Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (603) Viser 31 - 60

Rapport fra havforskningen 2023-50

Råd om fiske på kongekrabbe i 2024

01.11.2023
Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-49

Bestandsvurdering av kongekrabbe 2023 og råd for 2024

01.11.2023
Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-46

Seleksjon i reketrål: overlevelse til reker som selekteres ut i overflaten

20.10.2023
Terje Jørgensen, Olafur Arnar Ingolfsson (HI), Wenche Emblem Larssen (Møreforsking), Neil Anders (HI), Gyda Christophersen (Møreforsking), Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI), Anja Monika Landes (Møreforsking), Stian Stiansen, Michael Breen, Jostein Saltskår (HI), Thomas Hagby Dahl (Møreforsking), Sigurd Hannaas og Anders Jelmert (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-45

Other Effective Area-based Conservation Measures – OECMs: Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak

19.10.2023
Alf Håkon Hoel (HI), Gunnstein Bakke (Fiskeridirektoratet), Runa Gudmundsdottir Jonassen (Fiskeridirektoratet), Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Gro van der Meeren og Kjell Nedreaas (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-44

Oljeforurensning i Mossesundet etter oljelekkasjen fra vraket av MS Nordvard 2022-2023

09.10.2023
Stepan Boitsov, Tore Strohmeier (HI) og Ingrid Johanne Lauvrak (Kystverket)
Rapport fra havforskningen 2023-41

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2022

03.10.2023
Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen, Rune Nilsen og Bjørn Olav Kvamme (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-43

Contaminants in European Hake (Merluccius merluccius) from the Northeast Atlantic Ocean

29.09.2023
Michael Bank, Yiou Mike Zhu og Arved Staby (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-40

Kunnskapsinnhenting for Sameksistens mellom fiskeri- og havvindsnæring

13.09.2023
Anne Christine Utne Palm, Nils Roar Hareide, Karen de Jong, Maria Tenningen (HI) og Dorothy L. Dankel SINTEF
Rapport fra havforskningen 2023-39

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

08.09.2023
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-37

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2022 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

25.08.2023
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-38

Tilstandsvurdering av høstefelt for stortare i Rogaland og Vestland i 2023

25.08.2023
Henning Steen, Lene Christensen og Kjell Magnus Norderhaug (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-34

The One Ocean Expedition: Science and Sailing for the Ocean We Want

24.08.2023
Geir Huse (IMR), Thierry Baussant (NORCE), Meike Becker (UiB), Martin Biuw (IMR), Gunhild Bødtker (NORCE), Jeremy Cook (NORCE), Alessio Gomiero (NORCE), Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard (IMR), Arne Johan Hestnes (Kongsberg Discovery), Lars Robert Hole (Met), Berengere Husson (IMR), Pierre Franqois Jaccard (NIVA), Johnny A. Johannessen (NERSC), Adriana Krolicka (NORCE), Vidar Lien (IMR), Christian Lindemann (UiB), Are Olsen (UiB), Angelika Renner, Sjur Ringheim Lid (IMR), Hans Christian Steen-Larsen (UiB), Espen Strand, Jon-Ivar Westgaard and Geir Pedersen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-36

Program for overvåking av fiskefôr

17.08.2023
Veronika Sele, Marta Silva, Antony Philip, Kristin Hamre, Kaja Skjærven, Marit Espe, Nina Liland, Kai Kristoffer Lie, Marc Berntssen og Anne-Katrine Lundebye (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-32

Report on cruises and data stations 2022

15.08.2023
Silje Smith-Johnsen and Helge Sagen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-35

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish

09.08.2023
Annette Bernhard, Atabak Mahjour Azad og Rita Hannisdal (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-33

Hummerfredning ved Trollsøy i Austevoll

04.07.2023
Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-29

Optimising delousing strategies: developing best practice recommendations for maximal efficacy and positive welfare

29.06.2023
Samantha Bui, Rasmus Skern, Takaya Saito and Cameron Thompson (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-30

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022

26.06.2023
Vidar Wennevik (HI), Tor Næsje (NINA), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Ola Diserud (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Mikko Heino (HI), Marius Kambestad (NORCE), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE), Monica F. Solberg (HI), Ingrid Solberg (NINA), Elisabeth Stöger (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Eva Thorstad (NINA), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-28

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2023

23.06.2023
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Ingebrigt Uglem NINA, Astrid Tonstad NINA, Vegard Ambjørndalen NINA, Gunnar Bekke Lehmann NORCE og Bjørnar Skår NORCE
Rapport fra havforskningen 2023-31

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

23.06.2023
Sussie Dalvin (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-25

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2022

01.06.2023
Stein Mortensen, Cecilie Skår, Mats Bøgwald, Dawit Berhe Ghebretnsae, Kai Ove Skaftnesmo and Anders Jelmert (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-27

Program for overvåking av fôr til landdyr

05.05.2023
Veronika Sele, Julia Storesund og Kai Kristoffer Lie (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-23

Kvikksølv i sjømat ved U-864

03.05.2023
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-26

Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker

02.05.2023
Susanna Huneide Thorbjørnsen, Alf Ring Kleiven (HI), Tord Aslaksen (Green-Bay AS), Terje Jørgensen (HI), Kristine Valen Kerlefsen (UiA), Sunniva Rosfjord Loga (UiA) og Sunniva Sandbu Numme (UiA)
Rapport fra havforskningen 2023-20

Production, fasting and delousing of triploid and diploid salmon in Northern Norway

14.04.2023
Lars Helge Stien, Cameron Thompson, Per Gunnar Fjelldal, Frode Oppedal, Tore Kristiansen (IMR), Per Anton Sæther (Åkerblå AS), Per Magne Bølgen (SalMar AS) and Lisbeth Martinsen (SalMar AS)
Rapport fra havforskningen 2023-22

Rømt og vill fisk i Etneelva 2022

11.04.2023
Kaja Christine Andersen, Per Tommy Fjeldheim, Kevin Glover og Øystein Skaala (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-24

Status for miljøet i norske havområder

29.03.2023
Jon Albretsen, Per Arneberg, Karen Assmann (HI), Philipp Assmy (NP), Pernilla Bohlin-Nizzetto (NILU), Knut Yngve Børsheim, Melissa Chierici (HI), Kai Håkon Christensen (MET), Padmini Dalpadado (HI), Markus Diesing (NGU), Lars Christian Espenes (Sdir), Tone Falkenhaug (HI), Per Fauchald (NINA), Sylvia Frantzen, Anne Kirstine Frie (HI), Sebastian Gerland, Bjørn Einar Grøsvik (HI), Hege Gundersen (NIVA), Kjell Gundersen (HI), Kasper Hancke (NIVA), Eldbjørg Heimstad (NILU), Vivian Husa, Randi Ingvaldsen, Anders Jelmert (HI), Henning Hensen (NGU), Louise Kiel Jensen (NP), Martin Jensen (OD), Josefina Johansson (HI), Hanne Johnsen (NP), Lis lindal Jørgensen (HI), Kit Kovacs (NP), Øystein Leiknes (Mdir), Deanna Marie Leonard (HI), Svein-Håkon Lorentsen (NINA), Erik Askov Mousing, Kjell Magnus Norderhaug (HI), Elisabet Rosendal (Mdir), Jorge Sanchez-Borque (OD), Merete Schøyen (NIVA), Øystein Skagseth (HI), Hilde Kristin Skjerdal (DSA), Mette Skern-Mauritzen, Morten D Skogen (HI), Kristine Orset Stene (Mdir), Guldborg Søvik (HI), Terje Thorsnes (NGU), Gro van der Meeren, Ida Vee (HI) og Cecilie H. von Quillfeldt (NP)
Redaktør(er): Ida Vee, Sylvia Frantzen, Gro van der Meeren og Per Arneberg (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-21

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2023

29.03.2023
Are Salthaug og Erling Kåre Stenevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-11

Delousing Efficacy and Physiological Impacts on Atlantic Salmon of Freshwater and Hyposaline Bath Treatments

24.03.2023
Cameron Thompson, Angelico Madaro, Frode Oppedal, Lars Helge Stien og Samantha Bui (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-19

Genetiske analyser av aure i Gloppenelva

24.03.2023
Maria Quintela Sanchez (HI), Harald Sægrov Rådgivende Biologer, Geir Dahle, Kevin Glover og Vidar Wennevik (HI)