Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Marint vern Fjern filter

Resultat: (14)Fjordlandskap med snøkledde fjell i bakgrunnen, sett fra et fly

Ein torsk er ikkje berre ein torsk – men det tek ikkje Raudlista høgde for

15.05.2024

Stort «internt» mangfald i ein bestand kan gjera at arten stiller sterkare i møte med raske klimaendringar.  Montasje med tre bilder. Et av en mann som smiler til kamera, et av en steinbit på havbunnen og det tredje viser kråkeboller på svaberg.

Skal forska på konsekvensane av færre rovdyr i havet

05.02.2024

Fiskeri fører til at det blir færre av dei største og eldste rovfiskane. Kva betyr det for økosystema? En kvinnelig forsker sitter i styrehuset på en båt og ser på en skjerm

Slangestjerner, svampskogar og sjøfjør – no skal Noregs djupaste fjord granskast

04.12.2023

Havforskarane granskar kva sårbare naturtypar som lever på botnen av Sognefjorden og Tysfjorden.mann i båt holder et kar med en torskefisk oppi

Torskebestanden er fortsatt like svak

03.01.2023

Havforskerne ser ingen bedring etter tre år med tiltak. Man i våtdrakt står i fjæra mens en annen mann dykker.

Søkelys på økosystemet i Skagerrak

16.12.2022

Skal peike på løysingar for å betre miljøtilstanden i Skagerrak inn i ei varmare og meir variabel framtid.Liten fiskebåt på fjorden, med mange måsar som flyg rundt båten.

Esben skal finne ut hvordan torskefiskerier påvirker kysten

05.09.2022

Havforskeren skal finne ut hva fiskepress på torsk har å si for kystøkosystem. nærbilde av en hummer stående på teine med blått hav i bakgrunnen

HI positive til fredningsområde for hummer i Oslo

01.09.2022

Mener et slikt område vil hjelpe en hardt presset hummerbestand, og anbefaler at området utvides. Kyst med båt.
kronikk

Marint vern – vi må se på helheten

23.06.2022

Vern definert i prosentmål er lett forståelig, medievennlig og gir et skinn av presisjon. Andre tiltak kan ha vel så bra effekt.Dykkere fester koraller på netting.
kronikk

Klimatilpasningene går for sakte

04.03.2022

Kronikk i Aftenposten 28. februar: De globale klimagassutslippene må kuttes raskt. Det haster langt mer enn mange synes å innse.Forskere i kjeledress ute i liten båt.

Hva har vi lært gjennom to tiår med marint vern?

18.02.2022

Havforskere har oppsummert kunnskap og erfaringer fra arbeidet med verneområder langs kysten.Rosa sjøfjær og liten, oransje fisk på havbotnen.

– Marint vern er viktig både for havet og havforskinga

15.03.2021

Ved å verne intakt natur i havet kan havforskarane lære mykje som dei kan bruke til å gi betre råd om forvalting av hav og kyst i framtida.forlandsundet svalbard
kronikk

Marint vern – mer enn marine verneområder

01.06.2021

Kronikk i Fiskeribladet 21. mai: Et sentralt anliggende i internasjonal miljøpolitikk er etablering av flere og større marine verneområder. Mange land har sluttet seg til en ambisjon om 30 % vern på globalt nivå innen 2030.Fisker i småbåt på sjøen.
kronikk

Rike og robuste økosystem er grunnlaget for fiskeriene

30.03.2022

FNs klimapanel og naturpanel har sagt at mer natur bør beskyttes, også til havs. Hva betyr det for fiskeriforvaltningen?fiskebåter liggende langs kaien, med snøkledd fjell i bakgrunnen

Fiskeriforvaltning bevarer marin natur

19.10.2023

Reguleringene av norske fiskerier bidrar til å bevare marin natur og mangfold.