Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

J

Jacobsen, Anita

Prosjektstøtte
97953774

Jakobsen, Anders

Kommunikasjon og samfunnskontakt
45633700

Jansson, Eeva

Populasjonsgenetikk
55238500

Jelmert, Anders

Økosystemprosesser
47026565

Jensen, Gjertrud

Bunnsamfunn
45971145

Jensen, Sune Buss Vels

Norsk marint datasenter
55238500

Jenssen, Maria

Bentiske ressurser
90129939

Johannesen, Reidar

Fartøyinstrument
55238500

Johannesen, Trine

F/F Johan Hjort
55238500

Johannessen, Lene Hop

Kjemi og fremmedstoff lab
41465426

Johannessen, Tore

Økosystemprosesser
47454973

Johannessen, Eirik

Dokumentsenteret
91913943

Johansen, Stein Andor

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Johansen, Rune

Stasjon Flødevigen
93268026

Johansen, Tor Henrik

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Johansen, Torild

Populasjonsgenetikk
97959302

Johansen, Pål Thomas

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Johansen, Robin

F/F Kronprins Haakon
55238500

Johansen, Geir Odd

Økosystemprosesser
97060144

Johnsen, Ingrid Askeland

Oseanografi og klima
41554820

Johnsen, Anne Liv

Pelagisk fisk
93804766

Johnsen, Endre

Næringsstoff lab
90937170

Johnsen, Espen

Økosystemakustikk
90606394

Jokar, Mahmood

Fiskeridynamikk
55238500

Jones, Elizabeth

Oseanografi og klima
40431174

Jong, Karen de

Økosystemakustikk
90173537

Jorde, Per Erik

Populasjonsgenetikk
55906554

Jourdain, Natoya

Fiskeridynamikk
47483234

Junge, Claudia

Dyphavsarter og bruskfisk
41860794

Jørgensen, Katarina

Norsk marint datasenter
55238500

Jørgensen, Kay

F/F Kronprins Haakon
55238500