Gå til hovedinnhold

Rapporter

Tema: Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap Fjern valg/filter

Resultat: (6)

Rapport fra havforskningen 2020-52

Virtuell postmolt

21.12.2020
Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-55

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk

21.12.2020
Anne Dagrun Sandvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-54

Modellering av smittsomme lakseluslarver

21.12.2020
Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-56

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

21.12.2020
Jon Albretsen og Lars Asplin (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-53

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2020

21.12.2020
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-22

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020

02.07.2020
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Gunnar Bekke Lehmann (NORCE) og Ingebrigt Uglem (NINA)