Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for pelagiske bestander 2021: Mer sild, litt mindre makrell


HI 001639
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Det internasjonale havforskningsrådet ICES gir ferske kvoteråd for makrell, nvg-sild, hestmakrell og kolmule. Rådet for makrell går ned med 8 prosent, mens rådet for sild går opp med 24 prosent.

Se forsker Bjarte Bogstad legge fram kvoterådene nederst i saken. Gå til detaljer om kvoterådene i faktaboks.

Forskerne anbefaler et fiske på opptil 852 284 tonn makrell for 2021, som er en nedgang på 8 prosent fra i fjor.

Makrellbestanden er fremdeles i god stand og har jevnt god rekruttering, men bestandsnivået er litt nedjustert fra i fjor. Gytebestanden er beregnet til å være 3,6 millioner tonn i 2021.

Landene som fisker makrell ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 1 090 879 tonn i 2020, altså mer enn forskernes anbefaling på maksimalt 922 064 tonn for 2020.

Første sterke årsklassen med nvg-sild

Forskerne anbefaler også en kvote på opptil 651 033 tonn for norsk vårgytende sild. Dette er en oppgang på 24 prosent fra fjoråret.

– Rådet for nvg-sild går opp blant annet fordi 2016-årsklassen er den første sterke årsklassen siden 2004, og denne vil komme sterkt inn i fisket i 2021, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for nvg-sild ved HI.

Gytebestanden er beregnet til å være 3,5 millioner tonn i 2021.

Landene som fisker nvg-sild ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 693 915 tonn i 2020, som var mer enn forskernes anbefaling på opptil 525 594 tonn i fjor.

Nedgang for kolmule, hestmakrell fortsatt lav

Rådet for kolmulekvoten i 2021 er på opptil 929 292 tonn, som er en nedgang på 20 prosent fra fjorårets råd.

Landene som fisker kolmule, ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Fisket på kolmule i år er nesten avsluttet, og forventet fangst er på 1 478 358 tonn. Det er mer enn rådet for 2020, som var på opptil 1 161 615 tonn.

– Bestandsvurderingen for kolmule er mer usikker enn vanlig, fordi det viktigste forskningstoktet på denne bestanden ikke ble gjennomført i 2020, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

For vestlig hestmakrell har ICES beregnet at bestanden fortsatt er på et historisk lavt nivå. Forskerne anbefaler et fiske på opptil 81 376 tonn i 2021, ned 3 prosent fra fjoråret.

Se fremleggingen i Bergen