KS og SMS systemet

Rederi ekstern web (hi.no)7
Skipsoperasjonsmanual8
Kronprins Haakon3
Daglig drift, forskning14 Risikoanalyser forskningsarbeid7 Helikopteroperasjoner16
Dr Fritjof Nansen2 G O Sars2
Daglig drift, forskning14 Risikoanalyser forskningsarbeid17
Johan Hjort2 Kristine Bonnevie2 G M Dannevig2 Hans Brattsrøm2 Hydrograf2
Fartøysinformasjon8 Fartøyinstrument1 Tokt4
Forberedelse15
KS&SMS-05-1-01  Instruks for toktledelse KS&SMS-08-3-01  Instruks for toktledelse, leiefartøyer KS&SMS-05-MAN-01  RETNINGSLINJER FOR MINIMERING AV AKUSTISKE FORSTYRRELSER FOR SJØPATTEDYR I FORBINDELSE MED SEISMISKE UNDERSØKELSER KS&SMS-05-1-02  Instruks for toktkoordinator KS&SMS-05-1-03  Prosedyre for toktsøknad og tildeling av tokttid KS&SMS-05-1-04  RSP - ( Risiko Styrings Plan) KS&SMS-05-2-06  Feltarbeid ved Nordaustlandet KS&SMS-05-1-11  Rutine for dykking fra fartøy driftet av HI-Rederiavdeling KS&SMS-05-1-13  Acceptance form for flying from HI operated vessel KS&SMS-05-1-16  Risiko Vurdering - Reise på tokt i fjerne farvann Kurs6 Kronprins Haakon9 Dr. Fridtjof Nansen2 Covid-194 HMS11
Laboratorier og kjemikalier4 Toktavslutning7 Tokt i utenlandske soner8
Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler4 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4
Leiefartøy6
KS&SMS-08-02  Sjekkliste for forberedelse til tokt med fartøyer som ikke drives eller leies av Havforskningsinstituttet KS&SMS-08-01 Hovedmanual2 KS&SMS-08-02 Administrative rutiner for leie av fartøy2 KS&SMS-08-03 HMS- bestemmelser for leiefartøy2 KS&SMS-08-04 Instrumentering og utrustning av leiefartøy15
KS&SMS-08-4-01  Krav til utstrålt støy, leiefartøy KS&SMS-08-4-02  Krav til laboratoriefasiliteter for leiefartøy. KS&SMS-08-4-03  Krav til CTD/vannhenter og tilhørende vinsj utrustning, leiefartøy KS&SMS-08-4-04  Krav til nettverksutrustning, leiefartøy KS&SMS-08-4-05  Krav til hydroakustisk utrustning, leiefartøyer KS&SMS-08-4-06  Krav til plankton innsamlingsutstyr, leiefartøy KS&SMS-08-4-07  Krav til trålinstrumentering, leiefartøy Krav til utrustning6 Utstyrspakker8 CTD4 Fartøyspesifikk utrustning4
KS&SMS-07 Fangstutstyr2
KS&SMS.7.1 Trål8
KS&SMS-07-1-2-01  Prosedyre vitenskapelig tråling KS&SMS-07-1-2-02  Instruks for innfesting av Scanmar tråløye og høydesensor KS&SMS-07-1-2-03  Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier KS&SMS-07-1-2-04  Rapporterings skjema for trålutstyr KS&SMS-07-1-2-05  Kompetansekrav tråling KS&SMS-07-1-2-06  Flytskjema tråling KS&SMS.7.1.1.Hovedmanual Vitenskapelig tråling1 KS&SMS.7.1.3.Trålmateriell manualer4
KS&SMS.7.1.3.1. Bunntråler6 KS&SMS.7.1.3.2. Pelagiske tråler5 KS&SMS.7.1.3.3. Tråldører5 KS&SMS.7.1.3.4. Skjema6
KS&SMS.7.2. Planktonredskaper4
KS&SMS.7.2.1. Hovedmanual1 KS&SMS.7.2.2. Prosedyrer for bruk av planktonredskaper11 KS&SMS.7.2.3. Planktonredskaper materiell10 KS&SMS.7.2.4. Brukermanualer4
Beredskapsmanual6