Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Representerte institusjoner

Gjennom vår rammeavtale med Norad, koordinerer CDCF innsats fra følgende norske institusjoner:

Havforskningsinstituttet (HI)
Havforskningsinstituttet er det største miljøet for marin forskning i Norge. HI gir forskningsbaserte råd til norske myndigheter angående oppdrett, marine ressurser og miljø.

Fiskeridirektoratet (FDir)
Fiskeridirektoratet er rådgivende og utøvende etat for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innenfor forvaltning av fiskeri og oppdrett.

Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES)
NIFES er et forskningsinstitutt underlagt FKD. Instituttet gir råd til departement, matforvaltningen og oppdretts- og fiskerinæringen angående fiskefór og sjømatsikkerhet.

Veterinærinstituttet (VI)
VI er rådgivende organ til norske myndigheter om saker omhandlende forebygging, diagnostisering og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos fisk og landdyr.

Mattilsynet (MT)
MT er et myndighetsorgan ansvarlig for å tilse at mat og drikke er trygt for konsumering. MT er også ansvarlig for norsk lovgivning for matproduksjon og -distribusjon. Tilsynet er underlagt Landsbruks- og matdepartementet, FKD og Helse- og omsorgsdepartementet.