Prosjekter

Avsluttede prosjekter

conevollher_600x300.jpg

ConEvolHer

Basert på massiv datamengde på norsk vårgytende sild samlet gjennom årene, livshistorieteori og statistisk modellering, har dette prosjektet undersøkt hvordan disse observerte mønstrene henger sammen, og hvor mye av endringene som skyldes evolusjon. 

CRISP_600x300.jpg

CRISP

CRISP er Havforskningsinstituttets senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi. Senteret ble åpnet i mai 2011 og fikk 10 millioner kroner i årlig støtte fra Norges forskningsråd de neste åtte årene. 

Dr. Fridtjof Nansen

Dr. Fridtjof Nansen

Den norske regjeringen besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Det nye skipet stod klart 2016.

econorse_600x300.jpg

EcoNorSe

I dette prosjektet har vi tatt sikte på å bedre vår forståelse om artsinteraksjoner og dynamikken i Norskehavet ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere kosthold av disse økologisk og økonomisk viktige pelagiske fiskebestandene. 

Kronprins_Haakon_illustrasjon

FF Kronprins Haakon

FF "Kronprins Haakon" kan gå i tre knop i én meter tykk is. Fartøyet har en rekkevidde fra Tromsø til Cape Town og tilbake, og er utstyrt med høyteknologisk utstyr for å kunne gjøre en rekke forskjellige oppgaver.