Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet


Renseanlegg for kloakk.

Antibiotikaresistens:

Avføringen avslører deg

kronikk

Visste du at kloakk kan hjelpe forskerne med å oppdage bakterier som er resistente mot antibiotika?


HI 041017

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til bord.