Rapporter

Resultat: (347) Viser 301 - 330

Rapport fra Havforskningen 1-2011

Nr. 1: Utvikling av ny trengingsmerd fase II - åtefri brisling

12.01.2011
Rapport fra Havforskningen 13-2010

Nr 13: Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2010

13.12.2010
Rapport fra Havforskningen 11-2010

Nr. 11: Status for vassild i Norge og forvaltningsråd for fiske i 2011

06.10.2010
Rapport fra Havforskningen

Naturindex for Norge 2010

24.09.2010
Rapport fra Havforskningen 7-2010

Nr. 7: Tetthetsberegning av kongekrabbe i Neidenfjorden

31.05.2010
Rapport fra Havforskningen 6-2010

Nr. 6: Bedre utnyttelse av fangst i trålfisket etter vassild

31.05.2010
Rapport fra Havforskningen 2-2010

Nr. 2: Transportabel feltmerd

12.05.2010
Rapport fra Havforskningen

Intercalibration of the analytical method

11.05.2010