Kvoteråd

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene og Grønland) og til den nasjonale kvotefordelingen.

Råd for disse artene kommer på forsommeren: Nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer, snabeluer, sei og hyse i Nordsjøen.

Råd for disse artene kommer om høsten: Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde i Barentshavet.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2010 (20)

vanlig_uer.jpg

Vanlig uer

22.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-017452.jpg

Blåkveite

22.10.2009

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingen

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\snabeluer.jpg

Snabeluer

22.10.2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonn

oyepal.jpg

Øyepål

16.10.2009

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:

tobis.jpg

Tobis i Nordsjøen

16.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009

kolmule.jpg

Kolmule

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009. 

makrell_ms2002_006.jpg_1

Makrell

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.

taggmakrell.jpg

Vestlig taggmakrell

15.10.2009

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2009.

stim_med_sild.jpg

Norsk vårgytende sild

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009

lodde_stor.jpg

Lodde i Barentshavet

15.10.2009

Samandrag av ICES-tilrådingar oktober 2009

sild_tdlw_web.jpg

Nordsjøsild

24.06.2009

Sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2009 for nordsjøsild:

Anbefalt kvote for 2010: 164 300 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Avtalt kvote for 2009: 171 000 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2009: 171 000 tonn direktefisket etter sild i Nordsjøen
 

sei_hele_.jpg

Sei i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: 139 000 tonn
Anbefalt kvote for 2009: 139 000 tonn
 

torsk_a.karlsen2

Torsk i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 40 300 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): null fangst
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 34 590 tonn
 

hyse_tegning.jpg

Hyse i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 38 000 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn

 

hvitting.jpg

Hvitting i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010: 7 400 tonn
Anbefalt kvote 2009: 11 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 15 200 tonn

rodspette_foto_ingunn-bakketeig.jpg

Rødspette i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for rødspette i Nordsjøen:

Anbefalt kvote 2010: 63 825 tonn
Anbefalt kvote 2009: 55 500 tonn
Avtalt kvote 2009: 55 500 tonn
 

cod.jpg

Nordøstarktisk torsk

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonn

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk i nordsjøen.jpg

Kysttorsk nord for 62° nord

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonn

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\sei_hode_.jpg

Nordøstarktisk sei

09.06.2009
Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 225 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 225 000 tonn
C:\Users\a22905\Pictures\Arter\hyse.jpg

Nordøstarktisk hyse

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni, 2009

Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 194 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 194 000 tonn