Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (2109) Viser 391 - 420Sukkertare
nyhet

Internasjonal rapport har vurdert tang og tare som mat

24.10.2022

På verdensbasis trenger vi mer data om hvor mye folk spiser, og innholdet av uønskede stoffer.makrell i tomat på skive

Har undersøkt uønskede stoffer i fiskepålegg

20.10.2022

Makrell i tomat og kaviar inneholder lave verdier av uønskede stoffer. Det viser en ny undersøkelse HI har gjort av 34 ulike matvarer. Dykker i tareskog

Har vurdert hvor sårbar naturen i havområdene er

19.10.2022

Havforskerne har sett på hvordan fisk, andre dyr og marin natur påvirkes av ulike typer menneskelig påvirkning. Foto av forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor moloen på Utsira.

Kartlegger havbunnen på Utsira Nord

18.10.2022

Vi vet at områdene utvalgt som mulige havvindområder, har mye vind. Nå undersøker vi hvordan havbunnen ser ut og hva som lever der.Nærbilde av loddefangst
nyhet

Tilrår loddekvote på opptil 62.000 tonn i 2023

18.10.2022

Låg vekst hos lodda og manglande toktdekning på russisk side gjer at kvoterådet blir lågare enn i fjor.foto av makrellstørje på dekk

Rekordmange makrellstørjer satellittmerket i norske farvann

17.10.2022

Forskerne har merket årets ellevte og siste kjempetunfisk – totalt 25 makrellstørjer siden 2020.snødekte fjell, is og hav - en torsk og en polartorsk svømmer i sjøen under isen
kronikk

Hva har skjedd etter 40 år med «havenes grunnlov»?

18.10.2022

Kommentar i Fiskeribladet 14.10.22: 10. desember er det 40 år siden havrettskonvensjonen – «havenes grunnlov» – ble undertegnet. Konvensjonen har i dag nesten universell oppslutning med 169 parter.foto av skyvelære som måler liten, rar fisk

Ny forsking skal gi betre svar på kor mykje fisk det er i djupet

14.10.2022

Ingen veit kor mykje det er av "framtidas fiskeriressurs".En sjark med mye måker som flyr rundt den.

HI anbefaler mottakspåbud av bifangst fra sjarkflåten

13.10.2022

Ser potensial for større verdiskapning om forholdene blir lagt til rette.Oversiktsbilde av ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Viktig at konsekvenser utredes grundig

12.10.2022

HI har gitt høringssvar til konsekvens-utredningen av endret Plan for utbygging og drift for Ekofisk Vind-prosjektet i Nordsjøen.Blåskjell i Hardanger.

Jakter på hovedkildene til DDT-forurensningen i Hardanger

12.10.2022

Ved hjelp av blåskjell kan havforskerne si noe om hvor mye DDT som siver ut i fjordene.Guldborg Søvik undersøker reker. 
kronikk

Hvorfor forsvinner rekene i Sør-Norge?

11.10.2022

Gytebestanden er kun en åttendel av det den var på begynnelsen av 1900-tallet. Trolig er det flere forklaringer bak den store nedgangen.kystfiske

Kystfisket kan dekke behovet vårt for viktige næringsstoffer i krisetider

10.10.2022

Kan gi alle i Norge én til to porsjoner med sjømat i uken, viser ny studie.Stor folkemengde samlet for å se på disseksjon av en hai av typen håbrann. Marinbiologer har åpnet opp haien og man ser den blodig innsiden av buken.
HI-historie

Lurer du på hva som er inni en hai?

07.10.2022

Om du ikke liker blod, stopp her. Vi har dissekert en håbrann på 1,7 meter med publikum til stede.Liten fisk på havbunnen.

Stabilt kvoteråd for augepål

07.10.2022

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at det maksimalt blir fiska 116  823 tonn augepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat i 2023.foto av forskere i sving om bord på skip

Ferdige med økosystemtokt og loddeovervaking

06.10.2022

"Johan Hjort" gjekk til Kirkenes onsdag. Dermed er vår del av det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet 2022 avslutta for i år. Nils Gunnar Kvamstø på kaien med båter i bakgrunnen.

Statsbudsjettet: Foreslår å kutte samlokalisering på Dokken

06.10.2022

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringa at prosjektet for samlokalisering av Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen skal avsluttes.Rognkjeks

Rognkjeks: anbefaler kvote på 1320 tonn hel fisk

05.10.2022

Nytt av at året er at HI gir råd for hel rognkjeks i tillegg til rå rogn.smilende kvinne med stor hummerteine foran seg

Blir det hummar i teina?

01.10.2022

Sjå kva som rører seg i hummerteina – og følg med når teina blir trekt kl. 12.Pigghå som svømmer langs havbunnen

Tilrår åpning av pigghåfiske for første gang siden 2009

30.09.2022

Etter mange år med nullfiske gis det nå kvoteråd som åpner for fiske på haiartene pigghå og håbrann.Fangst av kolmule på sorteringsrist.

Oppgang i kvoterådet for kolmule – nedgang for sild

30.09.2022

Det internasjonale havforskingsrådet ICES har i dag lagt fram nye kvoteråd for NVG-sild, makrell, kolmule og hestmakrell for 2023.Jente smaker på laksebit

Hva smaker laks som er fôret med insekter?

29.09.2022

84 prosent av vårt uoffisielle smakspanel mente at de kunne merke forskjell mellom laks fôret på vanlig måte og laks som hadde spist fôr med insekter.jod gravid

Skal gjøre unge kvinner mer bevisste på jod

27.09.2022

Norske kvinner har for lite jod. Nå skal forskere finne ut om mer bevisstgjøring kan føre til endring i kosten og økt jodinntak hos kvinner mellom 18 og 24 år. 

 Kvinne som holder en plysj-torsk.

Bjørghild skal forsvare HIs ære på Forsker Grand Prix

26.09.2022

Stipendiat Bjørghild Breistein forsker på hvem som ligger med hvem i torskeverdenen.Snorkel i oppdrettsanlegg for at laksen ikke svømmer til overflaten, der det er mest luselarver.

Ny teknologi utfordrer dyrevelferden

22.09.2022

Flere av de nye tekniske løsningene innen oppdrett av laks medfører utfordringer for dyrevelferden – men på sikt kan de bidra med forbedring.Engebøfjellet

HI mener det er mangler i plan for avfallshåndtering

22.09.2022

HI mener det mangler en del i planen til Nordic Mining. Sild.

Økotoktet: Er en ny sterk sildeårsklasse på vei?

21.09.2022

På årets økosystemtokt i Barentshavet er det registrert forholdsvis store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen og vest og nord for Svalbard. Det kan tyde på at ny sterk årsklasse er på vei, skriver forskerne i en oppdatering fra toktet.Kvinne kikker ned i en lupe mens forsker forklarer hva hun ser

Her finner du HI på Forskningsdagene

21.09.2022

Årets tema for Forskningsdagene er «HAV», og vi er til stede både i Bergen, Tromsø, Kristiansand og Oslo.Forskerne kjemper for å få kontroll på en håbrann, slik at de kan få satelittmerket den.
nyhet

Se bildene: Merker illsint hai

20.09.2022

HI har lyktes med å satellittmerke haien håbrann for første gang. Nå kan forskerne lære mer om «hvithaiens fetter» i norske farvann.foto av en strandet hval og forskere som undersøker den

Såg etter kveis i kvalar – fann fleire enn dei kunne telje

19.09.2022

– Og godt er det, særleg i lys av klimaendringane, seier forskar.