Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Tema: Gruveavfall Fjern filter

Resultat: (14)Kart over kystområde med røde linjer som viser hvor prosjektet vil foregå

Innseiling Borg havn: HI fraråder mudring i kysttorskens gytetid

21.11.2023

Havforskningsinstituttet (HI) mener kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. dekket på en båt i fart med en blå fjord og snøkledde fjelltopper i bakgrunnen

Førdefjorden: Dei minste partiklane kan føre til større spreiing enn det tillatne

31.10.2023

– Vi meiner desse resultata underbyggjer at sjødeponi ikkje ein berekraftig bruk av Førdefjorden, seier forskingsdirektør. en lang tynn fisk svømmer mot en oransje fjær som står opp fra en grå havbunn

Har dokumentert raudlista artar i Førdefjorden

21.06.2023

Fann stort artsmangfald nær planlagd deponi. Fjord omgitt av snøkledde fjell sett ovenfra fra et fly med deler av propell i forgrunnen.

Fant lave nivåer av de aller minste metallpartiklene i Førdefjorden

25.04.2023

Havforskerne fant få nanopartikler i vannprøvene fra Førdefjorden da de testet ut en ny målemetode.Grunnfjell på havbunnen

HI sin høringsuttalelse til mineralutvinning på havbunnen

30.01.2023

Tar ikke hensyn til alvorlig kunnskapsmangel. Engebøfjellet

HI mener det er mangler i plan for avfallshåndtering

22.09.2022

HI mener det mangler en del i planen til Nordic Mining. Satellittbilde av Sulitjelma og innerste delen av Skjerstadfjorden

HI advarer mot gruvedeponi i Sulitjelma

10.09.2021

Deponering av gruveavfall i Langvatnet kan påvirke det marine livet i Skjerstadfjorden, mener Havforskningsinstituttet.Grunnfjell på havbunnen

Gruvedrift på havbunnen: Stor mangel på kunnskap om områdene

14.04.2021

HI-forskere peker på at det er stor kunnskapsmangel om økosystemene i havområdene som regjeringen vil åpne opp for mineralutvinning. Dette gjelder både i vannmassene, og spesielt i de dypere bunnområdene.20151112 102059 (2)

HI kritisk til søknad om ny utslippstillatelse for Sydvaranger-gruver

15.12.2020

Sydvaranger Drift AS vil årlig slippe 4 millioner tonn finoppmalt gruveavfall, med 72 tonn kjemikalier, ut i Bøkfjorden i Øst-Finnmark. Havforskerne mener søknaden fra selskapet har klare mangler og flere feil. HI 044596

Repparfjorden: Fremdeles nedgang i tallet på fiskeegg

25.05.2020

Hvert år undersøker HI fiskeegg i Repparfjorden i Finnmark for å kartlegge gytingen før en eventuell oppstart av sjødeponi i fjorden. I 2019 ble det funnet en ytterligere nedgang i antall egg. tosenfjorden

HI om gullgruvedeponi i Tosenfjorden: Klar fråråding

02.03.2020

– Kunnskapen som ligg til grunn i konsekvensutgreiinga har store manglar og er utdatert, seier havforskar Terje van der Meeren.Fjord omgitt av snøkledde fjell sett ovenfra fra et fly med deler av propell i forgrunnen.

HI om gruvedrift i Førdefjorden: Ikke bærekraftig bruk av fjorden

08.10.2019

Havforskningsinstituttet har flere faglige innvendinger mot deponering av gruveavgang i Førdefjorden.20170411 094210

Repparfjorden: Mest gyting i deponiområdet

26.04.2018

For fjerde gang er det gjort eggundersøkelser i Repparfjorden i Finnmark. De viser at det skjer gyting i området som er regulert til avfallsdeponi for den planlagte gruven.MX0B3819

Fann lite oksygen i tidlegare gruvedeponi

29.05.2017

– Vi finn så godt som null oksygen to centimeter ned i havbotnen. 30 år etter gruvedeponeringa tok slutt, er dette overraskande, seier havforskar Tina Kutti på tokt i Jøssingfjorden.