Hopp til hovedteksten
Sild_Libas_2.8.jpg_nett.jpg
Observasjonene av sildeyngel i Barentshavet tyder på at det er et middels år.
Utskriftsvennlig versjon

Gytetoktet på NVG-sild

Gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) ble gjennomført i mange år som en sentral del av overvåkningen på bestanden, men det ble avsluttet i 2008 på grunn av omprioriteringer på Havforskningsinstituttet. Etter sterke ønsker både fra næring og forskere, ble toktet gjenopptatt i 2015. 

Etter mange gode år har det de siste årene vært en reduksjon i kvotene på NVG-sild. Forskerne har målt en stadig mindre gytebestanden siden 2009. Nå er den målt til å være under føre var-grensen hvor det er på tide å knipe igjen på fisket for å sikre bestanden. Derfor har ICES (Det internasjonale råd for havforskning) de siste årene anbefalt til dels betydelige reduksjoner i sildekvotene. 
 
Grunnlaget for rådene fra ICES har vært det internasjonale økosystemtoktet som gjennomføres i mai hvert år, sammen med fangstdata fra fiskerne. Men de synkende kvoterådene har ikke stemt overens med fiskernes oppfatning. De mener det er langt mer sild i havet enn forskerne har målt seg frem til. 
 
For å få et bedre datagrunnlag til å vurdere bestanden ble gytetoktet gjenopptatt i fjor. Toktet ble stoppet i 2008, like før det begynte å gå nedover med bestanden. 
 
Den siste versjonen av gytetoktet er organisert i nært samarbeid med næringen. 
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild