Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (553) Viser 151 - 180

Rapport fra havforskningen 2020-35

Miljøgifter i atlantisk kveite fra kyst- og havområder i Norskehavet-2019

13.11.2020
Bente Nilsen, Stepan Boitsov, Sylvia Frantzen, Erik Berg og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-40

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

04.11.2020
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie, Veronika Sele og Robin Ørnsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-39

Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden

27.10.2020
Guldborg Søvik, Kjell Nedreaas, Fabian Zimmermann, Berengere Husson, Hans Kristian Strand, Lis lindal Jørgensen, Mette Strand, Trude Hauge Thangstad, Agneta Hansen (HI), Thea Båtevik (Universitetet i Bergen), Jon Albretsen og Arved Staby (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-38

Håndbok for prøvetaking av nordsjøsild (Clupea harengus)

26.10.2020
Merete Kvalsund, Cecilie Kvamme og Anne Liv Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-37

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

20.10.2020
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-34

Program for overvåking av fiskefôr

19.10.2020
Robin Ørnsrud, Marta Silva, Marc Berntssen, Anne-Katrine Lundebye, Julia Storesund, Kai Kristoffer Lie, Rune Waagbø og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-33

Kvikksølv i sjømat ved U-864

07.10.2020
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-32

Skreitokt 2020

29.09.2020
Knut Korsbrekke og Anders Thorsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-30

Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde

28.09.2020
Vivian Husa, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Tina Kutti, Pål Buhl-Mortensen, Guldborg Søvik, Gjertrud Jensen, Kjell Bakkeplass (HI) og Hein Rune Skjoldal
Rapport fra havforskningen 2020-31

Tilstandsvurdering av høstefelt for stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2020

21.09.2020
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-29

Havforskningsinstituttets infrastrukturbehov for innhenting av marine data i perioden 2021-2030

16.09.2020
Geir Huse, Per Wilhelm Nieuwejaar og Geir Lasse Taranger (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-28

Measuring distribution and density of sprat in Årdalsfjorden with a kayak drone

09.09.2020
Espen Johnsen, Atle Totland and Cecilie Kvamme (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-27

Bestandskartlegging av haneskjell (Clamys islandica) ved Bjørnøya

07.09.2020
Jan H Sundet og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-25

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019

19.08.2020
Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-26

Monitoring Program for Pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

18.08.2020
Annette Bernhard, Ole Jakob Nøstbakken, Livar Frøyland, Lise Madsen and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-24

Summarizing the screening for Bonamia ostreae in Norwegian populations of flat oysters, Ostrea edulis.

31.07.2020
Stein Mortensen, Cecilie Skår og Lisbeth Sælemyr (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-23

Kunnskapsstatus lakselus 2020

06.07.2020
Ørjan Karlsen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Thomas Bøhn, Ingrid Askeland Johnsen (HI), Gunnar B. Lehmann (NORCE LFI), Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Jofrid Skardhamar og Bjørn Ådlandsvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-22

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020

02.07.2020
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Gunnar Bekke Lehmann (NORCE) og Ingebrigt Uglem (NINA)
Rapport fra havforskningen 2020-21

Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter

30.06.2020
Øystein Skaala (HI), Reidar Borgstrøm (NMBU), Monica F. Solberg (HI), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Arne J Jensen (NINA), Tor Atle Mo (NINA), Harald Sægrov (Rådgivende biologer) og Bjørn T Barlaup (NORCE)
Rapport fra havforskningen 2020-16

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019

29.06.2020
Abdullah Sami Madhun, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme and Egil Karlsbakk (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-20

Fremmedstoffer i rødspette, breiflabb og lyr

26.06.2020
Sylvia Frantzen, Bente Nilsen og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-19

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2019

23.06.2020
Arne Bjørge, Martin Biuw, Tore Haug, Kjell Tormod Nilssen og Nils Øien (HI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-18

Endring i utslipp av lakseluslarver i PO3, og vurdering av miljøeffekter

22.06.2020
Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-17

Fangstprøvelotteriet 2019

17.06.2020
Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Cecilie Kvamme, Håkon Otterå, Are Salthaug og Bjørn Vidar Svendsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-15

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2019

03.06.2020
Helge Hove, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe og Martin Wiech (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-14

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2019

25.05.2020
Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-13

Status for miljøet i Barentshavet

18.05.2020
Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis lindal Jørgensen, Margaret Mary McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Lien, Åge Høines (HI), Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie H. von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa B. Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland (NP), Gunnar Skotte, Kristine Orset Stene, Øystein Leiknes (Mdir), Hilde Kristin Skjerdal (DSA), Henning Jensen (NGU), Andre Frantzen Jensen (OD), Normann Green (NIVA) og Svein-Håkon Lorentsen (NINA)
Redaktør(er): Per Arneberg, Gro van der Meeren, Sylvia Frantzen og Ida Vee (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-12

Endret lokalitetsstruktur i produksjonsområde 3

14.05.2020
Mats Huserbråten, Bjørn Ådlandsvik, Øivind Bergh, Søren Grove, Ørjan Karlsen, Geir Lasse Taranger (HI), Lars Qviller (VI), Katherine Rose Dean (VI), Britt Bang Jensen (VI) og Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-10

Rømt og vill fisk i Etneelva 2019

29.04.2020
Øystein Skaala, Per Tommy Fjeldheim, Kaja Christine Andersen og Kevin Glover (HI)