Gå til hovedinnhold

2021

Resultat: (27)Sprattus sprattus 08 05 a

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

22.08.2021

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2021 begrenses til 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden. For Nordfjord og Trondheimsfjorden er rådet at det ikke åpnes for fiske.Brisling (Sprattus sprattus)

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

13.04.2021

Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Avtalt kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonnDjupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

16.03.2021

Anbefalt endelig kvote 2021 (fangster): 7166 tonn 
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2022 (fangster): 5554 tonn 
Avtalt endelig kvote 2021 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2022 (landinger): ikke fastsattTobis

Tobis i Nordsjøen førebels kvoteråd

01.03.2021

Anbefalt kvote 2021: 110 000 tonn (førebels)
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonnTrål med snøkrabbe

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

04.12.2020

Anbefalt kvote 2021: bør ikke overstige 6500 tonn. Fastsatt kvote for 2020: 4 500 tonn / Anbefalt kvote for 2020 : inntil 5 500 tonn

 Nærbilde av rekehode

Reke i Barentshavet

20.11.2020

Anbefalt kvote 2021: 140000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 150000 tonn
 Lodde red

Lodde i Barentshavet

14.10.2020

ICES tilrår, i tråd med forvaltingsplanen fastsett av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen, at det ikkje bør fiskast lodde i Barentshavet i 2021.Trisopterus esmarkii

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.10.2020

Anbefalt kvote 1. nov 2020–31. okt 2021: 254 038 tonn
Anbefalt kvote 1. nov 2019–31. okt 2020: 167 105 tonn 
Avtalt kvote 2020: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 168 053 tonn). makrell

Makrell

30.09.2020

Anbefalt kvote 2021: 852 284 tonn
Anbefalt kvote 2020: 922 064 tonn
Avtalt kvote 2020: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 090 879 tonn)nvgsild

Norsk vårgytende sild

30.09.2020

Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Anbefalt kvote 2020: 525 594 tonn
Avtalt kvote 2020: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 693 915 tonn)Fanget kolmule

Kolmule

30.09.2020

Anbefalt kvote 2021: 929 292
Anbefalt kvote 2020: 1 161 615
Avtalt kvote 2020: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 478 358 tonn)tagg eller hestmakrell kvoterådbilde

Vestlig hestmakrell

30.09.2020

Anbefalt kvote 2021: 81 376 tonn
Anbefalt kvote 2020: 83 954 tonn
Avtalt kvote 2020: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 80 196 tonn)rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021:  162 607 tonn
Anbefalt kvote 2020: 166 499 tonn
Avtalt kvote 2020:  166 499 tonn (sum over alle områder)Sidebilde av lysing med noe sjøgress foran og tre parasitter rett under venstre øye

Lysing i Stor-Nordsjøen, Keltiske hav og nordlige Biskayabukta (nordlige bestand)

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 98 657 tonn
Anbefalt kvote 2020: 104 763 tonn
Avtalt kvote 2020: 112 903 tonn (sum over alle områder)hyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 69 280 tonn
Anbefalt kvote 2020: 41 818 tonn
Avtalt kvote 2020: 41 818 tonn (sum over alle områder)Hvitting HI 007335

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 26 304 tonn
Anbefalt kvote 2020: 22 082 tonn
Avtalt kvote 2020: 28 021 tonn (sum over alle områder)sei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 65 687 tonn
Anbefalt kvote 2020: 88 093 tonn
Avtalt kvote 2020: 88 093 tonn (sum over alle områder)Torsk, profil, nett

Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak

30.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 14 755 tonn
Anbefalt kvote 2020: 13 687 tonn
Avtalt kvote 2020: 17 670 tonn (sum over alle områder)Hyse, stim

Nordøstarktisk hyse

16.06.2020

Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Tilrådd kvote 2020: 215 000 tonn
Avtalt kvote 2020: 215 000 tonnsnabeluer

Snabeluer

16.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 66 158 tonn
Anbefalt kvote 2020: 55 860 tonn
Avtalt kvote 2020: 55 860 tonnSei som svømmer

Nordøstarktisk sei

16.06.2020

Tilrådd kvote 2021: 197 779 tonn
Tilrådd kvote 2020: 171 982 tonn
Avtalt kvote 2020: 171 982 tonnvanlig uer

Vanlig uer

16.06.2020

Anbefalt kvote 2021: 0 tonn
Anbefalt kvote 2020: 0 tonn
Avtalt kvote 2020: 0 tonntorsk

Nordaustarktisk torsk

16.06.2020

Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Tilrådd kvote 2020: 689 672 tonn
Avtalt kvote 2020: 738 000 tonntorsk

Nordaustarktisk torsk

16.06.2020

Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Tilrådd kvote 2020: 689 672 tonn
Avtalt kvote 2020: 738 000 tonnNordsjøsild fangst

Nordsjøsild

29.05.2020

Tilrådd kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2020: 418 649 tonn i direktefisket (431 062 tonn totalt)
Avtalt kvote 2020: 385 008 tonn i direktefisket