Kvoteråd

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene og Grønland) og til den nasjonale kvotefordelingen.

Råd for disse artene kommer på forsommeren: Nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer, snabeluer, sei og hyse i Nordsjøen.

Råd for disse artene kommer om høsten: Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde i Barentshavet.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2005 (14)

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\lodde_nett.jpg

Lodde i Barentshavet

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk_stim.jpg

Fisket etter bunnfisk i Nordsjøen

11.03.2009

ICES- anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\sei_hode_.jpg

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\øyepål.jpg

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\breiflabb.jpg

Breiflabb i Kattegat/Skagerrak, Nordsjøen og vest av Skottland

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\makrell.jpg

Makrell

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\tobis.jpg

Tobis i Nordsjøen

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk i nordsjøen.jpg

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\hyse.jpg

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\Taggmakrell.JPG

Vestlig taggmakrell

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\IBTS_fangst overflatehal_CK_0006.wide_large.JPG

Kommentarer til kvoterådene for 2005

25.10.2004

Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005.