Rapporter

Resultat: (373) Viser 361 - 373

Rapport fra Havforskningen 4-2009

Nr. 4: Kvoteråd for vassildfiske i norsk sone i 2010

23.11.2009
Rapport fra Havforskningen

Environmental Monitoring Report, Morvin 2009-2010

06.09.2009
Rapport fra Havforskningen 6-2008

Nr. 6: Anatomi og fysiologi hos tifotkreps

29.11.2008
Rapport fra Havforskningen 5-2008

Nr. 5: Fiskeressurser og miljøforhold i Ytre Oslofjord 2007

06.10.2008
Rapport fra Havforskningen 3-2008

Nr. 3: Forskning for verdiskapning

06.10.2008
Rapport fra Havforskningen 1-2008

Nr. 1: Effekter av skjellsandopptak på lokale gytefelt

06.10.2008
Rapport fra Havforskningen 8-2008

Nr. 8: Forsøk med lys i fisketeiner

22.06.2008
Rapport fra Havforskningen 4-2007

Nr. 4: Overleving av makrell som er trengd i not

07.11.2007