Rapporter

Resultat: (385) Viser 91 - 120

Rapport fra Havforskningen 34-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018

21.09.2018
Rapport fra Havforskningen 33-2018

Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder

17.09.2018
Rapport fra Havforskningen 31-2018

Monitoring programme for veterinary control

03.09.2018
Rapport fra Havforskningen 30-2018

PELFOSS – PELagic Fish Observation System Simulator

28.08.2018
Rapport fra Havforskningen 29-2018

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017

20.08.2018
Rapport fra Havforskningen 21-2018

Validering av optimale mikronæringsstoff-nivå i laksefôr

27.06.2018
Rapport fra Havforskningen 24-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018

18.06.2018
Rapport fra Havforskningen 20-2018

Blålangegenetikk

30.05.2018
Rapport fra Havforskningen 19-2018

Forskningsfangst etter ål 2017

23.05.2018
Rapport fra Havforskningen 15-2018

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2017

25.04.2018
Rapport fra Havforskningen 14-2018

Kunstig lys som fangstfremmende tiltak i teinefiske etter torsk

10.04.2018
Rapport fra Havforskningen 13-2018

Evaluation of the maximum limits for Se in Atlantic salmon feeds

05.04.2018
Rapport fra Havforskningen 12-2018

Kadmiumanalyser i produkter av taskekrabbe kjøpt inn i 2016

04.04.2018
Rapport fra Havforskningen 5-2018

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017

22.02.2018