Gå til hovedinnhold

Rapporter

Tema: Rømt fisk og genetisk påvirkning Fjern valg/filter

Resultat: (8)

Rapport fra havforskningen 2022-21

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021

12.07.2022
Vidar Wennevik (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Øystein Skaala, Elisabeth Stöger (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Ingrid Solberg (NINA), Monica F. Solberg (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-27

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020

28.06.2021
Vidar Wennevik (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Bjørn Barlaup (NORCE), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE), Ingrid Solberg (NINA), Monica F. Solberg (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-12

Rømt og vill fisk i Etneelva 2020

17.03.2021
Kaja Christine Andersen, Per Tommy Fjeldheim, Kevin Glover og Øystein Skaala (HI)
Fisken og havet 2020-3

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019

02.07.2020
Tonje Aronsen (NINA), Gunnar Bakke (HI), Bjørn Barlaup (NORCE LFI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino (HI), Tor Næsje (NINA), Ingrid Solberg (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Vegard Sollien (Veterinærinstituttet), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer AS), Kjell Rong Utne og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2020-21

Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter

30.06.2020
Øystein Skaala (HI), Reidar Borgstrøm (NMBU), Monica F. Solberg (HI), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Arne J Jensen (NINA), Tor Atle Mo (NINA), Harald Sægrov (Rådgivende biologer) og Bjørn T Barlaup (NORCE)
Rapport fra havforskningen 2020-10

Rømt og vill fisk i Etneelva 2019

29.04.2020
Øystein Skaala, Per Tommy Fjeldheim, Kaja Christine Andersen og Kevin Glover (HI)
Rapport fra havforskningen 5-2018

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017

22.02.2018