Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (2053) Viser 61 - 90Sjø med oppdrettsanlegg, fjell i bakgrunnen, snø og dunkelt lys.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk

27.11.2023

Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus.En torsk i havet. Torsken svømmer nær havbunnen, rett over noen steiner som er dekket av sjøanemoner og andre bunnarter.

Ingen store klimaeffektar på kvikksølvnivået i skrei

24.11.2023

Høgare havtemperaturar fører ikkje til høgare kvikksølvkonsentrasjonar i nordaustarktisk torsk, syner ny gransking.Liten og mørkegrå sel ligger på land og kikker inn i kameraet med store øyne

Faren for at steinkobber blir fanget av fiskegarn er størst ved Hitra og Frøya om sommeren

23.11.2023

Ny modell viser hvor og når det er størst risiko for at steinkobber blir tatt av garn langs norskekysten.mann i arbeidsklær med laks på brett foran seg

Perlesnormanet har skada oppdrettsfisk fleire stadar

22.11.2023

Havforskingsinstituttet har måtte avlive eigen fisk grunna dyrevelferden etter manet-åtak på sjøanlegget i Austevoll. Kart over kystområde med røde linjer som viser hvor prosjektet vil foregå

Innseiling Borg havn: HI fraråder mudring i kysttorskens gytetid

21.11.2023

Havforskningsinstituttet (HI) mener kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. Bergnebb som svømmer

Større minstemål skal hindre leppefisk i å rømme fra oppdrettsnøter

21.11.2023

Forskerne anbefaler nye minstemål for bergnebb og grønngylt.Snøkrabber på nettinggulv i en teine under vann.

Hvordan kan snøkrabbefisket bli mer miljø- og ressursvennlig?

20.11.2023

I flere år har forskere testet mulige løsninger for økt effektivitet og forbedret seleksjon og velferd.Oppdrettsanlegg med en liten lettbåt ved siden av.

Enda mer treffsikre modeller skal bedre dyrevelferd og redusere smitte

17.11.2023

Modeller forteller hvordan sykdom og parasitter kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. Nå går forskere fra de store norske forskningsmiljøene sammen for å gjøre treffsikkerheten til modellene enda bedre.en skål med iskrem foran en torsk

Fant jod i iskrem

16.11.2023

Men det betyr ikke at du bør droppe torsken til fordel for vaniljeisen.Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten ser ut som ei glitterremse

Slik kan perlesnormanet påverke oppdrettsfisk

15.11.2023

Kolonimaneten kan dele seg i små bitar og såleis trenge inn i merdar.
Flatøsters på bunn

Østers fra Rogaland kan brukes for å hjelpe syke skjell i Europa

13.11.2023

Men da trenger vi å vite mer om hvordan det står til med bestandene.Foto av en rognkjeks som er en litt oval fisk. Den svømmer rett over havbunnen.

Anbefaler kvote på 400 tonn rå rogn

10.11.2023

Fiskepresset på rognkjeks er fremdeles lavt og bestanden holder seg stabil.kollasj med tre bilder: foto av kvinne som undersøker pukkellaks, foto av 12 pukkellakser som ligger på en brygge, og nærfoto av en lakselus på en laksehale

Fant lus også på pukkellaks

07.11.2023

Forskerne registrerte både lakselus og skottelus på den invaderende stillehavslaksen under sommerens lakselusovervåkning.Kvinne smiler til kamera, står foran plakat

Den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske

07.11.2023

7.-8. november arrangerte HI med flere den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske i Arendal. Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten er ei lang remse, med mange korte trådar.

Sett perlesnormanet? Registrer funnet ditt her

03.11.2023

Kolonimaneten kan føre til skadar på fisk.To torsker som svømmer rett over havbunnen.

Nye målingar av framandstoff i sjømat frå fjordar og hamner

02.11.2023

HI har undersøkt framandstoff i kysttorsk, brosme og taskekrabbe frå Bergen, Kragerø, Grenland og Ålesund.Tre kongekrabber ligger på en benk

Anbefaler nedgang i kvoten på kongekrabbe

01.11.2023

Årets kongekrabbetokt avdekket betydelig nedgang i bestanden. HI anbefaler derfor at kvoten i 2024 ikke overstiger 966 tonn.dekket på en båt i fart med en blå fjord og snøkledde fjelltopper i bakgrunnen

Førdefjorden: Dei minste partiklane kan føre til større spreiing enn det tillatne

31.10.2023

– Vi meiner desse resultata underbyggjer at sjødeponi ikkje ein berekraftig bruk av Førdefjorden, seier forskingsdirektør. Representanter fra sameksistensutvalget samlet på en brygge på Nordnes

Sameksistensgruppa diskuterer framtida for havvind

30.10.2023

OED si sameksistensgruppe møttest i Bergen for siste forskingsnytt og diskusjonar om følgjene av havvindsutbygging på norsk sokkel.fersk sjømat i disk

Skal vurdere risikoen og fordelene ved å spise sjømat

30.10.2023

HI-forskere har kartlagt hva vi vet om helse og sjømat - fra alle verdenshjørner. kvinne og mann holder frem en pyramide

Tester nye metoder for å drepe havnespy

26.10.2023

I Haugesund havn har havforskerne startet forsøk med bruk av brent kalk for å drepe havnespybåt på sjøen med en nise fanget i fiskegarn - garnet henger langs skutesiden
kronikk

Pingerpåbudet i Vestfjorden virker

24.10.2023

Kommentar i Fiskeribladet 12.10.2023: Det er bare ved god dokumentasjon på at bifangsten går ned, at en kan være trygg på at amerikanerne ikke slutter å kjøpe norsk torsk.mennesker viser frem arkivdata

Har sluppet 33 år lang tidsserie med forskningsdata

24.10.2023

Nå er viktige havdata fra 1990 til 2022 gjort tilgjengelig for allmennheten.selvgående fartøy i hardangerfjorden med forskningsskip i bakgrunnen

Nytt selvgående forskningsfartøy testes i Hardangerfjorden

23.10.2023

De ubemannede båtene skal møte økende behov for forskningsdata – også til havs.En hummer som blir målt

Hummarsesongen: Fangstar over snittet fleire plassar

19.10.2023

Det kan skuldast fleire ting. Den langsiktige trenden er likevel at bestanden er svært låg. fiskebåter liggende langs kaien, med snøkledd fjell i bakgrunnen

Fiskeriforvaltning bevarer marin natur

19.10.2023

Reguleringene av norske fiskerier bidrar til å bevare marin natur og mangfold. Undervannsbilde av lakser som svømmer rundt i en merd

Breibandsekkolodd: Kor stor er laksen?

19.10.2023

Forskarane skal bruke breibandsakustikk til å få eit betre bilete av fisken som sym i havet.mann med hendene i kryss som smiler, står foran kasser med not og garn, teksten Ny sesong står skrevet ved hodet hans

Ny sesong av Havpodden

18.10.2023

Podden for alle som elsker havet, er tilbake. Foto tatt bakover i båt. Viser sjøen og en snurrevad på vei ut.

Lovande makrellfangstar med snurrevad

17.10.2023

Forskarane blei med på forsøksfiske ved Karmøy og Lista.Loddefangst som ligger på et bord.

Høyeste lodderåd siden 2018

16.10.2023

Havforskerne anbefaler en kvote for lodde i Barentshavet på 196.000 tonn neste år.