Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Fiskevelferd Fjern filter

Resultat: (43) Viser 1 - 30Laksesmolt, en liten laks.

Lite smitte i utvandrende villaks og sjøørret

08.04.2024

Det er trolig lite virus- og bakteriesmitte fra oppdrettsfisk til villfisk.Montasje med tre bilder. Mann i kjeledress på merd. Perlesnormanet i havet. En død laks.

65 millionar oppdrettsfisk døydde i norske oppdrettsanlegg i fjor

07.02.2024

Det er ein auke på 7 millionar frå året før. en mann og en kvinne foran et banner med logo

Se lanseringen av risikorapporten for norsk fiskeoppdrett

06.02.2024

Hvordan står det til med oppdrettsfisken? Hva er status for miljøpåvirkningen fra næringen? Svarene får du i årets risikorapport. Laks i merd 13 10 2014 2

Ønsker lusekvoter og krav til dyrevelferd

08.01.2024

Det kan redusere mengden lakselus på villaks og sjøørret, samtidig som oppdrettsfisken får et bedre liv.mann i arbeidsklær med laks på brett foran seg

Perlesnormanet har skada oppdrettsfisk fleire stadar

22.11.2023

Havforskingsinstituttet har måtte avlive eigen fisk grunna dyrevelferden etter manet-åtak på sjøanlegget i Austevoll. Oppdrettsanlegg med en liten lettbåt ved siden av.

Enda mer treffsikre modeller skal bedre dyrevelferd og redusere smitte

17.11.2023

Modeller forteller hvordan sykdom og parasitter kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. Nå går forskere fra de store norske forskningsmiljøene sammen for å gjøre treffsikkerheten til modellene enda bedre.Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten ser ut som ei glitterremse

Slik kan perlesnormanet påverke oppdrettsfisk

15.11.2023

Kolonimaneten kan dele seg i små bitar og såleis trenge inn i merdar.Foto av en fisk som hviler på bunnen.

Lite virussmitte i utvandrande villaks

03.10.2023

Også i år blei det funne lite smitta fisk.Lakselus i ulike storleikar på kvit bakgrunn

Stor gjennomgang av avlusingsmetodar

29.06.2023

Ferskvassbad er den mest effektive behandlinga, men all handtering inneber risiko for fisken.Foto av flere laks som svømmer i stim.

Triploid laks: bare ulemper

14.04.2023

Triploid laks gir redusert fiskevelferd og økt risiko for sykdom. I tillegg har færre fisk høy kvalitet ved slakting enn det som er vanlig for oppdrettslaks.foto av død laks i kasse

Fortsatt høy dødelighet hos oppdrettslaks

07.02.2023

58 millioner oppdrettslakser gikk tapt i 2022.Snorkel i oppdrettsanlegg for at laksen ikke svømmer til overflaten, der det er mest luselarver.

Ny teknologi utfordrer dyrevelferden

22.09.2022

Flere av de nye tekniske løsningene innen oppdrett av laks medfører utfordringer for dyrevelferden – men på sikt kan de bidra med forbedring.Grå, kvadratisk merd sett rett ovenfra med grønt vann rundt seg.

Ekkolodd gir beskjed når oppdrettsfisken er mett

15.09.2022

Da stopper fôringen. Resultatet er null fôrspill og god vekst for fisken, viser ny studie.Bilde av oppdrettslaks som ligger på et samlebord og skal avlives.

Bløggebåter «berger» fisk etter avlusing

31.08.2022

Båtene er relativt små og har utstyr til å avlive, bløgge og kjøle ned oppdrettslaks for videre foredling.En laks hopper opp av vannet i en merd

Har laget veileder for velferdsovervåking for laks

30.05.2022

Det finnes ikke en felles måte å måle fiskevelferd hos oppdrettslaks på. Det ønsket forskerne å gjøre noe med.Laks i merd som trenges sammen. Noten som den svømmer i er trukket opp slik at det blir mindre plass.

Dårlig fiskehelse gjør at oppdrettslaks dør etter avlusing

04.05.2022

Dødeligheten øker for de metodene som har vært ansett som skånsomme for laksen.En laks hopper opp av vannet i en merd

Rask vekst kan påvirke laksens helse

20.04.2022

For å beskytte seg trenger fisken nok antioksidanter i fôret.Liten laks som svømmer over steinbunn.

Fant lite virus i utvandrende villaks

21.03.2022

Havforskningsinstituttet har testet utvandrende villaks for to virus som er vanlige i lakseoppdrett. To av 300 villakser som ble undersøkt testet positivt for virusene.Små fisker merket med papirstrimler på et bord som del av et forsøk.
kronikk

Oppdrettere kan påvirke fisken via fôret til foreldrene

07.02.2022

Adferd og miljø påvirker hvordan genene kommer til uttrykk.Oppdrettslaks i merd

Positive til nye løyve for utvikling av miljøteknologi

19.01.2022

Med riktige tilleggskrav kan ny teknologi bidra til å løyse oppdrettsnæringa sitt problem med lakselus og utslepp av slam.Oppdrettslaks i merd

Ny metode: Små merker kan settes inn i oppdrettslaksens gjellelokk

20.12.2021

HI-forskere har testet en alternativ metode for å sette inn små merker i laks. Merkene brukes i forskning på fiskens adferd og helse.Vinnerne av fiskevelferdsprisen

Settefiskanlegg fikk den første fiskevelferdsprisen

25.08.2021

Cermaq Holmvåg fikk prisen for sitt systematiske arbeid for å bedre dyrevelferden i første del av oppdrettslaksens liv.Oppdrettslaks i merd

Oppdrettslaks klarte seg fint uten mat i åtte uker

25.08.2021

Ferske studier viser at laks klarer seg fint uten mat i perioder på opptil åtte uker, uten at det fører til dårlig velferd.Stor, rund snorkelmerd sett fra luften.

Laks i snorkelmerd får mindre bendelorm

07.07.2021

Oppdrettslaks i snorkelmerder hadde 10-20 ganger færre bendelormer enn oppdrettslaks i vanlige merder, viser en ny studie.Mann i hvit kjeledress på grått oppdrettsanlegg med turkis nett over seg og sjø og holme i bakgrunnen.

Milliondryss til HI-prosjekter

24.06.2021

Seks HI-ledede prosjekter fikk til sammen 62,6 millioner fra Forskningsrådet.Laksesmolt i akvarium.
kronikk

Hvordan kan vi bli kvitt dyreforsøk og samtidig beskytte oss mot farlige kjemikalier?

09.06.2021

Kronikk i Forskersonen 31. mai: Også Norge bør få en strategi for overgangen til dyrefri testing.En berggylt i et hvitt kar

Berggylter var på lakselus-tilvenning for å gjøre dem til bedre lusespisere

26.05.2021

Kan vi oppmuntre fisk til å oppføre seg på en bestemt måte? Det har forskere testet ut med berggylt.Eksempler på ulike merker

Har samlet kunnskap om bruk av merker på oppdrettsfisk

03.05.2021

En gjennomgang av studier som har merket ulike arter oppdrettsfisk for å undersøke adferd viser økt dødelighet blant merket fisk i merd, mens fisken i kar klarte seg bedre. Det er uklart om det er selve merket, eller andre påvirkninger som har ført til økt dødelighet hos fisken.Oppdrettlaks som svømmer rundt i en merd, sett ovenfra.

Fisk har evnen til å lære nye «triks» - kan gjøre livet i oppdrett enklere

24.03.2021

De kan lære nye ting, både av mennesker og hverandre. Doktorgradsstudent og HI-forskere har undersøkt om fiskens læringsevne kan gi bedre fiskevelferd i oppdrettsanlegg.Laks i oppdrett2

Ny risikorapport om norsk fiskeoppdrett

09.02.2021

Havforskningsinstituttet sin årlige Risikorapport norsk fiskeoppdrett viser små endringer i risiko innen de fleste områdene som er med i rapporten.