Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

H

Hallfredsson, Elvar H.

Dyphavsarter og bruskfisk
92609745

Hals, Elen

Fangst
55238566

Halvorsen, Kim

Økosystemakustikk
40016601

Hamre, Kristin

Behov og velferd
48185034

Handegard, Nils Olav

Økosystemakustikk
95854057

Hanebrekke, Tanja

Populasjonsgenetikk
94867549

Hannant, Terry

Norsk marint datasenter
40031288

Hannisdal, Rita

Sjømat i modellsystem
95795468

Hansen, Tom

Reproduksjon og utviklingsbiologi
91380550

Hansen, Cecilie

Økosystemprosesser
98431016

Hansen, Pia Kupka

Bentiske ressurser
99533955

Hansen, Kaare

Norsk marint datasenter
41367943

Hansen, Jan Erik

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hansen, Johnny Peder

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hansen, Hege Øverbø

Dyphavsarter og bruskfisk
48283832

Hanssen, Truls Petter

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Haraldsen, Hege

Sjømat i modellsystem
46611936

Harasimczuk, Ewa

Smittespredning og sykdom
55238500

Harbitz, Alf

Dyphavsarter og bruskfisk
55238519

Harboe, Torstein

Reproduksjon og utviklingsbiologi
98833005

Hartvedt, Siri

Sjøpattedyr
92602017

Harvey, Alison

Populasjonsgenetikk
91142061

Hassel, Arne

Bunnsamfunn
55238578

Hasselberg, Astrid Elise

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Hassen, Esmael Musema

Norsk marint datasenter
55238534

Hatland, Anette

Dokumentsenteret
91147563

Hatland, Siren

Prøvemottak og fartøylaboratorier
47914936

Haug, Tore

Sjøpattedyr
95284296

Haug, Øyvind

F/F Johan Hjort
55238500

Hauge, Anne Grethe

Administrative servicefunksjoner
95176659

Hauge, Marie

Kommunikasjon og samfunnskontakt
97568384

Hauge, Åshild

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Haugland, Terje

Fartøyinstrument
55238525

Heggebakken, Lise

Dyphavsarter og bruskfisk
47977296

Heino, Mikko

Populasjonsgenetikk
55238500

Helbig, Florian

Kommunikasjon og samfunnskontakt
55238500

Helgesen, Unni Klepsvik

Administrative servicefunksjoner
91561813

Helland, Joakim

Fiskeridynamikk
55238500

Helle, Kristin

Dyphavsarter og bruskfisk
90959646

Hellesnes, Dag

Fartøyinstrument
47457824

Helvik, Lena

Miljøkjemi
55238500

Hemre, Gro-Ingunn

Fiskeernæring, trygg og sunn sjømat
48185035

Hertzberg, Agnethe

Kjemi og fremmedstoff lab
40041301

Hinriksson, Jan

Fiskeridynamikk
48002939

Hinteregger, Siri

Sjømat i modellsystem
40604112

Hjelle, Solveig Holm

Økosystemprosesser
55238500

Hjelset, Ann Merete

Bentiske ressurser
99506229

Hjertager, Audun

Fiskeridynamikk
92218389

Hjertenes, Robin

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hjøllo, Solfrid Sætre

Økosystemprosesser
95167326

Hoddevik, Beate

Kommunikasjon og samfunnskontakt
90821630

Hoel, Alf Håkon

Akvakultur - miljø og teknologi
55238500

Hoff, Arne Reidar

F/F Johan Hjort
55238500

Holen, Elisabeth

Behov og velferd
95241633

Holm, Else

Bunnfisk
92437647

Holmin, Arne Johannes

Økosystemakustikk
99578035

Holtan, Eivind

Stasjon Bergen
94198292

Holte, Børge

Bunnsamfunn
91630856

Holtleite, Mina Maria Handberg

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Hommedal, Stine

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95286052

Hordoir, Robinson

Oseanografi og klima
90627189

Horneland, Per Arne

Oseanografi og klima
90678782

Hov, Oddgeir

Prosjektstøtte
97141096

Hove, Helge

Fremmed- og smittestoff
95232174

Hovland, Terje

Oseanografi og klima
99701003

Hufthammer, Nils

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Hufthammer, Kjell

F/F Kronprins Haakon
55238500

Husa, Vivian

Bentiske ressurser
91538429

Huse, Geir

Marine økosystemer og ressurser
41283841

Huse, Irene

Bunnfisk
41251661

Husebø, Katrine

F/F Kronprins Haakon
55238500

Huserbråten, Mats

Oseanografi og klima
55238500

Husson, Berengere

Økosystemprosesser
91750944

Huus, Hege

Regnskap
98860957

Hvas, Malthe

Dyrevelferd
48889321

Hvingel, Carsten

Bentiske ressurser
95980565

Håkonsholm, Fredrik

Fremmed- og smittestoff
55238500

Håpoldøy, Aron

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Höffle, Hannes

Dyphavsarter og bruskfisk
46817847

Høines, Åge

Pelagisk fisk
91604952