Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Hav, kyst og fjord Fjern filter

Resultat: (123) Viser 1 - 30Undervannsbilde av blåskjell på brun-grønn tang og tare på skrånende sjøbunn.

Vannet langs norskekysten blir mørkere

05.06.2023

Når vannet i norske fjorder blir mørkere, skaper det store biologiske ringvirkninger. Det jobber HI-forskere med å finne ut mer om.Champagne-flaske knuser på skroget til blått og hvitt skip, med mange festkledde mennesker på kaien som står og ser på.

«Prinsesse Ingrid Alexandra» er døpt

28.04.2023

Skipet representerer samarbeid, fremtiden og det som har pirret nordmenn gjennom alle tider – kysten!Stortare

Norsk tareskog er et stort karbonlager – men trues av klimaendringer

29.03.2023

Ny statusrapport peker på kunnskapshull.  fisken hyse svømmer over rosa havbunn

Selv en liten oljedråpe påvirker hysa sitt hjerte

28.03.2023

Det skal bare ørlite olje til for at hjertet ikke utvikler seg normalt. Bølge

Finner tydelige endringer i økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak

21.03.2023

Mindre dyreplankton, endrede fiskebestander og sjøfugl. Vårt sørligste hav har blitt betydelig forandret av klimaendringer og annen menneskeskapt påvirkning, viser ny overvåkningsrapport. Fiskebåt på sjø med tørrfiskhjeller foran

Slik vil klimaendringene påvirke oss i Norden

28.02.2023

Klimaendringene vil endre økosystem og fiskeriressurser i de nordiske havområdene. Ny rapport gir svar på hvordan.  Kart som viser det undersjøiske landskapet rundt Skjervøy i Nord-Troms.

Fiskere kan nå unngå sårbar havbunn

20.02.2023

Nå kan fiskere også i Troms sondere terrenget på havbunnen før de slipper trålen ned.båt sleper trål etter seg

Tråling påvirker livet på havbunnen

31.01.2023

Det fanger, forflytter og skader livet på havbunnen i enkelte leveområder.Foto av mann i båt. Utstyr for å hente vannprøver heises ombord. I bakgrunnen et oppdrettsanlegg.

Kobber fra fiskeoppdrett har trolig negativ miljøeffekt

26.01.2023

I mange oppdrettsanlegg er nøtene impregnert med kobber. Det fører til så store utslipp at forskerne forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.not full av fisk ligger inntil skip ute på havet

Har funnet ny måte å måle fiskens velferd

24.01.2023

Når for store mengder makrell blir presset tett sammen i nota, blir fisken i dårligere form. smilende mann i støvler vasser i sjøen

Fossar friskt framover

16.01.2023

Han har styrt HI-skuta i eitt år. No ser vêr-nerden fram til viktige satsingar i 2023 - og eit nytt styreverv. mann i båt holder et kar med en torskefisk oppi

Torskebestanden er fortsatt like svak

03.01.2023

Havforskerne ser ingen bedring etter tre år med tiltak. Lysefjorden møter Høgsfjorden i Rogaland erlend

– Størst risiko for negativ påvirkning

19.12.2022

Nytt kunnskapsgrunnlag om norske havområder overleveres klima- og miljøministeren tirsdag.Portrettfoto av Geir, sjø i bakgrunnen.

Ser inn i Nordens klima-framtid

16.12.2022

Skal skaffe ny viten om klimaendringer i nordiske havområder – fra Østersjøen via Kattegat og helt opp til Barentshavet.modellert havbunn
kronikk

Solid ballast for videre kystnær kartlegging

08.12.2022

Resultatene fra pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» peker ut kursen framover.Koraller som står tett i tett. Innimellom vokser det svamper.

Kartlegger korallrevet ved Tisler

07.12.2022

Tislerrevet i Ytre Oslofjord ble oppdaget i 2002. Først nå begynner kartleggingen av det.Bilde av svamp som har havnet i bunnen av et trålspor,

Store mengder trålspor nord for Svalbard

24.11.2022

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn – og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat.Kartlegging av blåskjell

Finner blåskjell i alle regioner

15.11.2022

Men det må mer overvåkning til før forskerne kan si om det er færre blåskjell enn før.Liten båt i forgrunnen og stort, hvitt fyrtårn på holme i bakgrunnen.

6 millioner kroner til å utvikle kystovervåkning på Sørlandet

09.11.2022

Prosjektet «Arven etter Dannevig» skal blant annet bidra til bedre overvåkning av kyststrømmen i Raet nasjonalpark.Satellittbilde fra verdensrommet av jordkloden med Nord- og Sør-Amerika

Hvor mange verdenshav er det egentlig?

07.11.2022

I gamle dager reiste vi ut på de syv hav. Men er det egentlig så mange verdenshav? Her er svaret.Mann i grå kåpe foran forskningsskip

– Vi kom vel i hamn til slutt

26.10.2022

Noreg og Russland har blitt einige om neste års fiskekvotar i Barentshavet. Foto. Utsikt gjennom vinduene i styrehuset og mot Larvik.

Kartlegger sjøbunnen i Ytre Hvaler nasjonalpark

25.10.2022

Forskningsfartøyet G.O. Sars er på sjeldent besøk ytterst i Oslofjorden.Dykker i tareskog

Har vurdert hvor sårbar naturen i havområdene er

19.10.2022

Havforskerne har sett på hvordan fisk, andre dyr og marin natur påvirkes av ulike typer menneskelig påvirkning. Foto av forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor moloen på Utsira.

Kartlegger havbunnen på Utsira Nord

18.10.2022

Vi vet at områdene utvalgt som mulige havvindområder, har mye vind. Nå undersøker vi hvordan havbunnen ser ut og hva som lever der.En sjark med mye måker som flyr rundt den.

HI anbefaler mottakspåbud av bifangst fra sjarkflåten

13.10.2022

Ser potensial for større verdiskapning om forholdene blir lagt til rette.kystfiske

Kystfisket kan dekke behovet vårt for viktige næringsstoffer i krisetider

10.10.2022

Kan gi alle i Norge én til to porsjoner med sjømat i uken, viser ny studie.tunnel i fjorden som går inn i en grønn bakke, med snøkledde fjell i bakgrunnen

Stad skipstunnel: HI anbefaler å sette inn enda flere avbøtende tiltak

07.09.2022

Anbefaler tiltak for å redusere vannutveksling mellom de to ulike fjordene. Mann i grå kåpe foran forskningsskip

– Eit tilnærma normalt kvoteråd

06.09.2022

Det første bilaterale kvoterådet for skrei, hyse og snabeluer i Barentshavet er no klart. nærbilde av en hummer stående på teine med blått hav i bakgrunnen

HI positive til fredningsområde for hummer i Oslo

01.09.2022

Mener et slikt område vil hjelpe en hardt presset hummerbestand, og anbefaler at området utvides. HI-forskere leverer det første risikokartet for kysten til statsministerenen

«Risikokartet for kysten» utvides med landbruk

23.08.2022

Havforskerne er i gang med å vurdere hvordan blant annet landbruksproduksjon kan påvirke kysten vår.