Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2010 (20)vanlig uer

Vanlig uer

22.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.HI 017452

Blåkveite

22.10.2009

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingensnabeluer

Snabeluer

22.10.2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonnoyepal

Øyepål

16.10.2009

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

16.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009kolmule

Kolmule

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009. makrell ms2002 006

Makrell

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.taggmakrell

Vestlig taggmakrell

15.10.2009

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2009.stim med sild

Norsk vårgytende sild

15.10.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009lodde stor

Lodde i Barentshavet

15.10.2009

Samandrag av ICES-tilrådingar oktober 2009sild tdlw web

Nordsjøsild

24.06.2009

Sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2009 for nordsjøsild:

Anbefalt kvote for 2010: 164 300 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Avtalt kvote for 2009: 171 000 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2009: 171 000 tonn direktefisket etter sild i Nordsjøen
 sei hele

Sei i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: 139 000 tonn
Anbefalt kvote for 2009: 139 000 tonn
 torsk a

Torsk i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 40 300 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): null fangst
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 34 590 tonn
 hyse tegning

Hyse i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 38 000 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn

 hvitting

Hvitting i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010: 7 400 tonn
Anbefalt kvote 2009: 11 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 15 200 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

23.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for rødspette i Nordsjøen:

Anbefalt kvote 2010: 63 825 tonn
Anbefalt kvote 2009: 55 500 tonn
Avtalt kvote 2009: 55 500 tonn
 cod

Nordøstarktisk torsk

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonntorsk i nordsjøen

Kysttorsk nord for 62° nord

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonnsei hode

Nordøstarktisk sei

09.06.2009
Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 225 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 225 000 tonn


hyse

Nordøstarktisk hyse

09.06.2009

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni, 2009

Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 194 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 194 000 tonn