Rapporter

Resultat: (224) Viser 121 - 150

Rapport fra Havforskningen 38-2018

Marin plast i Skagerrak

06.11.2018
Rapport fra Havforskningen 34-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018

21.09.2018
Rapport fra Havforskningen 33-2018

Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder

17.09.2018
Rapport fra Havforskningen 31-2018

Monitoring programme for veterinary control

03.09.2018
Rapport fra Havforskningen 30-2018

PELFOSS – PELagic Fish Observation System Simulator

28.08.2018
Rapport fra Havforskningen 29-2018

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017

20.08.2018
Rapport fra Havforskningen 21-2018

Validering av optimale mikronæringsstoff-nivå i laksefôr

27.06.2018
Rapport fra Havforskningen 24-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018

18.06.2018
Rapport fra Havforskningen 20-2018

Blålangegenetikk

30.05.2018