Gå til hovedinnhold

2023

Resultat: 2023 (31) Viser 1 - 30En haug med Kystbrisling som ligg i eit kar.

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord

04.09.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2023 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. Fangst av tobis losses

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

16.05.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000
Anbefalt kvote 2022: 95 000
Anbefalt kvote 2021: 145 000NØA torsk

Torsk ved Jan Mayen

22.03.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av torsk i 2023 ikke overstiger 315 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen.Dyphavsreke

Reke i Barentshavet

08.03.2023

Anbefalt kvote 2023: 153000 tonn
Anbefalt kvote 2022: 140000 tonntobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

02.03.2023

Anbefalt kvote 2023: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonnHI 055287

Makrellstørje i det østlige Atlanterhavet

22.12.2022

Avtalt totalkvote for 2023–2025: 40 570 tonnBildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

01.12.2022

Anbefalt kvote 2023: 7790  tonn
Anbefalt kvote 2022: 6725 tonnTre kongekrabber ligger på en benk

Kongekrabbe i norsk sone

28.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 2375 tonn
Anbefalt kvote 2022: 1845 tonn110762lodde

Lodde i Barentshavet

26.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 62 000 tonn
Anbefalt kvote 2022: 70 000 tonn
Avtalt kvote 2022: 70 000 tonnØyepål på sandbunn

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

07.10.2022

Anbefalt kvote nov. 2022–okt. 2023: 116 823 tonn
Anbefalt kvote nov. 2021–okt. 2022: 118 273 tonn
Estimert totalfangst nov. 2021–okt. 2022: 71 954  tonnRognkjeks 7 generasjoner HI 036901

Rognkjeks

05.10.2022

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2023 ikke overstiger 400 tonn rå rogn - tilsvarende 1320 tonn fisk.Hå / pigghå

Pigghå

04.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 17 353 tonn
Anbefalt kvote 2024: 17 855 tonn
Avtalt kvote 2022: 0Hai

Håbrann

04.10.2022

Anbefalt kvote 2023: 219 tonn
Anbefalt kvote 2024: 231 tonn
Avtalt kvote 2022: 0Sild

Norsk vårgytende sild

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 511 171 tonn
Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 827 963 tonn)makrell ms2002 006

Makrell

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 782 066 tonn
Anbefalt kvote 2022: 794 920
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 131 416 tonn)Trachurus trachurus 06 11 2016

Vestlig hestmakrell

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 0
Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.HI 000285

Kolmule

30.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 1 359 629 tonn
Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonn
Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 107 529 tonn)Snabeluer

Snabeluer

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 66 779
Anbefalt kvote 2024: 70 164
Avtalt kvote 2021: 66 158 skreiikar

Nordøstarktisk torsk

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 566 784 tonn
Anbefalt kvote 2022: 708 480 tonn
Avtalt kvote 2022: 708 480 tonnhyse

Nordøstarktisk hyse

06.09.2022

Anbefalt kvote 2023: 170 067
Anbefalt kvote 2022: 178 532
Avtalt kvote 2022: 178 532Hvitting

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 110 172 tonn
Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Avtalt kvote 2022: 32 880 tonn (sum over alle områder)Nordsjøsild fangst

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Den austlege engelske kanal)

30.06.2022

Tilrådd kvote 2023: 403 813 tonn i direktefisket (414 886 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2022: 523 438 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt)
Avtalt kvote 2022: 427 628 tonn i direktefisketLysing

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske hav og nordlige Biscayabukten

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 83 130 tonn
Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Avtalt kvote 2022: 78 926 tonnhyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 137 058 tonn
Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Avtalt kvote 2022: 52 691 tonn (sum over alle områder)Rødspette

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 150 705 tonn
Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Avtalt kvote 2022: 142 508 tonn (sum over alle områder)sei

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 58 912 tonn
Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Avtalt kvote 2022: 49 614 tonn (sum over alle områder)Torsk

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 26 008 tonn (oppdatert 8.11)
Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Avtalt kvote 2022: 15 911 tonn (sum over alle områder)Snabeluer kvoterådbilde

Vanlig uer

15.06.2022

ICES anbefaler, i tråd med føre-var prinsippet, at fangsten i 2023 og 2024 bør være 0.sei

Nordøstarktisk sei

15.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 226 794 tonn
Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Avtalt kvote 2022: 197 212 tonn