Gå til hovedinnhold

HavforskningsinstituttetSnorkel i oppdrettsanlegg for at laksen ikke svømmer til overflaten, der det er mest luselarver.

Innspill til stortingsmelding:

Ny teknologi utfordrer dyrevelferden

nyhet

Flere av de nye tekniske løsningene innen oppdrett av laks medfører utfordringer for dyrevelferden – men på sikt kan de bidra med forbedring.


0 gr sild fangst trål

Økotoktet: Er en ny sterk sildeårsklasse på vei?

nyhet

På årets økosystemtokt i Barentshavet er det registrert forholdsvis store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen og vest og nord for Svalbard. Det kan tyde på at ny sterk årsklasse er på vei, skriver forskerne i en oppdatering fra toktet.


Forskerne kjemper for å få kontroll på en håbrann, slik at de kan få satelittmerket den.

Se bildene:

Merker illsint hai

nyhet

HI har lyktes med å satellittmerke haien håbrann for første gang. Nå kan forskerne lære mer om «hvithaiens fetter» i norske farvann.HI 041017

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til bord.