Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet


Hvitt svamplignende havnespy på en tresamme eller stang på sjøbunnen med dykker i bakgrunnen.

Ny fremmedart:

Havnespy

tema

Den japanske sjøpungen kan være ødeleggende for dyr og alger på havbunnen.


HI 041017

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til bord.