Gå til hovedinnhold

Varmere «hav» stresset torskelarver


Torsk nært havbunnen

Forskerne mener at selv små endringer i temperaturen når havet blir varmere vil kunne påvirke torsken negativt.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Selv små endringer i temperaturen i vannet påvirket torskeyngel negativt i en ny studie.

Med klimaendringene blir vannet i havet varmere. Havforskere har studert hvordan de mulige havtemperaturøkningene på 2 og 4 grader kan påvirke torsk.

Gjennom å studere genene til torskeyngel i et labforsøk, fant forskerne at selv mindre temperaturforandringer påvirket de unge torskene negativt. 

– Hos torskelarvene så vi en nedgang på 75 prosent i overlevelse da temperaturen økte med 4 grader. Det betyr at varmere hav er en reell trussel for bestanden av torsk, og kanskje også andre kaldtvannsarter i fremtiden, sier havforsker Halvor Knutsen.

Under kraftig stress

Fisker er vekselvarme. Det betyr at kroppstemperaturen stort sett er lik temperaturen i vannet de oppholder seg i. Fisker kan dermed påvirkes kraftig når gjennomsnittstemperaturen i vannet endrer seg.

Les mer: Hvem vinner og taper når havet blir varmere

Forskerne undersøkte hvordan torskens gener reagerte på temperaturøkningene.

– Ulike gener aktiveres når torsken må tilpasse seg varmere vann. Allerede ved 2 grader varmere vann enn normalt, så vi at stress i cellene aktiverte flere tusen gener hos torskelarvene. Jo varmere vann, jo tidligere opplevde torsken stressreaksjoner. I tillegg fant vi kraftig oppregulering i 33 av 44 kjente stressgener hos dyr, forteller Knutsen.

Torskelarve
Små endringer i hvor mange torskelarver som overlever vil kunne påvirke bestanden av torsk. Foto: Erling Svensen/HI

Tappes for energi

Torsk på larvestadiet er svært sårbar. Få av larvene overlever lenge nok til å utvikle seg til yngel og større fisk. Selv små endringer i antall torskelarver som overlever, kan ha stor innvirkning på torskebestanden.

Les mer: Blandet effekt av klimaendring på fiskebestander

Når torsken må endre genuttrykket så kraftig for å tilpasse seg temperaturendringer, tappes fisken for energi.

– Den genetiske stressresponsen vi ser hos torsken kan sammenlignes med for eksempel en datamaskin som er i ferd med å overopphetes. Viften går på full guffe for å forhindre at PC-en krasjer. Energien som brukes på vifta gjør at batteriet går tomt mye raskere. Den hjelper altså på kort sikt, men har en langsiktig kostnad, forteller forsker Rebekah Oomen.

Rebekah Oomen
– Selv med små endringer i temperaturen vil varmere hav som følge av klimaendringer påvirke torsken negativt, sier forsker Rebekah Oomen.

Påvirker overlevelsen

Kunnskap om hvordan genene til torsk påvirkes av temperaturforandringer kan også overføres til andre fiskearter som regulerer kroppstemperatur etter miljøet. Både hvordan fiskens tilstand påvirkes på ulike livsstadier, og effekt på overlevelse.

Torskeyngel
Varmere vanntemperatur førte til at torskeyngel fikk stressreaksjoner. Foto: Erling Svensen/HI

– Så langt ser vi at temperatur har en sterk innvirkning på torsken. Noen torskebestander kan ha lettere for å tilpasse seg temperaturendringer, men om den klarer å «holde tritt» med klimaendringer vet vi for lite om. Vi kan anta at torsk i sørligere områder vil påvirkes tidligere. Da innebærer at bestander der vil være mer sårbare for fiske og andre påvirkninger når temperaturen stiger, avslutter Knutsen.

Referanse

Oomen, R.A., Knutsen,H., Olsen,E.M., Jentoft,S., Stenseth,N.C., & Hutchings,J.A. Warming Accelerates the Onset of the Molecular Stress Response and Increases Mortality of Larval Atlantic Cod. Integrative and comparative biology, 62(6) (2022).
LENKE: https://doi.org/10.1093/icb/icac145