Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

O

Zylla Marie Oane

Næringsstoff laboratorium
46501575

Laila Oksholm

Uorganisk kjemilab
41465674

Eskil Dahl Olaussen

Smittespredning og sykdom
92623472

Sara Karolina Olausson

Reproduksjon og utviklingsbiologi
94135231

Kris Oldham

Stasjon Matre
46885393

Kaja Meek Olsen

Fremmed- og smittestoff
55238500

Esben Moland Olsen

Populasjonsgenetikk
94288505

Georg Olsen

Uorganisk kjemilab
41465227

Magne Olsen

Havforskning i utviklingsland
91243262

Skjalg Olsen

Stasjon Bergen
90287422

Erik Olsen

Havforskning i utviklingsland
93439256

Ragni Olssøn

Bentiske ressurser
41418169

Lena Omli

Plankton
41411357

Egil Ona

Økosystemakustikk
90998087

Frode Oppedal

Dyrevelferd
97166781

Marek Ostrowski

Oseanografi og klima
93833564

Geir Ottersen

Oseanografi og klima
41047374

Håkon Otterå

Fiskeridynamikk
95065762

Eystein Oveland

Behov og velferd
90263022