Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (126) Viser 31 - 60fiskefor eivind senneset

Nye metoder for å evaluere mineraltilgjengelighet i laks

Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva disputerer 6. juni 2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Development of novel methods to evaluate availability of zinc, selenium and manganese in Atlantic salmon (Salmo salar)”.Doktorgradbilde 2

Torskens jakt på lodde i det tredimensjonale havrommet

Johanna Fall disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 27.05.19 med avhandlingen "Drivers of variation in the predator-prey interaction between cod and capelin in the Barents Sea".Doktorgradbilde 3

Lettere for fisken å finne mat på fiskebankene

Johanna Myrseth Aarflot disputerer 8. april 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Three-dimensional zooplankton distributions seen through the lens of fish in the Barents Sea”.Doktorgradbilde 4

Vær og havstrømmer: Viktig for både torsk og oljesøl

Kjersti Opstad Strand disputerer den 15. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Air-Sea Interaction in Biophysical Modeling with focus on Northeast Arctic Cod.hi 032926

Torskens livshistorie meislet i stein

Christian Irgens disputerer mandag 27. august 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Otolith structure as indicator of key life history events in Atlantic cod (Gadus morhua)".krabbe es3 2483

Kadmium i taskekrabbe - Noe nytt fra nord?

Martin Wiech disputerer 23.05.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Cadmium in Brown Crab Cancer pagurus in Norwegian Waters.sampling herring

Populasjonsstruktur og dynamikk i sild

Florian Berg disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 4. mai 2018 med avhandlingen: “Population structure and dynamics of Atlantic herring - A case study of herring inhabiting marginal habitats in Landvikvannet and its vicinity”.dsc 3405

Det komplekse samspillet mellom fisk og trål

Melanie Underwood disputerer tirsdag 10. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Understanding interactions between fish and trawl gear in order to improve catching efficiency and scientific sampling, with focus on methodological challenges".semb 1

Genetikken bak pubertet og adapsjon i atlantisk laks

Erik Kjærner-Semb disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 6. oktober 2017 med avhandlingen ”Genetics behind puberty and adaptation in Atlantic salmon revealed by genomic studies”. frida solstorm

Vannstrøm i lakseoppdrett

Frida Solstorm disputerer 27. juni 2017 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”The effect of water currents on post-smolt Atlantic salmon, Salmo salar (L.). A welfare approach to exposed aquaculture”. lisbet pa austevoll2015

Opptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader på hyseegg

Lisbet Sørensen forsvarer sin doktoravhandling den 14. juni for PhD-graden med tittelen: “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”.Santos 7cba95565

Karaktertrekk ved reproduksjonen hos atlantisk sild

Thassya C. dos Santos Schmidt disputerer torsdag 8. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Reproductive traits across the Atlantic herring (Clupea harengus L.) stock complex. 
 


drkim

Nye ideer i leppefiskforvaltningen

Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen disputerte 27. januar 2017 for phD-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "Selective harvesting and life history variability of corkwing and goldsinny wrasse in Norway: Implications for management and conservation".stort

Oppvarming har ført til økning av produksjonen i Barentshavet

Elena Eriksen disputerer 20. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Dynamics of the Barents Sea pelagic compartment: species distributions, interactions and response to climate variability”.da165f26dcdb Florian

Steril triploid oppdrettslaks liker det kaldt

Florian Sambraus disputerer 14. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.laksoverlys1

Pankreassykdom (PD) hos laks

Pankreassykdom (PD) er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Jiraporn Jarungsriapisit disputerer 9. desember 2016 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.- bath challenge model, viral shedding and host susceptibility".sei2 i huse 2010

Komplisert genetikk hos fisk i marint miljø

Ny doktorgrad: Atal Saha holder prøveforelesning og forsvarer avhandlingen sin for Ph.d-graden i naturvitenskap i offentlig disputas på NFH-bygget i Tromsø onsdag 4. mai om komplisert genetikk hos fisk i marint miljø.fisk

Målemetodar for dyrevelferd og optimalisering av slakteprosedyrar for fisk

Ny doktorgrad: Endre Grimsbø disputerer 28. april 2016 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood parameters”.lakselus pa fisk

Modell bereknar spreiing av lakselus

Ingrid A. Johnsen disputerer 17. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.elin sorhus 1 crop small

Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock

Elin Sørhus disputerer mandag 7. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: ”Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock – to the heart of the problem“.laks i oppdrett

Stressregulering hos atlantisk oppdrettslaks

Ny doktorgrad: Angelico Madaro disputerte mandag 30. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Stress regulation in farmed Atlantic salmon».steinkobbe m

Hviler mer og spiser mindre

Ny doktorgrad: Virginie Ramasco disputerer 24. september for ph.d.-graden ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlinga: “Spatial and temporal patterns of foraging of harbour seals (Phoca vitulina) in Porsangerfjord: from behavioural interpretation to resource selection."torsk under vatn 1

Med riktig behandling kan torsk overleve fang-og-slipp

Keno Ferter disputerer fredag 26. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Catch-and-release of Atlantic cod (Gadus morhua) in recreational fisheries“.undervannsbilder sild 1

Fisk eller boble, kan du se forskjellen?

Ny doktorgrad: Rokas Kubilius disputerer torsdag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Multi-frequency acoustic discrimination between gas bubble plumes and biological targets in the ocean”.fra kongsfjordens bunn redigert

Biodiversitet på hardbunn i Arktis

Ny doktorgrad. Andrey Voronkov disputerte den 4. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlinga Hard-bottom benthic ecosystem in Kongsfjorden, a glacial fjord in the Arctic.krabber i kar nett

Mye kongekrabbe vandrer ut av kvoteområdet

Det vandrer en god del kongekrabbe ut av området med kvoteregulert krabbefiske, viser en doktoravhandling ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø.

– Derfor er det viktig at utryddingsfisket vest for Nordkapp opprettholdes, sier forsker Kristin Windsland.pics 107

Slipping fra not: en kilde til uregistrert fiskedødelighet

Ny doktorgrad: Maria Tenningen disputerer fredag 6. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ” Unaccounted mortality in purse seine fisheries – quantification and mitigation of slipping mortality”.97196

Utvikling av ryggstreng og ryggrad hos laks

Ny doktorgrad: Shou Wang disputerer fredag 7. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Notochord development in Atlantic salmon (Salmo salar L.): exploring molecular pathways and putative mechanisms for segmentation”.langard lise

Metapopulasjonsdynamikk og adferd hos sild i Lindåspollene

Ny doktorgrad: Lise Langård disputerer torsdag 12. desember 2013 for Ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Metapopulation dynamics and behaviour of Atlantic herring (Clupea harengus L.) in a small semi-enclosed ecosystem”.pb040096

Storebror og lillebror: vekst hos oppdrettslaks og villaks

Ny doktorgrad: Monica Favnebøe Solberg disputerer fredag 6. desember 2013 for Ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Farmed escapees and interactions with wild conspecifics - quantification of genetic differences between wild and farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)”.