Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

Z

Diana Zaera-Perez

Havforskning i utviklingsland
40435398

Guosong Zhang

Økosystemakustikk
95181677

Irina Zhulay

Bunnsamfunn
55238500

Fabian Zimmermann

Bentiske ressurser
47771829