Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (143) Viser 121 - 143

Rapport fra havforskningen 2020-45

Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra M/V Trans Carrier

10.12.2020
Stepan Boitsov, Halvor Knutsen, Jan Henrik Simonsen og Sylvia Frantzen (HI)
Fisken og havet 2020-6

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019

09.12.2020
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Samuelsen, Nina Sandlund og Lars Helge Stien (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-44

Knowledge update on macroalgae food and feed safety

08.12.2020
Arne Duinker, Malin Kleppe, Even Fjære, Irene Biancarosa, Hilde Elise Heldal, Lisbeth Dahl and Bjørn Tore Lunestad (IMR)
Rapport fra havforskningen 2020-41

Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå

25.11.2020
Hans Kristian Strand (HI), Jan Daleng, Tore Eliassen, Thor Follesø, Harald Gjøsæter (HI), Hans Oliver Hansen, Thomas Hansen, Hartvig Johansen, Hedly Josefsen, Dagny Larsen, Terje Martinsen, Kjell Nedreaas (HI), Torstein Pedersen, Mette Skern-Mauritzen, Mette Strand, Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-43

Forslag til metode for kartlegging av korall og svamp ved nye akvakulturanlegg .

23.11.2020
Tina Kutti og Vivian Husa (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-42

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

13.11.2020
Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde (HI), Daniel Nyqvist (HI / Politecnico di Torino), Anne Christine Utne Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen og Lise Doksæter Sivle (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-35

Miljøgifter i atlantisk kveite fra kyst- og havområder i Norskehavet-2019

13.11.2020
Bente Nilsen, Stepan Boitsov, Sylvia Frantzen, Erik Berg og Monica Sanden (HI)
Fisken og havet 2020-5

Mot en ny havnæring for tare?

11.11.2020
Kjell Magnus Norderhaug (HI), Jorunn Skjermo SINTEF, Kari Kolstad NMBU, Ole Jacob Broch SINTEF, Åshild Ergon NMBU, Aleksander Handå SINTEF, Svein Jarle Horn NMBU, Erik-Jan Lock (HI) og Margareth Øverland NMBU
Rapport fra havforskningen 2020-40

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

04.11.2020
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie, Veronika Sele og Robin Ørnsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-39

Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden

27.10.2020
Guldborg Søvik, Kjell Nedreaas, Fabian Zimmermann, Berengere Husson, Hans Kristian Strand, Lis lindal Jørgensen, Mette Strand, Trude Hauge Thangstad, Agneta Hansen (HI), Thea Båtevik (Universitetet i Bergen), Jon Albretsen og Arved Staby (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-38

Håndbok for prøvetaking av nordsjøsild (Clupea harengus)

26.10.2020
Merete Kvalsund, Cecilie Kvamme og Anne Liv Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-37

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

20.10.2020
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-34

Program for overvåking av fiskefôr

19.10.2020
Robin Ørnsrud, Marta Silva, Marc Berntssen, Anne-Katrine Lundebye, Julia Storesund, Kai Kristoffer Lie, Rune Waagbø og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-33

Kvikksølv i sjømat ved U-864

07.10.2020
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-32

Skreitokt 2020

29.09.2020
Knut Korsbrekke og Anders Thorsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-30

Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde

28.09.2020
Vivian Husa, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Tina Kutti, Pål Mortensen, Guldborg Søvik, Gjertrud Jensen, Kjell Bakkeplass (HI) og Hein Rune Skjoldal
Rapport fra havforskningen 2020-31

Tilstandsvurdering av høstefelt for stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2020

21.09.2020
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-29

Havforskningsinstituttets infrastrukturbehov for innhenting av marine data i perioden 2021-2030

16.09.2020
Geir Huse, Per Wilhelm Nieuwejaar og Geir Lasse Taranger (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-28

Measuring distribution and density of sprat in Årdalsfjorden with a kayak drone

09.09.2020
Espen Johnsen, Atle Totland and Cecilie Kvamme (IMR)
Toktrapport

Mareano juli-tokt (Toktrapport nr. 8 - 2020)

09.09.2020
Børge Holte (HI) og Valérie Bellec (NGU)
Rapport fra havforskningen 2020-27

Bestandskartlegging av haneskjell (Clamys islandica) ved Bjørnøya

07.09.2020
Jan H Sundet og Fabian Zimmermann (HI)