Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet

Fremhevede artikler
Fremhevede artiklerCollage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

event

I årets risikorapport presenterer vi for første gang en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene. Med dette ønsker vi å bidra til å gi et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk.


Kommende arrangementer

Gå til arrangementer ->

Nyeste artikler

kvinne holder frem fat med bunndyr oppi, om bord på skip

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til bord.