Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (1430) Viser 121 - 150

Rapport fra havforskningen 2023-12

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2023

02.03.2023
Espen Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-10

Observed and expected future impacts of climate change on marine environment and ecosystems in the Nordic region

28.02.2023
Geir Ottersen, Knut Yngve Børsheim (IMR), Lars Arneborg (SMHI), Marie Maar (AaU), Vibe Schourup-Kristensen (AaU), Elin Almroth Rosell (SMHI) and Magnus Hieronymus (SMHI)
Rapport fra havforskningen 2023-8

Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat

27.02.2023
Åge Høines, Justine Diaz, Lise Heggebakken, Lea Marie Hellenbrecht, Espen Johnsen, Cecilie Kvamme, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Georg Skaret, Erling Kåre Stenevik, Bjørn Vidar Svendsen, Susanne Tonheim og Håkon Otterå (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-9

Teinefiske etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Norge

23.02.2023
Kristina Haugland (Universitetet i Bergen), Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann og Hans Kristian Strand (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-7

Ecosystem response to darkening of the coastal zone – food web implications

17.02.2023
Gayantonia Franze, Lars-Johan Naustvoll and Tone Falkenhaug (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-3

Transport av plast fra land til hav

10.02.2023
Lene Buhl-Mortensen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-6

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

07.02.2023
Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Monica F. Solberg (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-4

Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Ørjan Karlsen, Sussie Dalvin, Anne Dagrun Sandvik og Rosa Maria Serra-Llinares (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-5

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Monica F. Solberg, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola H. Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA) og Sten Karlsson (NINA)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-2

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

01.02.2023
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Guosong Zhang, Tina Kutti, Caroline Durif, Geir Pedersen, Henning Wehde (HI) og Endre Grimsbø (UiT - Norges arktiske universitet)
Rapport fra havforskningen 2023-1

Effekter av bunntråling

31.01.2023
Svein Løkkeborg, Kjell Bakkeplass (HI), Markus Diesing (Norges Geologiske Undersøkelse), Harald Gjøsæter, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Carsten Hvingel, Lis lindal Jørgensen, Even Moland, Kjell Magnus Norderhaug og Samuel Rastrick (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-50

Kunnskapsstøtte om miljøeffekter av kobber

26.01.2023
Bjørn Einar Grøsvik, Dawit Berhe Ghebretnsae, Stein Mortensen og Pål Næverlid Sævik (HI)
IMR-PINRO 2023-1

Fish investigations in the Barents Sea Winter 2022

17.01.2023
Johanna Fall, Thomas de Lange Wenneck, Bjarte Bogstad, Edvin Fuglebakk, Jane Aanestad Godiksen, Åge Høines, Knut Korsbrekke, Malin Lie Skage, Arved Staby, Caroline Aas Tranang, Kristin Windsland (IMR), Alexey A. Russkikh (PINRO) and Sergey Kharlin (PINRO)
Toktrapport 2022-15

Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development

09.01.2023
Karen de Jong, Kate McQueen, Nils Roar Hareide, Maria Tenningen, Gavin John Macaulay (HI), Markus A. Majaneva og the Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Rapport fra havforskningen 2022-49

Søppelforekomster på havbunn i kyst: Et pilot-prosjekt

03.01.2023
Lene Buhl-Mortensen (HI) og Pål Buhl-Mortensen
Rapport fra havforskningen 2022-44

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2022

21.12.2022
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Alison Harvey (HI), Astrid Tonstad (NINA), Ingebrigt Uglem (NINA), Gunnar Bekke Lehmann (Norce) og Ørjan Karlsen (HI)
Toktrapport 2022-12

Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021

21.12.2022
Johanna Bjånes Marcussen, Maria Jenssen, Kjell Nedreaas, Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-47

Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge

21.12.2022
Johanna Bjånes Marcussen, Guldborg Søvik, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-48

EVALUERING AV TILTAK FOR VERN AV KYSTTORSK I SØR INNFØRT JUNI 2019

21.12.2022
Halvor Knutsen, Sigurd Heiberg Espeland og Even Moland (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-46

Samlet påvirkning i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder

19.12.2022
Cecilie Hansen, Johanna Myrseth Aarflot, Elena Eriksen, Berengere Husson (HI), Per Fauchald (NINA), Geir Odd Johansen, Lis lindal Jørgensen, Gro van der Meeren, Nina Mikkelsen, Geir Ottersen (HI), Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) og Mette Skern-Mauritzen (HI)
Toktrapport 2022-14

Pigghåtoktet 2022

15.12.2022
Hector Antonio Andrade Rodriguez, Tone Vollen, Torfinn Erling Larsen og Ole Thomas Albert (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-45

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2021

15.12.2022
Stepan Boitsov, Guri Nesje og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-43

Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk

06.12.2022
Sigurd Heiberg Espeland, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Portia Joy Nillos Kleiven, Inger Aline Norberg Aanonsen, Jostein Saltskår, Terje Jørgensen, Lene Christensen, Terje van der Meeren, Stian Stiansen og Odd-Børre Humborstad (HI)
Toktrapport 2022-13

MAREANO North Sea/Frisk Oslofjord cruise (2022118)

06.12.2022
Genoveva Gonzalez-Mirelis (IMR)
Rapport fra havforskningen 2022-37

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2022

06.12.2022
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-34

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

06.12.2022
Jon Albretsen, Lars Asplin og Anne Dagrun Sandvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-35

NorKyst800: versjoner og arkiver

06.12.2022
Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Vidar Lien og Jofrid Skardhamar (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-36

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

06.12.2022
Vidar Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Pål Næverlid Sævik og Jofrid Skardhamar (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-42

Undersøkelse av naturlige kilder for hydrokarboner i en sedimentkjerne fra Storfjordrenna

06.12.2022
Stepan Boitsov (HI), Henning K.B. Jensen (NGU), Jochen Knies (NGU) og Rune Mattingsdal (Oljedirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2022-41

Risikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier

30.11.2022
Anne Britt Sandø, Solfrid Sætre Hjøllo, Cecilie Hansen, Morten D Skogen, Robinson Hordoir og Svein Sundby (HI)