Gå til hovedinnhold

Rapporter

Tema: Havvind Fjern valg/filter

Resultat: (3)

Toktrapport 2022-14

Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development

09.01.2023
Karen de Jong, Kate McQueen, Nils Roar Hareide, Maria Tenningen, Gavin John Macaulay (HI), Markus A. Majaneva og the Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Rapport fra havforskningen 2020-42

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

13.11.2020
Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde (HI), Daniel Nyqvist (HI / Politecnico di Torino), Anne Christine Utne Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen og Lise Doksæter Sivle (HI)