Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2016

Publisert: 22.09.2016
Bilde_1._tatt_av_J._Alvarez_red.jpg

Varierende mengder sildeyngel

På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord, skriver Elena Eriksen og Jaime Alvarez i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 15.09.2016 - Oppdatert: 16.09.2016
Uer_med_sik_red_nett.jpg

Ferskvannsfisk hjelper forskerne på havet

Under økosystemtoktet har vi tatt med oss fisk til havs, nærmere bestemt sik. Noen vil kanskje si at det er som om fiskerne skulle tatt med fisk til Lofoten, men det er en grunn til at vi har med oss en ferskvannsart til Barentshavet.

Publisert: 13.09.2016
Akvarium_1_nett.jpg

Lagde akvarium for barnehagebarn

I Longyearbyen lagde havforskerne akvarium for barna fra Polarflokken barnehage. Dette er barn som er vant til å være i naturen, men de hadde ikke hatt et akvarium på besøk tidligere.

Publisert: 05.09.2016
Snoekrabbe_pa_brett_nett.jpg

Tester ny snøkrabbepose på bunntrål

«Johan Hjort» har mange oppgaver på toktet. Det er prioritert at vi skal dekke loddeområdet med bunntrål får å kartlegge bunnfisk og lodde nær bunnen. Vi har også testet en ny pelagisk trål som kanskje kan benyttes som prøvetakingsverktøy i framtida. Neste oppgave var å teste en oppsamlingspose for å fange snøkrabbe som ellers ville gått under bunntrålen. Den ble montert under en bunntrål, og et av formålene var å finne ut om den påvirker trålens geometri.

Publisert: 01.09.2016
Polartorsk

Meir polartorsk enn i fjor

Toktdagbok: Polartorsken er ein arktisk bestand som har vore i tilbakegong i Barentshavet dei siste 25 åra, men i år ser me eitt år gammal polartorsk stå både i stimar og langs botn. Dette kan bety ein liten renessanse for denne hardt pressa bestanden.

Publisert: 30.08.2016

Stor og fin loddeyngel

Toktdagbok: Årets økosystemtokt i Barentshavet har begynt med dekningen i nord. Det innleide fiskefartøyet «Eros» og forskningsfartøyet «Johan Hjort» dekker det tradisjonelle loddeområdet. De siste dagene har vi observert stor og fin loddeyngel. Lang loddeyngel i god kondisjon indikerer at det er god mattilgang i området.

Publisert: 25.08.2016 - Oppdatert: 26.08.2016
Hjertestill_nett.jpg

Tester ny pelagisk trål

Toktdagbok: Havforskerne bruker ulike tråler for å ta prøver av krill, maneter, fiskeyngel og fisk, både pelagisk (i vannsøyla) og på bunnen. Harstadtrål er liten pelagisk trål som har vært i fast bruk på tokt siden 1980 for å ta prøver i de øvre vannlagene.