Rapporter

Resultat: (393) Viser 121 - 150

Rapport fra Havforskningen 13-2018

Evaluation of the maximum limits for Se in Atlantic salmon feeds

05.04.2018
Rapport fra Havforskningen 12-2018

Kadmiumanalyser i produkter av taskekrabbe kjøpt inn i 2016

04.04.2018
Rapport fra Havforskningen 5-2018

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017

22.02.2018
Rapport fra Havforskningen 2-2018

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner

07.02.2018
Rapport fra Havforskningen 4-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017

05.02.2018
Rapport fra Havforskningen 3-2018

Purse Seine Catch Control

24.01.2018
Rapport fra Havforskningen 1-2018

Detecting changes in the Arctic Ecosystem

23.01.2018
Rapport fra Havforskningen 33-2017

Undersøkelse av elvemuslinger (Rapport fra Havforskningen nr. 33-2017)

26.10.2017
Rapport fra Havforskningen

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017

21.09.2017