Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

B

Baardsen, Petter

Stasjon Flødevigen
91812205

Bakke, Gunnar

Populasjonsgenetikk
95308623

Bakkeplass, Kjell

Norsk marint datasenter
91696987

Bakketeig, Ingunn E.

Kommunikasjon og samfunnskontakt
99025375

Balsvik, Ragnhild

Havforskning i utviklingsland
47893002

Bank, Michael

Fremmed- og smittestoff
46832673

Bannister, Raymond

Bentiske ressurser
40249851

Bao-Dominguez, Miguel

Fremmed- og smittestoff
91247763

Beck, Alexander Christian

Norsk marint datasenter
99114830

Beck, Inger Marie

Økosystemprosesser
99376743

Belghit, Ikram

Behov og velferd
55238500

Berg, Torill

Næringsstoff lab
41419491

Berg, Erik

Dyphavsarter og bruskfisk
95758046

Berg, Florian

Pelagisk fisk
55238500

Berg, Paul

Populasjonsgenetikk
55238500

Berg-Rolness, Håkon

Smittespredning og sykdom
93203749

Berge, Terje

Plankton
48047026

Bergh, Øivind

Oseanografi og klima
48036706

Bergsnev, Kjell Narve

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Bergstad, Odd Aksel

Dyphavsarter og bruskfisk
90539902

Bergtun, Kent Ivan

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Bernardes, Ines Dias

Havforskning i utviklingsland
40021341

Bernhard, Annette

Sjømat i modellsystem
95779715

Bernson, Unni

Prosjektstøtte
40035581

Bertelsen, Rita E.

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Bertelsen, Torfinn

Norsk marint datasenter
47015863

Besnier, Francois

Populasjonsgenetikk
90402641

Biancarosa, Irene

Behov og velferd
40579688

Bianchi, Gabriella

Havforskning i utviklingsland
45976463

Bideau, Paul Le

Behov og velferd
55238500

Bienfait, André Marcel

Fremmed- og smittestoff
46896396

Birkeland, Tor

Stasjon Flødevigen
90525442

Biuw, Martin

Sjøpattedyr
40729615

Bjelland, Reidun

Økosystemakustikk
90071309

Bjelland, Otte

Fiskeridynamikk
90998192

Bjerkaker, Per Otto

Oseanografi og klima
55238500

Bjordal, Annette

Kjemi og fremmedstoff lab
48025874

Bjorøy, Ørjan

Kjemi og fremmedstoff lab
48090077

Bjånesøy, Vilde Krey

Stasjon Austevoll
41001292

Bjørge, Arne

Sjøpattedyr
91314810

Bjørn, Pål Arne

Smittespredning og sykdom
90251277

Blakstad, Rolf

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Blænes, Sjur

Stasjon Austevoll
99439749

Boge, Erling

Pelagisk fisk
45675165

Bolstad, Roy Mareno

F/F Kronprins Haakon
55238500

Borlaug, Kjersti

Administrerende direktør med stab
97514559

Boxaspen, Karin Kroon

Programdirektør
95066856

Breivik, Joar

Næringsstoff lab
90062238

Bremnes, Jan

Fartøyinstrument
90019001

Broks, Trond

Stasjon Tromsø
91860711

Browman, Howard

Økosystemakustikk
98860778

Bruck, Sarah Ann

Havforskning i utviklingsland
94473429

Brun, Øystein

Teknisk infrastruktur
99092821

Bruvik, Aina

Prøvemottak og fartøylaboratorier
41309336

Budgell, Paul

Oseanografi og klima
55238500

Buhl-Mortensen, Lene

Havforskning i utviklingsland
55238571

Bui, Samantha

Dyrevelferd
45637697

Bukkøy, Torfinn

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Både, Arnt Petter

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Bøgwald, Mats

Sjømat i modellsystem

Bøhn, Thomas

Smittespredning og sykdom
97009916

Børsheim, Knut Yngve

Oseanografi og klima
97781312

Børsheim, Hanne

Fartøyinstrument
55238500