Kvoteråd

C-UsersbeatehDesktopbilde-2.jpg

undefined

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter.