Rapporter

Tema: Lakselus Fjern valg/filter

Resultat: (13)

Rapport fra Havforskningen 2019-35

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019

01.10.2019
Rune Nilsen, Rosa Maria Llinares Serra, Anne Dagrun Sandvik, Kristine Marit Schrøder Elvik, Runar Kjær, Ørjan Karlsen (HI), Bengt Finstad (NINA), Marius Berg (NINA) og Gunnar Bekke Lehmann (NORCE)
Rapport fra Havforskningen 2019-27

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019

20.06.2019
Rune Nilsen, Rosa Maria Llinares Serra, Agnes Marie Mohn, Runar Kjær, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Bengt Finstad NINA og Gunnar Bekke Lehmann NORCE
Rapport fra Havforskningen 2019-22

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018

31.05.2019
Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Rosa Maria Llinares Serra, Anne Dagrun Sandvik, Runar Kjær, Ørjan Karlsen (HI) og Bengt Finstad og Marius Berg (Norsk institutt for naturforskning) og Gunnar Bekke Lehmann (NORCE)
Rapport fra Havforskningen 2019-13

Utvikling av lakselus ved ulik temperatur og lys

05.03.2019
Sussie Dalvin og Frode Oppedal (HI)
Rapport fra Havforskningen 2019-8

Avlusing med kaldt vann? – effektivitet og laksens velferd

25.02.2019
Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Daniel William Wright, Lene Moltumyr, Jonatan Nilsson (HI) og Tim Dempster og Kathy Overton (Universitetet i Melbourne)
Rapport fra Havforskningen 2019-4

Summary and status of deep lights and deep feed use in commercial settings: welfare, behaviour and infestation at three case study sites

05.02.2019
Samantha Bui, Frode Oppedal, Jonatan Nilsson, Tina Marie Weier Oldham and Lars Helge Stien (IMR)
Rapport fra Havforskningen 34-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018

21.09.2018
Rapport fra Havforskningen 33-2018

Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder

17.09.2018
Rapport fra Havforskningen 24-2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018

18.06.2018