Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (614) Viser 301 - 330

Rapport fra havforskningen 2019-10

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger

25.02.2019
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Karen de Jong og Endre Grimsbø (HI)
Rapport fra havforskningen 2019-9

Kvikksølvinnhold i sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje

25.02.2019
Sylvia Frantzen, Monica Sanden og Amund Måge (HI)
Rapport fra havforskningen 2019-8

Avlusing med kaldt vann? – effektivitet og laksens velferd

25.02.2019
Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Daniel William Wright, Lene Moltumyr, Jonatan Nilsson (HI) og Tim Dempster og Kathy Overton (Universitetet i Melbourne)
Rapport fra havforskningen 2019-7

Porsangerfjorden 2.0

15.02.2019
Hans Kristian Strand (HI)
Rapport fra havforskningen 2019-6

Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie

08.02.2019
Shale Pettit Rosen, Olafur Arnar Ingolfsson, Terje Jørgensen, Liz Beate Kolstad Kvalvik og Jostein Saltskår (HI)
Rapport fra havforskningen 2019-5

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2018

08.02.2019
Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2019-4

Summary and status of deep lights and deep feed use in commercial settings: welfare, behaviour and infestation at three case study sites

05.02.2019
Samantha Bui, Frode Oppedal, Jonatan Nilsson, Tina Marie Weier Oldham and Lars Helge Stien (IMR)
Rapport fra havforskningen 2019-3

The Well – Mixing skirt and freshwater lens concepts with smart-lighting and -feeding to enhance lice prevention and safeguard fish welfare

24.01.2019
Daniel William Wright, Lars Helge Stien, Frode Oppedal (IMR), Michael Sievers (Institute of Marine Research), Ellen Ditria (Institute of Marine Research), Henrik Trengereid (Mowi and formerly Marine Harvest)
Rapport fra havforskningen 2019-2

Mapping of fish spawning in the North Sea

18.01.2019
Alejandro Mateos Rivera, Bahar Mozfar, Rasmus Skern, Geir Dahle, Henning Wehde, Lisbeth Kleppe, Svein Sundby, Anders Thorsen, Bjørghild Breistein Seliussen, Lars Asplin, Gaston Ezequiel Aguirre, Stamatina Isari and Bjørn Krafft (IMR)
Rapport fra havforskningen 2019-1

Rapport fra høstundersøkelsene med strandnot i indre og ytre Oslofjord 2018

18.01.2019
Sigurd Heiberg Espeland og Halvor Knutsen (HI)
Rapport fra havforskningen 44-2018

Tareundersøkelser i Nordland i 2018

21.12.2018
Rapport fra havforskningen 42-2018

Akustisk fangstovervåking i not

11.12.2018
Rapport fra havforskningen 38-2018

Marin plast i Skagerrak

06.11.2018
Rapport fra havforskningen 34-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018

21.09.2018
Rapport fra havforskningen 33-2018

Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder

17.09.2018
Rapport fra havforskningen 31-2018

Monitoring programme for veterinary control

03.09.2018
Rapport fra havforskningen 30-2018

PELFOSS – PELagic Fish Observation System Simulator

28.08.2018
Rapport fra havforskningen 29-2018

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017

20.08.2018