltarbeid ved Nordaustlandet KS&SMS-5-2-11  Vessel Questionnaire KS&SMS-5-2-12  Instruks for bruk av gass på tokt KS&SMS-3-2.4-35  Instruks for Transport, lagring og uttak av kjemikalier Dokumenter for Kjemikalieansvarlig8
Toktavslutning3 Tokt i utenlanske soner9
KS&SMS-06 Fartøydrift6
Mannskap15 Operasjon5 Teknisk5 Lager og transport4 Avfallshåndtering2 Stillingsinstrukser Rederi18
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål11
KS&SMS-7-1-3-1-6-01  Gisund Super KS&SMS-7-1-3-01  Trålmanual Harstadtrål KS&SMS-7-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-7-1-3-02  Trålmanual Åkratrål KS&SMS-7-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-7-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-7-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-7-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-7-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer3
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler7 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører7
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper17
KS&SMS-7-2-3-01  Produksjon og monterings veiledning for WP II 56 cm KS&SMS-7-2-1-01  Hovedmanual planktonredskaper KS&SMS-7-2-3-02  Produksjon og monteringsveiledning for Egghåv 375µm, 80 cm diameter KS&SMS-4-5-02  Instruks for drift ogvedlikehold av Multisampler KS&SMS-4-5-03  Instruks for drift og vedlikehold av MOCNESS KS&SMS-7-2-3-03  Produksjon og monterings veiledning for Mocness nett 180 µm KS&SMS-7-2-3-04  Produksjon og monteringsveiledning for Multinett 180µm KS&SMS-7-2-3-05  Produksjon og monterings veiledning for Algehåv 10µm, 36 cm diameter KS&SMS-7-2-3-06  MIK nett og cod end KS&SMS-7-2-3-07  Produksjon og monterings veiledning for WP3. Diameter 113cm. KS&SMS-7-2-3-08  Produksjon og monterings veiledning for Bongo, Ø60 og 20cm KS&SMS-7-2-3-09  Juday håv 36cm diam KS&SMS-7-2-3-10  Sertifisering og/eller egentesting av planktonutstyr KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper6 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell11 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer5
KS&SMS-08 Leiefartøy5
KS&SMS-08-01 Hovedmanual2 KS&SMS-08-02 Administrative rutiner for leie av fartøy2 KS&SMS-08-03 HMS- bestemmelser for leiefartøy2 KS&SMS-08-04 Instrumentering og utrustning av leiefartøy17
KS&SMS-8.4-01  Krav til utstrålt støy, leiefartøy KS&SMS-8.4-02  Krav til laboratoriefasiliteter for leiefartøy. KS&SMS-8.4-03  Krav til CTD/vannhenter og tilhørende vinsj utrustning, leiefartøy KS&SMS-8.4-04  Krav til nettverksutrustning, leiefartøy KS&SMS-8.4-05  Krav til hydroakustisk utrustning, leiefartøyer KS&SMS-8.4-06  Krav til plankton innsamlingsutstyr, leiefartøy KS&SMS-8.4-07  Krav til trålinstrumentering, leiefartøy KS&SMS-8.4-09  Prosedyre for anvendelse av CTD SBE25 KS&SMS-8.4-11  Sea-Bird SBE25 Krav til utrustning6 Utstyrspakker8 CTD4 Fartøyspesifikk utrustning4
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål11
KS&SMS-7-1-3-1-6-01  Gisund Super KS&SMS-7-1-3-01  Trålmanual Harstadtrål KS&SMS-7-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-7-1-3-02  Trålmanual Åkratrål KS&SMS-7-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-7-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-7-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-7-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-7-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer3
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler7 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører7
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper17
KS&SMS-7-2-3-01  Produksjon og monterings veiledning for WP II 56 cm KS&SMS-7-2-1-01  Hovedmanual planktonredskaper KS&SMS-7-2-3-02  Produksjon og monteringsveiledning for Egghåv 375µm, 80 cm diameter KS&SMS-4-5-02  Instruks for drift ogvedlikehold av Multisampler KS&SMS-4-5-03  Instruks for drift og vedlikehold av MOCNESS KS&SMS-7-2-3-03  Produksjon og monterings veiledning for Mocness nett 180 µm KS&SMS-7-2-3-04  Produksjon og monteringsveiledning for Multinett 180µm KS&SMS-7-2-3-05  Produksjon og monterings veiledning for Algehåv 10µm, 36 cm diameter KS&SMS-7-2-3-06  MIK nett og cod end KS&SMS-7-2-3-07  Produksjon og monterings veiledning for WP3. Diameter 113cm. KS&SMS-7-2-3-08  Produksjon og monterings veiledning for Bongo, Ø60 og 20cm KS&SMS-7-2-3-09  Juday håv 36cm diam KS&SMS-7-2-3-10  Sertifisering og/eller egentesting av planktonutstyr KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper6 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell11 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer5
KS&SMS-09 Byggeoppfølging1
Kronprins Haakon3
Hovedmanual14 Avviksrapportering7 Stillingsinstrukser6