Gå til hovedinnhold

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Credit -    - Copyright - Equinor - Hywind Tampen floating wind farm - illustration - 1869953.jpg

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

Prosjektets hovedmål er å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring.

ERA lite.JPG

ERA

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture (ERA). 

This strategic initiative (SI) address the potential impact of organic and inorganic effluents from large fish farms on coastal ecosystems. 

HI-000623.jpg

SIS-høsting: Bærekraftig høsting i Norskehavet og tilstøtende økosystemer

Prosjektet er sentralt for utvikling av kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig høsting og økosystembasert forvaltning av levende marine ressurser. 

Polymastia sp 29-09-2015.jpg

SUSTAIN-AQUA

SUSTAINable AQUAculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth

Laks i mærd.jpg

LAKSVEL

Prosjektet er avsluttet og Laksvel-protokollen er publisert. Prosjektet tok for seg utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåking av laks i norske matfiskanlegg.

conevollher_600x300.jpg

ConEvolHer

Basert på massiv datamengde på norsk vårgytende sild samlet gjennom årene, livshistorieteori og statistisk modellering, har dette prosjektet undersøkt hvordan disse observerte mønstrene henger sammen, og hvor mye av endringene som skyldes evolusjon. 

CRISP_600x300.jpg

CRISP

CRISP er Havforskingsinstituttet sitt senter for forskingsdreven innovasjon (SFI) innan berekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi. Senteret åpna i mai 2011 og fekk 10 millioner kroner i årleg støtte frå Noregs forskingsråd dei neste åtte åra. 

Dr. Fridtjof Nansen

Dr. Fridtjof Nansen

Den norske regjeringen besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Det nye skipet stod klart 2016.

econorse_600x300.jpg

EcoNorSe

I dette prosjektet har vi tatt sikte på å bedre vår forståelse om artsinteraksjoner og dynamikken i Norskehavet ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere kosthold av disse økologisk og økonomisk viktige pelagiske fiskebestandene. 

Kronprins_Haakon_illustrasjon

FF Kronprins Haakon

FF "Kronprins Haakon" kan gå i tre knop i éin meter tjukk is. Fartøyet har ei rekkevidde frå Tromsø til Cape Town og tilbake, og er utstyrt med høgteknologisk utstyr for å kunne gjere ei rekke forskjellige oppgåver.

imber_600x300.jpg

IMBeR

IMBeR er eit kjerneprosjekt frå Scientific Committee for Oceanic Research (SCOR) og Future Earth, og har sidan oppstarten i 2005 fokusert på forsking på og over grensene for natur- og samfunnsvitskap. 

NCOL_600x300.jpg

Norwegian Ocean Observation Laboratory

The Norwegian Ocean Observation Laboratory (OCEANLAB / HAVLAB) is a national multi-infrastructure involving a number of marine research, subsea and sub-seafloor technologies.

REDUS_600x300.jpg

REDUS

Redusert usikkerhet i bestandsvurderinger (REDUS) er nytt forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet. REDUS tar sikte på å redusere usikkerheten i bestandsvurdering og råd for våre viktigste fiskebestander.