Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (123) Viser 121 - 123kvamme

Fordøyingsenzymer i lakselus

Bjørn Olav Kvamme disputerte fredag 23. september for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Trypsins from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Crustacea, Copepoda)"rasmus skern 150

Proteinnedbrytande enzymer frå lakselus

Cand. scient Rasmus Skern disputerte 25. november 2005 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Trypsin and trypsin-like peptidases from Lepeophtheirus salmonis".Økosystem Barentshavet

Variasjon i Barentshavet sitt økosystem og responsen på menneskeinduserte stressfaktorar

Elliot Sivel disputerte den 22. april 2022 ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlinga «Investigating the drivers of the Nordic Seas food-web dynamics using Chance and Necessity modelling».