Rapporter

Resultat: (347) Viser 241 - 270

Rapport fra Havforskningen 15-2013

Slakting av oppdrettsfisk (Rapport fra Havforskningen nr. 15 - 2013)

11.06.2013
Rapport fra Havforskningen 11-2013

Genome sequencing Part 1 (IMR report no. 11 - 2013)

22.04.2013
Rapport fra Havforskningen 4-2013

IMR ecosystem activity in the Arctic Ocean (IMR report no. 4 - 2013)

11.04.2013
Rapport fra Havforskningen

Kriterier for fiskevandring til Polhavet

10.04.2013
Rapport fra Havforskningen 12-2012

Studier av mursteinsmasker i trål (Rapport nr. 12 - 2012)

07.09.2012
Rapport fra Havforskningen 9-2012

Fangstbegrensning i snurrevad - forprosjekt (Rapport nr. 9 - 2012)

07.09.2012
Rapport fra Havforskningen 6-2012

Forsøk med torskegarn med notpanel (Rapport nr. 6. 2012)

07.09.2012