Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (553) Viser 121 - 150

Rapport fra havforskningen 2021-16

Final report for the REDUS project

17.03.2021
Erik Olsen (IMR), Sondre Aanes Norwegian Computing Center, Magne Aldrin Norwegian Computing Center, Olav Nikolai Breivik Norwegian Computing Center, Edvin Fuglebakk, Daisuke Goto, Nils Olav Handegard, Cecilie Hansen, Arne Johannes Holmin, Daniel Howell, Espen Johnsen, Natoya Jourdain, Knut Korsbrekke, Kotaro Ono, Håkon Otterå, Holly Ann Perryman, Samuel Subbey, Guldborg Søvik, Ibrahim Umar, Sindre Vatnehol and Jon Helge Vølstad (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-12

Rømt og vill fisk i Etneelva 2020

17.03.2021
Kaja Christine Andersen, Per Tommy Fjeldheim, Kevin Glover og Øystein Skaala (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-14

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra

17.03.2021
Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Guldborg Søvik, Jon Albretsen, Portia Joy Nillos Kleiven, Fabian Zimmermann, Ellen Sofie Grefsrud, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen (HI) og Ola Vie (Guri Kunna VGS / Trøndelag fylkeskommune)
Rapport fra havforskningen 2021-9

Marint vern

15.03.2021
Lis lindal Jørgensen, Even Moland, Vivian Husa, Tina Kutti, Alf Ring Kleiven og Gro van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-10

Report on cruises and data stations 2020

09.03.2021
Karen Gjertsen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-11

Akustisk sensor for fangstkontroll i notfiske

09.03.2021
Maria Tenningen, Erik Schuster, Jostein Saltskår og Jan Tore Øvredal (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-6

Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N

17.02.2021
Asgeir Aglen, Johanna Fall, Harald Gjøsæter and Arved Staby (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-8

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

09.02.2021
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-7

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

09.02.2021
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-5

Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2020

03.02.2021
Ingrid Askeland Johnsen og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-3

Døde og strandete krepsdyr

01.02.2021
Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard og Patrick-Andre Korneliussen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-4

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

27.01.2021
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Tina Kutti, Guosong Zhang, Henning Wehde (HI), Endre Grimsbø, UiT og Norges arktiske universitet
Rapport fra havforskningen 2021-1

Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark

20.01.2021
Alf Ring Kleiven, Susanna Huneide Thorbjørnsen (HI) og Tord Aslaksen (Green Bay AS)
Rapport fra havforskningen 2021-2

Krafttak for kysttorsken

18.01.2021
Even Moland, Ann-Elin Synnes, Lars-Johan Naustvoll, Carla Freitas Brandt, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Martin Biuw, Per Erik Jorde, Halvor Knutsen, Geir Dahle, Anders Jelmert, Sebastian Bosgraaf, Esben Moland Olsen (HI), Anne Deininger (NIVA) og Atle Haga (Viken)
Rapport fra havforskningen 2020-50

Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

21.12.2020
Anders Jelmert, Sigurd Heiberg Espeland, Martin Junker Ohldieck, Thijs Christiaan van Son og Lars-Johan Naustvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-52

Virtuell postmolt

21.12.2020
Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-55

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk

21.12.2020
Anne Dagrun Sandvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-54

Modellering av smittsomme lakseluslarver

21.12.2020
Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-56

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

21.12.2020
Jon Albretsen og Lars Asplin (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-53

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2020

21.12.2020
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-48

Lokalitetsstruktur i produksjonsområde 4

17.12.2020
Mats Huserbråten, Bjørn Ådlandsvik, Øivind Bergh og Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-49

Vandring hos postsmolt av laks i Boknafjorden 2020

16.12.2020
Ørjan Karlsen, Rune Nilsen, Agnes Marie Mohn og Rosa Maria Serra-Llinares (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-51

Kunnskapstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2021

14.12.2020
Kim Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Reidun Bjelland og Torkel Larsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-47

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2019

10.12.2020
Stepan Boitsov og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-46

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020

10.12.2020
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Agnes Marie Mohn, Ørjan Karlsen (HI), Gunnar Bekke Lehmann (NORCE), Ina Bakke Birkeland (NORCE), Elisabeth Stöger (NORCE), Robert Lennox (NORCE), Ingebrigt Uglem (NINA) og Maruis Berg (NINA)
Rapport fra havforskningen 2020-45

Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra M/V Trans Carrier

10.12.2020
Stepan Boitsov, Halvor Knutsen, Jan Henrik Simonsen og Sylvia Frantzen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-44

Knowledge update on macroalgae food and feed safety

08.12.2020
Arne Duinker, Malin Kleppe, Even Fjære, Irene Biancarosa, Hilde Elise Heldal, Lisbeth Dahl and Bjørn Tore Lunestad (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-41

Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå

25.11.2020
Hans Kristian Strand (HI), Jan Daleng, Tore Eliassen, Thor Follesø, Harald Gjøsæter (HI), Hans Oliver Hansen, Thomas Hansen, Hartvig Johansen, Hedly Josefsen, Dagny Larsen, Terje Martinsen, Kjell Nedreaas (HI), Torstein Pedersen, Mette Skern-Mauritzen, Mette Strand, Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-43

Forslag til metode for kartlegging av korall og svamp ved nye akvakulturanlegg .

23.11.2020
Tina Kutti og Vivian Husa (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-42

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

13.11.2020
Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde (HI), Daniel Nyqvist (HI / Politecnico di Torino), Anne Christine Utne Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen og Lise Doksæter Sivle (HI)