Gå til hovedinnhold

2017sei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 140 000 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 158 201 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 216 345 tonn
Avtalt kvote 2016: 143 480 tonn (landinger)kolmule

Kolmule

Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 000 tonn)hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 23 527 tonn
Anbefalt kvote 2016: 14 853 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2016: 13 678 tonn (landinger)

Skagerrak (2-års råd gitt i 2015):
Anbefalt kvote 2017: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Anbefalt kvote 2016: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 1 050 tonnFotografi av makreller

Makrell

Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn (oppdatert 26. januar 2017) 
Anbefalt kvote 2016: 773 842 tonn (oppdatert i 20. september 2016, opprinnelig råd var 667 385 tonn)
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (forventet fangst i 2016 er 1 067 828 tonn)taggmakrell

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2017: 69 186 tonn
Anbefalt kvote 2016: 126 103 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 124 403 tonn)vanlig uer

Vanlig uer i ICES-område I og II

Anbefalt kvote 2017–2019: null fangst
Anbefalt kvote 2014–2016: null fangst
Landinger 2015: 3 633 tonn, herav norske landinger 2 492 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

Anbefalt regulering 2017: følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2016: følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2016: 21 000 tonntorsk

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2017: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 894 000 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 140 653 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 75 049 tonn, tilsvarende maksimalt 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)Fotografi av loddefangst

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Tilrådd kvote 2016: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonnNærbilde av havsil

Tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone – oppdatert råd 2017

Oppdatert tobisråd 15. mai 2017: Estimert total biomasse er blant de høyeste observerte i tidsserien. Gode rekrutteringen av 2016-årsklassen bidrar mest til den høye biomassen, men det er også relativt mye 3-åringer som har overlevd flere år med fiske, og som har hatt mulighet til å gyte vinteren 2016/2017. På dette grunnlag tilrår Havforskningsinstituttet at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn, noe som tilsier en totalkvote på 120 000 tonn. Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt biomasseestimat på Vikingbanken.hyse r web

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: totalfangst maksimalt 39 461 tonn
Anbefalt kvote 2016: totalfangst maksimalt 74 854 tonn, tilsvarende maksimalt 61 930 tonn konsumfiske
Avtalt kvote 2016: 61 930 tonn (konsumfiske)31072007 008

Torsk i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 47 359 tonn, tilsvarer landinger på maksimalt 39 651 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 49 259 tonn, tilsvarer maksimalt 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)HI 000235

Hestmakrell i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 15 200 tonn)sild i stim

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2017: 426 259 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefiskethyse

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2017: 233 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 244 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 244 000 tonndsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2017: 646 075 tonn
Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 376 612 tonn)undervannsbilder sild 1

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonn