Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (1950) Viser 151 - 180foto av død laks i kasse

Fortsatt høy dødelighet hos oppdrettslaks

07.02.2023

58 millioner oppdrettslakser gikk tapt i 2022.foto av oppdrettslaks under vann

Fremdeles høy dødelighet og stor miljøpåvirkning fra fiskeoppdrett

07.02.2023

Lakselus, rømt oppdrettslaks og dødelighet hos oppdrettsfisk er bare noe av det du kan lese om i årets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett.Foto av petriskåler med bakterieprøver

Fant resistens mot viktig antibiotika hos vanlig bakterie

06.02.2023

Shewanella baltica er en vanlig bakterie både i havet og i fisk. Forskerne fant gener hos bakterien som gir resistens mot "siste utvei"-antibiotika.HI 053717
kronikk

– Heller ikke mat fra havet kan tas for gitt

01.02.2023

Nordnorsk debatt 28.02: Akkurat som på land påvirker klimaendringene dyr og økosystemer i havet. Og med det maten vi spiser.foto av båt med kabler etter seg

Føreslår støygrense for seismikk nær gytefelt

01.02.2023

Forskarane er klare med årets råd om støy frå seismikk, sprenging under vatn og havvind.kronprinsen

H.K.H. Kronprins Haakon åpner klimakonferanse

31.01.2023

I april samles ledende klimaforskere i Bergen for å diskutere hvordan klimaendringer påvirker havet.båt sleper trål etter seg

Tråling påvirker livet på havbunnen

31.01.2023

Det fanger, forflytter og skader livet på havbunnen i enkelte leveområder.Torsk nært havbunnen

Varmere «hav» stresset torskelarver

30.01.2023

Selv små endringer i temperaturen i vannet påvirket torskeyngel negativt i en ny studie.foto av makrell under vann

Makrellen har blitt nordlending

30.01.2023

Nye funn viser at ungmakrell no veks opp så langt nord som Nordkapp. Men ikkje fordi det har blitt varmare der.Grunnfjell på havbunnen

HI mener konsekvensutredning ikke tar hensyn til kunnskapsmangel

30.01.2023

Tar ikke hensyn til alvorlig kunnskapsmangel om naturforhold og bunnstrømmer i utredningsområdet.laks og spade med fiskefôr

20 millioner til nytt laksehelseprosjekt

27.01.2023

Hvilke mikronæringsstoffer kan beskytte laksen mot sykdom? Det skal HI-forskere finne ut av i et nytt prosjekt.foto av en mann med sjøen bak seg
kronikk

– Vi skal jobbe endå smartare enn før

26.01.2023

Gjestekommentar i Fiskeribladet 22.01.23: Winston Churchill skal ha sagt at vi aldri må la ei krise gå til spille. Det gjer vi heller ikkje når det no er tronge tider på Havforskingsinstituttet, skriv HI-direktøren.Foto av mann i båt. Utstyr for å hente vannprøver heises ombord. I bakgrunnen et oppdrettsanlegg.

Kobber fra fiskeoppdrett har trolig negativ miljøeffekt

26.01.2023

I mange oppdrettsanlegg er nøtene impregnert med kobber. Det fører til så store utslipp at forskerne forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Årets «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» presenteres 7. februar

25.01.2023

Hvor mye påvirker fiskeoppdrett hvert enkelt produksjonsområde? Det forsøker vi å svare på i årets utgave av risikorapporten.not full av fisk ligger inntil skip ute på havet

Har funnet ny måte å måle fiskens velferd

24.01.2023

Når for store mengder makrell blir presset tett sammen i nota, blir fisken i dårligere form. torsk

Skreien kommer

23.01.2023

Millioner av kjønnsmoden skrei vandrer nå fra Barentshavet til Norskekysten for å gyte.Bilde av oppdrettstorsk i et kar på land.

Genene avslører rømt oppdrettstorsk

20.01.2023

Ved hjelp av DNA-analyser sjekker vi hvilket oppdrettsanlegg rømt oppdrettsfisk kommer fra.
sildeprøver
HI-historie

HIs sildemerkekonge gir seg etter 50 år

20.01.2023

Nå er det det neste generasjon sin tur til å overvåke havets sølv.bilde av en mann på talerstol

Gyv laus på EU-prosjekt om tare- og blåskjeldyrking i havvindparkar

18.01.2023

– Vi vitskapsfolk har ansvar for å peike på problem, men også på løysingar, sa havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø under oppstartsmøtet.smilende mann i støvler vasser i sjøen

Fossar friskt framover

16.01.2023

Han har styrt HI-skuta i eitt år. No ser vêr-nerden fram til viktige satsingar i 2023 - og eit nytt styreverv. montasje med båter vindmøller og anlegg

Dette satser HI på i 2023

16.01.2023

Kyst, havvind, bærekraftig fôr, klima og mikronæringsstoffer er stikkord.teine på dekk

Skotteteina er verstingen i spøkelsesfisket

12.01.2023

Og krabben det hyppigste offeret. oljeflak

På jakt etter naturlige hydrokarboner

11.01.2023

Nede i havbunnen kan det ligge naturlige hydrokarboner fra kull og olje. Vi har sett nærmere på hva som er kilden til hydrokarbonene i havbunnen i ett bestemt område sør for Svalbard.Økosystemtokt i Barentshavet, innseglinga til Svalbard.
kronikk

Klimaendringer forandrer økosystemet i Barentshavet. Vi studerer hvordan.

11.01.2023

Kronikk i Forskersonen (24.12.22): Med raske endringer i økosystemet blir langsiktig og helhetlig overvåkning viktigere enn noen gang.Kvalar i vasskorpa.

Songen til knølkvalen er i stadig utvikling

10.01.2023

Har du nokon gong høyrt ein song på radioen og tenkt at han er SÅ førre månad? Slik har knølkvalen det også.dronefoto av fiskebåt med sildefangst i nota

Genomet avslører hvor silda hører hjemme

09.01.2023

Det er mindre vestlig vårgytende østersjøsild enn man har trodd, men mer av den som gyter på høsten.
foto av tralle med laks

Slik sjekker vi titusenvis av sjømatprøver hvert år

06.01.2023

Bli med inn på prøvemottaket og laboratoriene våre.Prøvetakningsutstyr på vei fra båt og ned i havet, like ved en oljeplattform

Utslipp fra oljenæringen kan spores i havbunnen

05.01.2023

Forskerne har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet. taskekrabbe

Har undersøkt taskekrabbe langs hele kysten

04.01.2023

Anbefaler minstemål på 13 cm i sør.mann i båt holder et kar med en torskefisk oppi

Torskebestanden er fortsatt like svak

03.01.2023

Havforskerne ser ingen bedring etter tre år med tiltak.